Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.


Pakeisti šeimos modelį – misija (ne)įmanoma?

2015-02-24 13:21   Peržiūros : 1084   Spausdinti


Saulė Gradaitė

Iš tėvų perimtą šeimos modelį nesąmoningai kartojame ir savo sukurtose šeimose. Vis dėlto išsigąsti neverta - nors jo įtaka mūsų elgesiui didžiulė, ją pakoreguoti tikrai galima.

 

Lietuviška šeima - kovos laukas?


Šeimos gyvenimo archetipai susiformavo gilioje senovėje. Jų virsmus ir metamorfozes lėmė ne tik socialiniai veiksniai: karai, revoliucijos, gamtos stichija, bet ir skirtingos, vienam ar kitam žemynui, regionui būdingos religinės tradicijos. Pirmykštės bendruomenės patriarchališkumas per Antikos ir Atgimimo epochas virto katalikiškoje Europoje labiausiai paplitusiu šeimos modeliu - tėvas yra šeimos galva, jis dominuoja, tačiau moters nuomonė yra svarbi, su ja tariamasi. Vaikai turi paklusti tėvui ir motinai, tačiau jų „balsas" taip pat girdimas. Šūkių apie lyčių lygybę nestokojusi Amerika - tarsi protestantiškoji opozicija. Tėvas ir motina šiame šeimos modelyje yra lygūs, gali pavaduoti vienas kitą visose gyvenimo srityse. Žeminantis požiūris į moterį yra smerkiamas. Todėl nei vyras, nei moteris neužima dominuojančios pozicijos, o vaikų teisės prilygsta tėvų teisėms. Musulmonai taip pat vertina moterį - tačiau jos „vertė" šiame religiniame diskurse įgyja tiesioginę reikšmę ir labai materialią išraišką. Moteris gausiai apipilama dovanomis, tačiau jos įtaka apima tik mažą interesų sritį: šeima, vaikai, drabužiai, maistas, papuošalai. Didelis autoritetas tokiame šeimos modelyje tenka tėvams - jie palaiko, guodžia, pamoko. Žydų šeimose ryškiai dominuoja moteris. Motinos autoritetas itin reikšmingas, tai rodo ir tai, kad vaiko tautybę lemia ne tėvo, bet mamos tautybė. Tradicinį lietuvių šeimos modelį psichologai lygina su kovos lauku. Paveikti įvairių šalių kultūrų, mes turime galimybę paveldėti ir patriarchališkesnį šeimos modelį, tačiau gausu augusių ir demokratijos pagrindais sukurtose šeimose, todėl neretai moterys nenori paklusti vyro valiai, kovoja dėl lygiateisiškumo ar net siekia dominuoti šeimoje. Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių šeimoje taip pat skirtingi - despotiškesnėse šeimose vaikų teisių ir nuomonės paisoma mažiau, jiems liepiama paklusti tėvų autoritetui. Laisvesnėse šeimose, kur tėvai tariasi, priimdami sprendimus, dalijasi atsakomybe ir įtakos sferomis, vaikų nuomonės paisoma labiau. Pasak psichologų, vis dažniau pasitaiko „atvirkščių" šeimų - tėvo vaidmuo tokiose šeimose gerokai nublankęs, jo figūra mažai reikšminga. Šeimos karietos vadeles tokioje šeimoje tvirtai laiko moteris, ji tvarko finansus, daugiau uždirba arba valdo kone visus vyro uždirbamus pinigus, ji kontroliuoja vaikus. Gali būti, kad vyrų infantilumą šiuo atveju lėmė anksčiau siautėję karai, pasiglemžę didžiąją vyrijos dalį ir sukūrę „šeimos be vyro" modelį.

 

Imituojame tėvus

„Viskas gana paprasta, - pasakoja Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro psichiatras Dainius Stasiūnas. - Gimstame su dideliu gebėjimu ir noru pamėgdžioti. Natūralu, kad mėgdžiojame tuos, kuriuos matome dažniausiai - savo tėvus. Tarsi slaptas katalizatorius čia veikia ir mūsų paveldėti genai. Diena po dienos, žingsnis po žingsnio - per kelis pirmuosius gyvenimo dešimtmečius išmokstame tai, kas vėliau tampa šeimos modeliu: ką veikia tėtis, ką mama, už ką atsakingas vyras, už ką moteris, kiek svarbūs jausmai (savo ir kito žmogaus), ką sprendžia visa šeima, ką nurodo šeimos galva (jei toks yra), koks požiūris į vaikus, kas jais rūpinasi, ar su jais tariamasi ir t. t." Visa tai virsta vientisa įpročių ir stereotipų sistema, įsitvirtinančia mūsų sąmonėje ir pasąmonėje. Taip tvirtai, kad imame manyti, jog tai mūsų pačių išmąstytas, sukurtas šeimos modelis, kad elgiamės unikaliai ir taip, kaip norime patys. Štai čia ir prasideda intriguojanti dalis - asmuo su susiformavusiu šeimos modeliu išeina į platųjį pasaulį ir... sutinka kitą asmenį: žavų, patrauklų, viliojantį. Pora mėgaujasi jausmais ir santykiais, kol vieną dieną pasijunta tarsi dvi kojos batų parduotuvėje - gerai, jei pėdų ilgis ir plotis sutampa, tuomet nesunku išsirinkti derančią batų porą. Kur kas blogiau, kai paaiškėja, kad „kojos" visiškai skirtingos, t. y. vyro šeimos modelis, tarkime, patriarchalinis, o moteris, priešingai, augo lygiateisiškumo principus puoselėjusioje šeimoje. Meilė yra, sutarimo - ne.

 

„Populiariausi" modeliai

Kokie gi psichologiniai šeimos modeliai dažniausi? Psichiatras Dainius Stasiūnas pasakoja, kad Lietuvoje dažniausiai susiduria vyro ir moters dominantės. Šeimos modelių neatitikimo galima tikėtis ir tuo atveju, jei kartu gyventi nusprendžia visiškai skirtingų kultūrų atstovai - tokiu atveju pravartu pasidomėti, kas priima sprendimus būsimojo ar būsimosios šeimoje, kaip čia dalijamasi atsakomybe. Skirstyti šeimos modelius galima ir kitaip - pavyzdžiui, modelis „aš + aš" reiškia, kad taip mąstantis žmogus norės visiškai valdyti partnerį ir vaikus. Tokį modelį paveldėjęs žmogus bus linkęs į despotizmą, tikėtina, kad sieks kitų šeimos narių paklusimo, norės spręsti, ką šeima valgys pietums ir kur atostogaus. Kur kas laisvesnis šeimos modelis „aš + mes" - toks žmogus gal ir norės, kad į jo interesus būtų atsižvelgiama, tačiau bus sukalbamas, linkęs pasidalyti atsakomybe, ieškoti bendro sutarimo, kai sprendžiami šeimai svarbūs klausimai. „Mes + mes" - gali susidaryti iliuzija, kad tokį šeimos modelį propaguojantis žmogus itin šeimyniškas. Tačiau gali būti, kad jis bus linkęs per daug susitapatinti su šeima, atsisakyti savojo „aš". Tokį modelį psichologai mini, kaip būdingesnį infantilioms, priklausomoms asmenybėms.

Šeimos modeliai skiriasi ir pagal elgesį. Nors jų yra begalė, pažvelkim į kelis būdingiausius.

„Jei taip, aš išeinu..." - tokio šeimos modelio žmogus linkęs grasinti skyrybomis, trankiai „išeiti" po kiekvieno didesnio barnio. Jis dažnai keičia darbą, draugus ar net gyvenamas šalis. Jį nuolat kažkur traukia. Įdomu tai, kad šis modelis paveldimas ne tiesiogiai, t. y. tokio žmogaus tėvas ar motina gali būti linkę „išeiti" į alkoholio liūną, o jų vaikai gali visiškai negerti, tačiau „išeiti" tapdami darboholikais ar nuolat įsiveldami į meilės nuotykius už šeimos ribų. Jei tokio žmogaus maldaujama sugrįžti, nieko gero nepasiekiama. Veiksmingiausia priemonė - išeiti taip pat, kaip išeina jis. Atsidūręs paliktojo vietoje visada paliekantis žmogus gali rimtai susimąstyti. Toks „smūgis" gali tapti priežastimi keistis arba... pastūmėti į kitą kraštutinumą.

„Viskas prarasta" - šis šeimos modelis būdingesnis moterims. Tokie nuolat nelaimingi žmonės kaltina kitus dėl savo nelaimių ir savotiškai jomis mėgaujasi - juk karti patirtis neva suteikia teisę mokyti aplinkinius (ypač vyrą ar žmoną), kaip reikia gyventi. Dažnai šios „aukos" pačios daro viską, kad būtų paliktos, nuskriaustos, taip tarsi vėl patvirtindamos anksčiau susidarytą pasaulio ir santykių vaizdinį. Modelio „viskas prarasta" atstovai neretai tuokiasi su modelio „jei taip, aš išeinu" atstovais - gauname puikų rinkinį: vienas palieka, kitas siekia būti paliktas. Įdomu tai, kad šio modelio atstovų šeimoje paliktųjų yra ištisos kartos. Nors šis elgesio modelis, pasak psichologų, itin nekonstruktyvus, tačiau labai paplitęs - simpatiški ir išsilavinę, gražūs ir daug pasiekę, tačiau paveldėję šį modelį asmenys linkę susirasti despotiškus tironus, kompleksuotus ir nuo priklausomybių kenčiančius partnerius.

„Man nieko nereikia!" - šis šeimos modelis susiformuoja, kai tėvai labai sumenkina vaiką, neskiria jam pakankamai meilės ir dėmesio. Jis užauga menkos savivertės. Tokie žmonės dažnai teigia nenorį vaikų, šeimos, o sutikę jausmus sukeliantį partnerį, linkę jį mesti. Jei ir tuokiasi, tai stengiasi pasirinkti partnerį, kuriam nieko ypatinga nejaučia. Tokio žmogaus sieloje gyvena vaikas, kuriam sykį kažkas tarė: „Na, kas tu toks, juk tu nieko vertas, tu nenusipelnei to ar ano!" Bandydami įrodyti, kad vis dėlto kažko nusipelnė, tokie žmonės neretai pasiekia svaiginančių karjeros aukštumų, maudosi prabangoje. Tačiau retai leidžia būti sau iš tiesų laimingiems, o kartu neleidžia tokiems jaustis ir gyvenantiems šalia.

 

Kurį modelį perimsime?


Pasak psichiatro D. Stasiūno, vienos formulės nėra, tačiau tikėtina, kad tėvus ir jų santykius stebėjęs vaikas perims vieno ar kito iš tėvų elgesio modelį. Žinoma, gali būti radikaliai priešingai - visą gyvenimą girtavimą šeimoje stebėjęs jaunuolis ar mergina atmes bet kokius santykius, jei juose atsiras alkoholizmo ar kitos priklausomybės šešėlis. Tačiau dažniau despotiškos šeimos užaugina valdingą šeimos modelį turinčius vaikus, o demokratiškai reikalus sprendę, taręsi vienas su kitu ir su vaikais tėvai išugdo dialogui pasiruošusią, tačiau nuolankiai nurodymų priimti neketinančią asmenybę. Neįmanoma išaugti be šeimos modelio. Tad vienokį ar kitokį jį „atsinešame" į savo santykius, ir prasideda „šlifavimo darbai". Čia ir kyla esminis klausimas - ar paveldėtą ir išmoktą šeimos modelį apskritai įmanoma pakeisti? Psichiatrų bei psichologų nuomonė čia sutampa - iš esmės pakeisti būtų labai sunku, tačiau pakoreguoti tikrai įmanoma! Kiek šeimos modelis, kitaip tariant - susiklostęs mąstymas, yra paslankus, priklauso nuo daugelio aspektų: kiek stipriai tėvas ar mama dominavo vaikystės šeimoje, kiek pagarbos (o svarbiausia - meilės) yra santykiuose su partneriu. „Beje, būtent meilė yra pagrindinis variklis, ta stebuklingoji lazdelė, galinti nugalėti per dešimtmečius susiformavusius stereotipus", - teigia D. Stasiūnas. Mat jei kitą myliu ir gerbiu, negaliu nesidomėti, kaip jis jaučiasi, kai elgiuosi vienaip ar kitaip. Negaliu leisti, kad tas žmogus jaustų diskomfortą dėl mano veiksmų, todėl imu mąstyti, ką galėčiau pakeisti. Sutinku pasislinkti, nusileisti, kad mano mylimam būtų geriau. Auksinė taisyklė - pakeisti šeimos modelį galima tuo atveju, jei jį keisti žmogus apsisprendžia pats. Prievarta čia nieko nepasieksi.


Geriausi vaistai - nuoširdus ir atviras pokalbis

Nuo to, ar mokėsite išsakyti vienas kitam savo jausmus ir lūkesčius, nuo to, ar gebėsite išgirsti, ką sako jūsų partneris, priklausys jūsų šeimos modelis ir ateitis. Kaip kalbėti? Svarbiausia, pasistenkite nekaltinti, kalbėkite kuo ramesniu balsu ir būkite nuoširdus. Aliuzijos į jo ar jos šeimą („Matai, kaip tavo tėvai elgėsi, tu irgi taip elgiesi, ir mums taip nutiks..." ir t. t.) neturi jokios vertės. Tai, pasak psichiatro D. Stasiūno, arba privers partnerį gintis, arba sukels jam gėdos jausmą. Abiem atvejais vietoj pokalbio kils barnis arba stos spengianti tyla. Despotiškesniam partneriui reikia išdrįsti pasipriešinti. Jei į jūsų norus, pavyzdžiui, kad ir dėl atostogų, neatsižvelgiama, nereikia tylėti. Galima ramiai, bet tvirtai pasakyti „Ne, šįkart mes neskirsime visų atostogų tavo žvejybai (vaikščiojimui po parduotuves). Šiemet dalį atostogų praleisime ten, kur noriu aš. Pamatysi, mums visiems ten bus tikrai smagu, todėl pamėginkim. O žiemos atostogų vietą parinksi tu." Kita vertus, jei šeimą sukuria du dominuoti mėgstantys žmonės, jie dažnai nepastebi, kad pykstasi dėl visiškų smulkmenų - ne iš tos pusės spaudžiamos dantų pastos tūtelės, ar ne vietoje padėto rankšluosčio. Tokiu atveju šeimos modelio kaltinti nereikėtų, o štai pasijuokti iš savęs ir neleisti sau kartinti gyvenimo dėl tokių niekų būtų pravartu.

www.psichologijatau.lt


Kategorijos: Santykiai, meilė ir aistros, Smegenų, nervų sistemos, psichinės ligos
Straipsnio temą atitinkantys produktai
DNR testas
DNR tyrimas

Biologinės tėvystės testas, tėvystės nustatymas, genetini...

Lytiškai plintančių ligų tyrimas
Lytiškai plintančių ligų tyrimas

Venerinių ligų tyrimai, gonorėjos, chlamidijos, mikroplaz...

Viešbutis romantiškam savaitgaliui Nidoje

Išskirtinės kokybės apartamentai su nuostabiomis terasomi...

Dovanojamų gėlių reikšmė

Dovanojamų gėlių reikšmė

Ką reiškia dovanojama gėlė 

Kaip suvilioti vyrą pagal Zodiako ženklą

Kaip suvilioti vyrą pagal Zodiako ženklą

Kaip sužavėti vyrą pagal Zodiako ženklą, kaip sugundyti vyrą pagal Zodiako ženklą 

Kaip užkalbinti merginą

Kaip užkalbinti merginą

Frazės kurio padės užkalbinti nepažįstamą merginą ar moterį 

Klausimai per pirmą pasimatymą

Pirmas pasimatymas: 45 klausimai ir tylos kaip nebūta!

Ką kalbėti ir ką paklausti pirmo pasimatymo metu 

Meilės užkalbėjimai

Meilė ir magija: kaip priversti mylėti

Meilės užkalbėjimai jeigu vyras neįsimyli, nustojo mylėti, norite jį susigrąžinti 

Bikini dizainas

Bikini dizainas – šukuosena intymioj vietelėj

Bikini depiliacija bei bei puošimas ornamentais, blizgučiais, šukuosenos formavimas 

seksas trise

Seksas trise

Seksas trise, grupinis seksas ir "svingerių" vakarėliai. Psichologo komentaras, kam ir kodėl grupinis seksas pavojingas. 

Emocinio apgaudinėjimo ženklai

Mažytės smulkmenos, priverčiančios nerimauti antrąją pusę. Ar verta į tai žiūrėti rimtai? 

Erotinis masažas

Erotinis masažas – garantuojame geidulį be žodžių

Griebiamės teorinių ir praktinių patarimų, po kurių drąsiai galėsite versti savo mylimąjį/-ą į lovą... 

Ką tu sakai, o ką ji girdi

Nuolatiniai konfliktai dėl to, ką tu pasakei ir kaip jinai suprato. Nebūk pastumdėlis - mokykis iš Kazanovos! 

Jaunavedziai

Santykiai su anyta: meilė ar neapykanta?

Kaip bendrauti su anyta ir išvengti konfliktų 

Auskaras intymioje vietoje

Auskaras intymioje vietoje – išskirtinumas ar beprotybė?

Šiai dienai auskariukų vėrimas įgavo pagreitį... Populiariausios vietos, gydymas. Patarimai, ko vengti. 

pirmasis vaikas

Pirmasis vaikas šeimoje: kaip jis pakeičia poros santykius?

Kaip auginant vaiką išlaikyti darnius santykius poroje 

Gyvenimo rutina

Pareigos ir su jomis ateinanti rutina bei nuobodulys - kaip su jais kovoti? 

prostata

Prostata: kaip išlikti sveikam

Nauji mokslininkų atradimai - prostatos vėžio atsiradimas gali būti nulemtas seksualinio faktoriaus. 

© Ned Frisk Photography/Corbis

Ko vyrai trokšta, bet nedrįsta pasakyti

Pabandysime panagrinėti slapčiausius vyrų norus, apie kuriuos jie drovisi kalbėti garsiai. 

Laimės akimirka užgeriama šampanu

Vestuvių metinės: simbolių, tradicijų ir naujų idėjų derinys

Vestuvių metinės - giminingų sielų šventė 

Femina, kurios siekia visas pasaulis

Į gatves žengia femina, dabartinio amžiaus moters ikona. XXI amžiaus femina - kokia Tu?  

Gražūs vyrai – susipažinti ar pereiti į kitą gatvės pusę?

Gražus vyras šalia... Kokią kainą moka moterys už išvaizdžią lėlę? 

flirtas

Flirtas: darbe ar tik po darbo?

Kaip nustatyti ribas tarp flirto darbe ir tarnybinio romano? Ir kaip tų ribų neperžengti? Ir apskritai, ar vieta flirtui darbo vietoje?  

Pakeisti šeimos modelį – misija (ne)įmanoma?

Iš tėvų perimtą šeimos modelį nesąmoningai kartojame ir savo sukurtose šeimose. O jei norime būti kitokie? 

valentino diena2013

Bučinys

Bučiuotis lengva, bet tuo pačiu ir sudėtinga. Ar įmanoma išmokti kažko naujo? Prisiminkite, jog gera tai, kas senai pamiršta... 

Sekso pozos ir charakteris – sužinok, ką glaudi

Jei jis neįsivaizduoja nakties be "misionieriaus", tada... 

suderinamumas horoskopu

Zodiako ženklų suderinamumas

Suderinamumas pagal horoskopą 

lytiskai plintancios ligos

Lytiškai plintančios ligos

Lytiškai plintančios ligos - neatsakingų santykių pasekmė? 

Tėvų skyrybų įtaka vaikui

Tėvų skyrybų įtaka vaikui 

Neištikimybė

Ištikimybė: pasitikėk, bet... tikrink

Paliekate mylimą vyrą vieną? Kamuoja abejonės? Didžiausios moterų klaidos ir psichologo patarimai. 

Psichologas: moterims vyro nepakanka, reikia supermeno

Kokio vyro ieško šiuolaikinės moterys? 

Blogiausi pasiteisinimai, kodėl JAM skambini

Sugalvoji tūkstančius priežasčių, kodėl tavo telefonas nesuskamba, kol galiausiai ryžtiesi paskambinti pati... 

erogenines zonos

Top 10 moters erogeninių zonų

Kas moteris varo iš proto? Naudinga informacija ne tik vyrams, bet ir savo kūno iki galo nepažįstančioms moterims!  

meile per atstuma

Meilė per atstumą - ar įmanoma?

Jeigu su svajonių vaikinu susipažinai kitoje valstybėje ir jis dar yra užsienietis, daugelis pasakytų, kad jūsų meilė pasmerkta... 

3 konkretūs patarimai, kaip Jai patikti

Kad moterį sudomintum ir turėtum galimybių ją pažinti artimiau, reikia visai nedaug... 

Orgazmas – mano moteris vėl vaidina?

„Mano moteris?! Aš savo moterį visada patenkinu! Kokios dar vaidybos!“.  

Šiandien mylėtis atsisakau!

Ne, ne jokiu būdu ne dėl to, kad tau kerštaučiau. Nemanyk, kad šitaip aš žaidžiu „kuris greičiau pasiduos“ ir pasakys, kad jam TO reikia.  

Už ką mus vyrai dievina

Jai užtenka tik nusijuokti ir vyrai netenka proto. Ar Tu sugebi nepastebimai žavėti? 

Kai atsibosta tas pats vyras...

Biblijoje parašyta: "kas be nuodėmės, meskit į mane akmenį". Tokių drąsuolių neatsirado... Patarimai, kaip išvengti šeimyninių nesusipratimų "ne šventosioms". 

geišos paslaptys

Seksas pagal japones: geišos paslaptys (N-18)

Iš kartos į kartą perduodamos geišų taisyklės miegamajame. 

Ką daryti, jog vyrai Tavimi žavėtųsi?

Atsako vyrai: 5 savybės, parodančios, jog esi smagi, protinga, seksuali – ideali.  

Darni pora: ar Jūs tokie būsite?

Gal bendro gyvenimo projektas būtų dar sėkmingesnis, jei įsimylėjėliai iš anksto žinotų, kurios poros šansai tapti laiminga šeima didesni, o kurios menkesni? 

Scanpix

Didžiosios moterų klaidos arba Dalykai, kurie vyrus priverčia pasijusti nemaloniai

Vyrai taip pat nori dėmesio, švelnumo, supratimo, o kai kurie dalykai juos gali užgauti, įžeisti ar tiesiog priversti pasijusti nemaloniai... 

Romantiškos atostogos: 10 idėjų, kur keliauti ir kaip atostogauti

Nuo vienos paros iki savaitės ir ilgiau - keletą idėjų, kaip sukurti įsimintinas romantiškas atostogas. 

Kodėl Ji neturi intymaus gyvenimo?

Ar egzistuoja gyvenimas be sekso: kai nėra su kuo, nėra kur ar nėra noro? 

Santuokos krizė

Moters neištikimybė - ar reikia prisipažinti?

Jeigu nors kartą buvai neištikima savo vyrui, tikrai susidūrei su kankinančia abejone - prisipažinti ar ne... 

Nuotr. Corbis

Ko vyrai dažnai neprisimena?

Ką dažniausiai užmiršta vyrai ir kaip juos priversti prisiminti?  

suvilioti mergina

10 būdų, kaip užkariauti bet kurią moterį

Kas atsakys, kur slypi vyriškų kerų paslaptis? Ar lengva sužavėti ilgaplaukes, ilgakojes ir dar protingas merginas?  

Kaip suvilioti vyrą

Intymus gyvenimas: kas itin jaudina vyrus?

Kokie drabužiai, moterų charakterio savybės, poelgiai iš proto veda net santūriausią vyrą?  

Ar Jis tinkamas santuokai?

Jei ketvirtadienis iki šiol buvo „šventoji alaus diena su draugais“, patikėk - taip liks ir po vestuvių. 

AFP Photo/Scanpix

Meilužiai – ką sako kojų ilgis?

Iš lūpų į lūpas sklando mitai, kad seksualumą išduoda nosies dydis, kojų ilgis... O Jūs, ar derate tarpusavyje? 

Santykiai: vyrų atsakymai į dažniausius moterų klausimus

Šiuos klausimus vyrams užduoda visos moterys, tačiau nesulaukia atsako... Dabar sužinosi tikruosius vyrų atsakymus.  

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3
Svajonių knygos. Ikvepia meilei!
Goštauto g. 4 - 1, Vilnius
Telefonas: +370-5-2122794, El. paštas: perku@svajoniuknygos.lt
1 2 3
Kompanijų produkcija
DNR testas
DNR tyrimas

Biologinės tėvystės testas, tėvystės nustatymas, genetini...

Lytiškai plintančių ligų tyrimas
Lytiškai plintančių ligų tyrimas

Venerinių ligų tyrimai, gonorėjos, chlamidijos, mikroplaz...

Viešbutis romantiškam savaitgaliui Nidoje

Išskirtinės kokybės apartamentai su nuostabiomis terasomi...

Keto mityba

Keto dieta, ketogeninė mityba, keto mitybos principai, keto mitybos iššūkiai, keto dietos nauda daugiau

Keto mityba

Keto dieta, ketogeninė mityba, keto mitybos principai, keto mitybos iššūkiai, keto dietos nauda

Protarpinis badavimas Protarpinis badavimas

Protarpinio badavimo metodai, protarpinio badavimo iššūkiai, kaip veikia protarinis badavimas, protarpinis badavimas: mitybos metodas, kuris kelia susidomėjimą ir diskusijas

Ketogeninė mityba Ketogeninė mityba

Keto mityba, nemokamas keto mitybos planas, keto mitybos planas, keto dietos principai

Maistiniai papildai sportuojantiems Maisto papildai sportuojantiems

Kokius papildus ir vitaminus vartoti sportuojant, vitaminai sportuojantiems

Kepenėlių tortas Kepenėlių tortas

Tortas iš vištienos ar jautienos kepenėlių perteptas majonezu ir morkų - svogūnų mišiniu.

Silkė su džiovintais pomidorais ir moliūgų sėklomis Silkė su džiovintais pomidorais ir moliūgų sėklomis

Silkės su džiovintais pomidorais receptas, moliūgų sėklomis receptas, silkė su džiovintais pomidorais, šventinės silkės receptas, silkė su garnyru.

Šventinis silkės receptas ,,Kalėdinis vainikas'' Šventinis silkės receptas ,,Kalėdinis vainikas''

Silkė su avokadais, šventinės silkės receptas, nuostabus šventinis silkės patiekalas.

Vištiena su moliūgu pupelėse Vištiena su moliūgu pupelėse

Orkaitėje keptos vištos su moliūgais ir pupelėmis receptas

Moliūgų rauginimas Moliūgų rauginimas

Rauginto moliūgo receptas, kaip rauginti moliūgą, raugintas moliūgas, moliūgų rauginimo receptas.

Raudonųjų serbentų uogienė Raudonųjų serbentų uogienė

Raudonųjų serbentų uogienės receptas, tiršta serbentų uogienė, raudonųjų serbentų uogienės gaminimas, kaip pagaminti serbentų uogienę.

Keto mityba

Keto dieta, ketogeninė mityba, keto mitybos principai, keto mitybos iššūkiai, keto dietos nauda daugiau

Dovanojamų gėlių reikšmė Dovanojamų gėlių reikšmė

Ką reiškia dovanojama gėlė

daugiau
Kaip suvilioti vyrą pagal Zodiako ženklą Kaip suvilioti vyrą pagal Zodiako ženklą

Kaip sužavėti vyrą pagal Zodiako ženklą, kaip sugundyti vyrą pagal Zodiako ženklą

daugiau
Kaip užkalbinti merginą Kaip užkalbinti merginą

Frazės kurio padės užkalbinti nepažįstamą merginą ar moterį

daugiau
Klausimai per pirmą pasimatymą Pirmas pasimatymas: 45 klausimai ir tylos kaip nebūta!

Ką kalbėti ir ką paklausti pirmo pasimatymo metu

daugiau
Meilės užkalbėjimai Meilė ir magija: kaip priversti mylėti

Meilės užkalbėjimai jeigu vyras neįsimyli, nustojo mylėti, norite jį susigrąžinti

daugiau
Bikini dizainas Bikini dizainas – šukuosena intymioj vietelėj

Bikini depiliacija bei bei puošimas ornamentais, blizgučiais, šukuosenos formavimas

daugiau
seksas trise Seksas trise

Seksas trise, grupinis seksas ir "svingerių" vakarėliai. Psichologo komentaras, kam ir kodėl grupinis seksas pavojingas.

daugiau
Emocinio apgaudinėjimo ženklai

Mažytės smulkmenos, priverčiančios nerimauti antrąją pusę. Ar verta į tai žiūrėti rimtai?

daugiau
Erotinis masažas Erotinis masažas – garantuojame geidulį be žodžių

Griebiamės teorinių ir praktinių patarimų, po kurių drąsiai galėsite versti savo mylimąjį/-ą į lovą...

daugiau
Patikimiausių afrodiziakų top 5 Patikimiausių afrodiziakų top 5

Geriausi natūralūs afrodiziakai

daugiau
Ką tu sakai, o ką ji girdi

Nuolatiniai konfliktai dėl to, ką tu pasakei ir kaip jinai suprato. Nebūk pastumdėlis - mokykis iš Kazanovos!

daugiau
Jaunavedziai Santykiai su anyta: meilė ar neapykanta?

Kaip bendrauti su anyta ir išvengti konfliktų

daugiau
Auskaras intymioje vietoje  Auskaras intymioje vietoje – išskirtinumas ar beprotybė?

Šiai dienai auskariukų vėrimas įgavo pagreitį... Populiariausios vietos, gydymas. Patarimai, ko vengti.

daugiau
pirmasis vaikas Pirmasis vaikas šeimoje: kaip jis pakeičia poros santykius?

Kaip auginant vaiką išlaikyti darnius santykius poroje

daugiau
Gyvenimo rutina

Pareigos ir su jomis ateinanti rutina bei nuobodulys - kaip su jais kovoti?

daugiau
prostata Prostata: kaip išlikti sveikam

Nauji mokslininkų atradimai - prostatos vėžio atsiradimas gali būti nulemtas seksualinio faktoriaus.

daugiau
Kaip suvilioti vyrą Kaip suvilioti vyrą?

Specialistų patarimai, kaip suvilioti bet kurį patinkantį vyrą protu, žiniomis ir elgesiu.

daugiau
© Ned Frisk Photography/Corbis Ko vyrai trokšta, bet nedrįsta pasakyti

Pabandysime panagrinėti slapčiausius vyrų norus, apie kuriuos jie drovisi kalbėti garsiai.

daugiau
Laimės akimirka užgeriama šampanu Vestuvių metinės: simbolių, tradicijų ir naujų idėjų derinys

Vestuvių metinės - giminingų sielų šventė

daugiau
Femina, kurios siekia visas pasaulis

Į gatves žengia femina, dabartinio amžiaus moters ikona. XXI amžiaus femina - kokia Tu?

daugiau
Gražūs vyrai – susipažinti ar pereiti į kitą gatvės pusę?

Gražus vyras šalia... Kokią kainą moka moterys už išvaizdžią lėlę?

daugiau
flirtas Flirtas: darbe ar tik po darbo?

Kaip nustatyti ribas tarp flirto darbe ir tarnybinio romano? Ir kaip tų ribų neperžengti? Ir apskritai, ar vieta flirtui darbo vietoje?

daugiau
Pakeisti šeimos modelį – misija (ne)įmanoma?

Iš tėvų perimtą šeimos modelį nesąmoningai kartojame ir savo sukurtose šeimose. O jei norime būti kitokie?

daugiau
valentino diena2013 Bučinys

Bučiuotis lengva, bet tuo pačiu ir sudėtinga. Ar įmanoma išmokti kažko naujo? Prisiminkite, jog gera tai, kas senai pamiršta...

daugiau
Sekso pozos ir charakteris – sužinok, ką glaudi

Jei jis neįsivaizduoja nakties be "misionieriaus", tada...

daugiau
suderinamumas horoskopu Zodiako ženklų suderinamumas

Suderinamumas pagal horoskopą

daugiau
lytiskai plintancios ligos Lytiškai plintančios ligos

Lytiškai plintančios ligos - neatsakingų santykių pasekmė?

daugiau
Tėvų skyrybų įtaka vaikui

Tėvų skyrybų įtaka vaikui

daugiau
Neištikimybė Ištikimybė: pasitikėk, bet... tikrink

Paliekate mylimą vyrą vieną? Kamuoja abejonės? Didžiausios moterų klaidos ir psichologo patarimai.

daugiau
Kompanijų produkcija
DNR testas
DNR tyrimas

Biologinės tėvystės testas, tėvystės nustatymas, genetini...

Lytiškai plintančių ligų tyrimas
Lytiškai plintančių ligų tyrimas

Venerinių ligų tyrimai, gonorėjos, chlamidijos, mikroplaz...

Viešbutis romantiškam savaitgaliui Nidoje

Išskirtinės kokybės apartamentai su nuostabiomis terasomi...

Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.