Atnaujinta: 2008-04-24 15:51  Peržiūros: 1081 

VILNIAUS TARPTAUTINĖ MERIDIANO MOKYKLA


VILNIAUS TARPTAUTINĖ MERIDIANO MOKYKLA
Adresas
Daukšos g. 7
Vietovė
Vilnius
Telefonas
+370-5-2728725
Faksas
Mobilus tel.
el. paštas
Tinklalapis
Darbo laikas:


Trumpas aprašymas

Privati mokymo įstaiga


Raktažodžiai:

bureliai, būreliai, mokyklos, mokykla, vaiku [+]

Pagrindinės katalogo kategorijos:
  • Mamoms ir vaikams  >>

Vilniaus tarptautinė Meridiano mokykla (Vilnius International Meridian School – VšĮ VIMS) yra privati mokymo įstaiga, 2006 metais įkurta tarptautinei Vilniaus bendruomenei, teikianti puikios kokybės lavinimą lietuvių, kaip pagrindine, mokymo kalba. Kaip privati mokykla, VšĮ VIMS vadovaujasi valstybine mokymo programa ir vertinimo sistema. Be kita ko, nuo 2008 metų rugsėjo susidomėjusiems mokiniams planuojame siūlyti IBO diplomų programą. Mokymo programa susideda iš praktinio gamtos mokslų dėstymo ir intensyvaus humanitarinių bei socialinių dalykų mokymo. Mokydami didžiausią dėmesį skiriame vaiko vystymuisi holistine perspektyva, smarkiai akcentuodami socialines vertybes, tokias kaip pagarba, etiketas ir disciplina


TARPTAUTINIS MOKYMAS
VšĮ VIMS supažindina mokinius su kultūriniu pasaulio paveldu griežtos mokymo programos pagalba ir tarptautiniu žmonių, išsilavinimo, vertybių ir įgūdžių traktavimu. Esminis programos bruožas – intensyvus kalbų mokymas.


PASAULINIS PILIETIŠKUMAS
VšĮ VIMS tiki, kad pasaulinis pilietiškumas reikalauja gilinimosi į įvairias kultūrines perspektyvas. Mokykla siekia mokiniams įdiegti atsidavimą aktyviam darbui ir atsakomybės vietinei, valstybinei ir pasaulio bendruomenei jausmą.


MŪSŲ MISIJA
Mes siekiame mokyti vaikus gerbti save ir ugdyti juose universalias vertybes, tai yra meilę savo šeimai, tautai ir visuomenei, kad jie būtų inteligentiški ir gerbtų moralines vertybes.


MŪSŲ METODAS
Ugdyti vaikus įvairiomis mokymo priemonėmis paremtoje terpėje. Naudoti įvairias mokymo technikas ir strategijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.


MŪSŲ STRATEGIJA
Profesionalumo ir kokybės derinimas savo darbe.


KALBOS
Dvi pagrindinės kalbos VšĮ VIMS yra lietuvių ir anglų. Anglų kalbos mokymas pradedamas nuo pat pirmos klasės. Pradinėse klasėse (1 – 4) mokiniai mažiausiai penkias valandas per savaitę mokosi anglų kalbos. Kita vertus, mes taipogi akcentuojame lietuvių kalbos svarbą, kuri daugeliui mokinių yra gimtoji.

2006 metų rugsėjį atidarome pradinės mokyklos skyrių. Priimsime mokinius į 1, 2, 3, ir 4 pradinės mokyklos klases.


FILOSOFIJA
VšĮ VIMS stengiamės mokyti vaikus būti individualybėmis, kurie būtų disciplinuoti ir gerbtų visuomenės, kuriai priklauso, taisykles ir vertybes. Siekiame visuomenei ugdyti motyvuotas, produktyvias, darbščias, tolerantiškas skirtumams, harmoningas, paslaugias ir mokančias užjausti asmenybes. VšĮ VIMS lavinimo sistema daugiausia dėmesio skiria besimokančiajam, tokiu būdu padėdama mokiniams tapti savimi pasitikinčiais asmenimis. VšĮ VIMS vaikams teikia kūrybišką ir skatinančią aplinką, kad padėtų tapti mąstančiais, planuojančiais, pasiekiančiais gerų rezultatų gyvenimiškose situacijose žmonėmis. Klasėje vykstančiose pamokose, o taip pat mokslinės, kultūrinės, socialinės ir sportinės veiklos srityse akcentuojame tiek teoriją, tiek praktiką. VšĮ VIMS klojame intelektinius ir elgsenos pagrindus, kurie motyvuotų ir įkvėptų mokinius maksimaliai vystyti savo gebėjimus, ir diegiame galvosenos bei moralinius įpročius, puoselėdami minties ir veiksmų laisvę, kad mūsų mokiniai taptų pavyzdiniais savo šalies piliečiais.


PASLAUGOS
1. Medicininė priežiūra.
2. Gerai įrengtos klasės. Optimalus klasių dydis ir mokinių – studentų skaičiaus paskirstymas.
3. Užkandžiai.
4. Psichologo konsultacijos.
5. Transporto paslaugos iš bet kurio Vilniaus rajono.
6. Aukštos kvalifikacijos vietos ir užsienio mokytojų personalas.
7. Savaitgalio išvykos Vilniuje ir ekskursijos į kitus Lietuvos miestus.
8. Dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose čempionatuose ir Olimpiadose.
9. Puikiai įrengta kompiuterių laboratorija, kurioje kiekvienas mokinys galės naudotis Internetu.
10. Fakultatyvūs klubai, pavyzdžiui, muzikos, dailės ir dizaino, šokio, šaškių, stalo teniso ir t.t.
11. Namų darbai ruošiami mokykloje mokymosi valandų metu, prižiūrint auklėtojams.


UNIKALIOJE VšĮ VIMS PROGRAMOJE ĮTRAUKTA:
Pagarbos, bendradarbiavimo, atsakomybės, dalinimosi su kitais, fizinės gerovės palaikymo mokymasis.
Daug įvairių užsiėmimų anglų kalba, siekiant skatinti ankstyvą antrosios kalbos supratimą.
Užsienio ir vietinių mokytojų drauge vedamos pamokos.
Nuolatinis bendravimas su tėvais, popamokinės veiklos idėjos ir ankstyvus raštingumo įgūdžius skatinančios knygelės neštis namo.


PROGRAMOS
Lietuvoje VšĮ VIMS veikla pagrįsta Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. VšĮ VIMS vadovaujasi bendrąjį išsilavinimą teikiančiu ugdymo planu, universaliosiomis ir bendrosiomis programomis, valstybės nustatytu išsilavinimo standartu.
Mokykla savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos nuostatais.


VšĮ VILNIAUS TARPTAUTINĖS MERIDIANO MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

2006/2007 m.m.
Pradinės klasės ( 1 - 4 kl. )

Dalykas

Klasė

I

II

III

IV

Dorinis ugdymas
(tikyba arba etika)

1

1

1

1

Lietuvių (gimtoji) kalba

8

7

7

7

Anglų kalba

-

1

1

3

Matematika

4

5

5

4

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

Muzika

2

2

2

2

Kūno kultūra

3

3

3

2

Maksimalus moksleiviams privalomų pamokų skaičius

22

23

23

23

Papildomas ugdymas

4

4

4

4
Žemiau išvardinti siūlomi mokymosi dalykai:

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
Lietuvių (gimtoji) kalba
Anglų kalba
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra


KLUBAI
Keli iš pradinėje mokykloje siūlomų klubų yra Muzikos ir teatro, Dailės, Kompiuterių, Anglų kalbos ir Šokio. Jei mokiniams įdomu, jie gali rinktis daugiau nei vieną klubą. Planuojame ruošti gabius savo mokinius valstybiniams ir tarptautiniams anglų, lietuvių kalbos, istorijos, gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterių konkursams ir Olimpiadoms.


KOMPIUTERIŲ LABORATORIJA
Mūsų kompiuterių laboratorija optimaliai ugdo kompiuterinius įgūdžius, kadangi joje įdiegtos naujausios kompiuterinės, tinklo technologijos ir nuolatinis spartus Interneto ryšys. Kiekvienas mokinys turės atskirą kompiuterį, kuriuo galės dirbti visų mokymosi valandų metu. Kompiuterio pamokose mokiniai turės praktinę galimybę tobulėti dažniausiai naudojamos programinės įrangos srityse, pavyzdžiui, Windows XP, Microsoft Office XP, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Adobe Pagemaker ir Adobe Photoshop.


ATVIRŲ DURŲ DIENOS
Kviečiame visus tėvus ir mokinius į mokyklą apžiūrėti įdiegtų paslaugų ir susitikti su personalu. 2006 – 2007 mokslo metų atvirų durų dienos bus:

1. Kovą.
2. Balandį.
3. Gegužę.MOKYMOSI VALANDOS
Pirmadienis – penktadienis: 8.20 – 16.15
Pietų pertrauka: 11.40 – 12.05
Mokiniams leidžiama išeiti iš mokyklos teritorijos iki 16.15, jei jų pamokos baigiasi anksčiau. Jei yra popamokinės veiklos, mokiniai išeina iš mokyklos 17.00.
Namų darbai: 14.10 - 15.00
Klubai: 15.10 - 17.00.


STIPENDIJOS
VšĮ VIMS teikia iki 100% stipendijas ribotam geriausių mokinių skaičiui. Stipendijos teikiamos atsižvelgiant į Meridiano stojamojo egzamino rezultatus.


STOJAMASIS EGZAMINAS
Meridiano stojamasis egzaminas vyks 2006 m. rugpjūčio mėn. 25 d., 9:30 val. mokyklos teritorijoje. Mokiniai priimami į mokyklą tik atsižvelgiant į stojamojo egzamino rezultatą. 20 geriausių mokinių gaus žemiau išvardintas stipendijas:


Vietos ir nuolaidos
1 - 100%
2 - 50%
3 - 40%
4 – 10 - 30%
11 – 20 - 20%

Mokykla teikia stipendijas gerai besimokantiems mokiniams. Stipendijos apskaičiuojamos kiekvienais metais po egzaminų.


MOKESČIAI
2006 – 2007metais mokestis už mokslą yra 7000 LTL už metus. Mokestį už mokslą galima mokėti dešimčia įmokų. 5% nuolaida taikoma, jei mokestis sumokamas iš anksto. Jei į mokyklą leidžiamas antras vaikas, mokesčiui taikoma 25% nuolaida.


MOKYKLOS UNIFORMA
Mokiniai privalo paisyti mokyklos aprangos taisyklių. Mokyklos uniformą galima įsigyti mokykloje mokslo metų pradžioje. VšĮ VIMS yra specialios mergaičių ir berniukų uniformos.

Berniukams: pilkos kelnės, balti marškiniai, tamsiai mėlyni megztiniai ir tamsiai mėlyni kaklaraiščiai.
Mergaitėms: sijonai, balti marškiniai, tamsiai mėlyni megztiniai ir tamsiai mėlyni kaklaraiščiai.


PRIĖMIMAS
VšĮ VIMS mokykla 2005 – 2006 mokslo metams priims mokinius į šias klases:
Pradinė mokykla: 1, 2, 3 ir 4 klasė.

Stojimui būtini dokumentai:
Prašymas
Sveikatos pažyma
2 nuotraukos (paso dydžio)
Asmens dokumentas


PRIĖMIMO PROCEDŪRA
Būsimieji kandidatai turėtų atlikti žemiau nurodytus veiksmus:

Iki galo užpildyti (prašymą).
Išlaikyti stojamąjį mokyklos egzaminą.
Pateikti aukščiau išvardintus stojimui būtinus dokumentus.
Dalyvauti pokalbyje su mokyklos administracija (mokyklos reikalavimas).
VšĮ VIMS išsiunčia laišką apie priėmimą.
Pasirašyti sutartį, sumokėti registracijos mokestį ir pirmąją įmoką, užtikrinančią Jūsų vaikui vietą mokykloje.


Vilnius International Meridian School (VšĮ VIMS)
Daukšos g. 7,
LT-02101 Vilnius,
Lietuva
tel./faks.: +370 5 2 728 725
mob. tel.: +370 659 47 809
info@vims.lt
www.vims.ltTemą atitinkančios įmonės kataloge:


1 ... 11 12 13 14 15 16

Gedimino g. 26, Radviliškis
Mobilus: +370-687-37406 , El. paštas: vaikusala@takas.lt

., Vilnius
Mobilus: +370-602-94332

Laisvės a. 6, Panevėžys
Mobilus: +370-650-32630 , El. paštas: info@vaikutis.lt

Ukmergės g. 221, Vilnius
Telefonas: +370-5-2468040, El. paštas: verdenesklubas@yahoo.com
Vila su dviem tvenkiniais, vila arba rąstinis namas su pirtimi bei pavėsine
Kaimiškių k., Maišiagalos sen., Vilniaus raj., Lietuva
Mobilus: +370-699-46768, +370-610-38168, El. paštas: info@vilanora.com

Raudondvario pl.76, Kaunas
Telefonas: +370-37-332022, El. paštas: info@eoxox.com

Naugarduko g. 20, Vilnius
Telefonas: +370-5-2134064, El. paštas: steatras@gmail.com
Privati mokymo įstaiga
Daukšos g. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2728725, El. paštas: info@vims.lt

Vilniaus g. 39/6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2122736, Mobilus: +370-614-47011, El. paštas: info@dailesmokykla.lt

Vandentiekio g. 40-25, Vilnius
Mobilus: +370-605-21830 , +370-662-90865, El. paštas: info@vzygunas.com
1 ... 11 12 13 14 15 16
Madingi moteriški kirpimai 2024

Madingi moteriški kirpimai 2024

Madingos moteriškos šukuosenos 2024, madingiausios trumpų plaukų šukuosenos 2024 madingos garbanotų plaukų šukuosenos, ilgi ir pusilgiai plaukai 2024 daugiau

Žiobrių žvejyba

Žiobrių žvejyba

Kaip žvejoti žiobrius, kur žvejoti žiobrius, meškerės, pašarai, sistemėlės, masalai žiobriams daugiau

1 2 3
Kompanijų produkcija
Gimtadienio tortai vaikams Vilniuje
Gimtadienio tortai vaikams Vilniuje

Gimtadienio tortai vaikams Vilniuje, vaikiški tortai paga...

Saldžios naujienos iš Bijola meistrų! Pasiflorų tortas!

Bijola tortai. Tortai šventėms. Tortų naujienos 2019. Tor...

Vaikų gimtadienio Vilnius
Vaikų gimtadieniai Vilniuje

Vaikų gimtadieniai Vilnius, vaikų gimtadienių idejos, vai...

Piešimo pamokos vaikams ir mokiniams Vilniuje

Akademinis piešimas, tapybos pamokos. Dailės uzsiėmimai v...

Tapybos ir piešimo pamokos

Menų studija "Linksmos spalvos" kviečia moksleivius į tap...

Akinių gamyba ir taisymas Vilniuje

Skubiai gaminame ir taisome akinius

Akiniai vaikams, moksleiviams, akinių rėmeliai Vilniuje

Akiniai vaikams bei moksleiviams su praktiškais patarimai...

ELGON priemonės vaikų plaukams

BAMBINI linija be parabenų ir alergenų

Dienos dailės stovykla "Aš kūrybiškas" 7-12m. vaikams

Dienos stovykla meniškiems vaikams, vaikų kūrybiškumo ska...

1 2 3
Vardas pagal horoskopą Vardas pagal horoskopą

Tinkamiausi vaikų vardai pagal zodiako ženklą

daugiau
Maistiniai priedai E Maisto priedai E

Maisto priedai E, klasifikacija, naudojimas, maisto priedų E kodai, dažikliai, konservantai, antioksidantai

daugiau
Vitaminai vaikams Vitaminai vaikams

Kokie vitaminai reikalingi vaikams, vitaminų grupės svarbios vaikams ir kūdikiams, vitaminų trūkumo vaikams simptomai

daugiau
Kaip sutarti su paaugliu Kaip sutarti su paaugliu

Kaip bendrauti su paaugliu, 7 patarimai padėsiantys rasti bendrą kalbą

daugiau
Kaip išsirinkti žuvų taukus Kaip išsirinkti žuvų taukus

Iš ko gaminami geriausi žuvų taukai, žuvų taukų nauda, pagal ką rinktis žuvų taukus.

daugiau
Maitinimasis žindymo metu Maitinimasis žindymo metu

Mityba žindant, kuo geriausia maitintis žindant kūdikį, ką valgyti maitinant krūtimi

daugiau
nėriniuoti blynai Užgavėnių blynai

Užgavėnės: šventė, senovės papročiai, tradiciniai valgiai ir blynų receptai.

daugiau
Kūdikio maitinimas 1-2-3 mėnesiais Kūdikio maitinimas 1-2-3 mėnesiais

Kūdikio mityba pirmuosius tris mėnesius, kuo maitinti kūdikį 1 2 3 mėnesį

daugiau
kaledu dovanos vaikui Kalėdinės dovanos vaikams

Kalėdinių dovanų vaikams idėjos: ką padovanoti skirtingo amžiaus vaikams, mergaitėms ir berniukams?

daugiau
Kūdikio maitinimas 3-6 mėnesiai Kūdikio maitinimas 3-4-5- 6 mėnesiai

Kaip padėti kūdikiui įveikti augimo šuolį? Kaip aprūpinti kūdikį visomis reikalingomis maisto medžiagomis?

daugiau
Kūdikio maitinimas 9 - 12 mėnesių Kūdikio maitinimas 9-10-11-12 mėnesių

Kaip ir kuo maitinti 9 -10 - 11 - 12 mėnesių kūdikį, ar verta naudoti vegetarišką dietą, maisto papildai kūdikiams

daugiau
Kūdikio maitinimas po žindymo Kūdikio maitinimas po žindymo

Kuo maitinti kūdikį nutraukus žindymą, maistas kūdikiui po žindymo

daugiau
Batukai kūdikiams Batukai kūdikiui ar naujagimiui

Megzti batukai naujagimiui, kaip numegzti batukus kūdikiui

daugiau
2022 m. mokyklinis rinkinys - pasirink puikius daiktus naujiems mokslo metams! 2022 m. mokyklinis rinkinys - pasirink puikius daiktus naujiems mokslo metams!

Antroji vasaros atostogų pusė – tai pats tinkamiausias laikas pradėti ruoštis artėjantiems mokslo metams. Verta pasirūpinti ne tik mokykliniais reikmenimis, bet ir jaunių drabužių spinta, kuri puikiai pasiteisins pamokų ir užklasinės veiklos metu. Svarstai, kas turėtų joje atsirasti? Surinkome svarbiausius dalykus, kurie padės Tavo vaikui įžengti į naujus mokslo metus!

daugiau
Bajorų tortas mergaitės gimtadieniui Skaniausi tortai vaikams

Gimtadienio tortai vaikams, sveiki tortai vaikams, vaikiški tortai. Konditerijos meistrai pataria, kaip išsirinkti patį skaniausią tortą vaikų šventėms. Šventiniai tortai vaikams.

daugiau
Autizmas Autizmas: kaip padėti ir vaikams, ir tėvams?

Šis sutrikimas gali išsivystyti tiek dėl genų įtakos, tiek dėl įvairių aplinkos veiksnių.

daugiau
Vaiko vystymasis Sutrikęs vaiko vystymasis

Tėvai su didžiausiu džiaugsmu stebi savo atžalos raidą: kuomet mažylis ima reaguoti į suaugusių žmonių balsą, pradeda daugiau šypsotis, juokiasi kai su juo žaidžiama, ima šliaužioti, galiausiai - žengia pirmą žingsnį, ištaria pirmą žodį, – visa tai tėvams sukelia daugybę pačių geriausių, pozityvių jausmų... Kur kas liūdniau būna tuomet, kai vaiko vystymasis sutrinka ir visa tai ima kelti nerimą...

daugiau
Vaiko mityba nuo gimimo iki 1 metų Vaiko mityba nuo gimimo iki 1 metų

Teisinga vaiko mityba kol jam sukaks 1 metai

daugiau
kūdikio maitinimas Kūdikio maitinimas

Kaip maitinti kūdikį skirtingais brandos etapais.

daugiau
Kūdikio kraitelis Kūdikio kraitelis

Kaip turėtų atrodyti kūdikio kraitelis?

daugiau
Kudikio odos issutimas Kūdikio odos iššutimas

Kodėl kūdikiams atsiranda odos iššutimas? Kaip išvengti iššutimų?

daugiau
Kūdikio odos priežiūra Kūdikio odos priežiūra

Kaip prižiūrėti kūdikio odą

daugiau
Refliuksas kūdikiams Refliuksas kūdikiams

Tačiau jeigu po valgio jūsų kūdikis beveik visada verkia, nėra žvalus, nenori žaisti, arba skausmas pažadina miegantį vaiką – sunerimti jau reikėtų

daugiau
Kūdikio mitybos režimas Kūdikio mitybos režimas: svarbiausia – rasti aukso viduriuką

Kūdikio mitybos režimas - daug diskusijų kelianti tema. Jauniems tėveliams kyla pačių įvairiausių klausimų: kiek kartų per parą maitinti naujagimį ir kiek - kūdikį, kokie turėtų būti intervalai tarp maitinimų, ar, atėjus laikui maitinti, žaidinti kūdikį, ar maitinti jį tam tikromis valandomis ir t. t.

daugiau
Kūdikio primaitinimas Kūdikio primaitinimas

Tėvams kyla daugybė klausimų ir baimių dėl kūdikio papildomo maitinimo.

daugiau
Kūdikio maitinimas 6-7-8-9 mėn. kūdikio maitinimas: svarbiausios taisyklės ir patarimai

Kūdikio primaitinimas ir pratinimas prie įprasto maisto

daugiau
Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos parengiamosios studijos ( 5 - 10 metų amžiaus vaikučiai) mokinių darbeliais papuoštas medelis mokyklos kieme. Dailės pamokos mažiausiems: žaidžiame ir mokomės

Mokinukai susipažįsta su įvairiomis dailės technikomis - tapo guašu, piešia sangina, pieštukais, plunksna, naudodami tušą, kuria grotažus.

daugiau
jenga vaikams Dovanos vaikams. 20 idėjų

Žaislų idėjos 3-4 metų vaikui, žaislų rūšys ir jų paskirtis.

daugiau
Manšta 40 nėštumo savaitę 40 nėštumo savaitė

Retai kada nutinka taip, kad mažyliai gimsta pagal nustatytą datą.

daugiau
39 nėštumo savaitė 39 nėštumo savaitė

Kada vykti į gimdymo namus? Ką valgyti nėštumo pabaigoje?

daugiau
nėriniuoti blynai

Užgavėnių blynai

Užgavėnės: šventė, senovės papročiai, tradiciniai valgiai ir blynų receptai. 

užgavėnių vafliai

Užgavėnių vafliniai blynai

Originalūs vafliniai blynai-saulutės ir mažiems, ir dideliems! 

Motinos diena

Kur praleisti pirmąjį gegužės sekmadienį ir kaip galime nustebinti brangiausią žmogų mamą? 

Pagaminkime mamoms patiekalų

Motinos diena ne vieną skatina susimąstyti apie dovanas. Bet ne kiekvienas pagalvoja, kad skaniai paruoštas maistas gali būti pati geriausia dovana. 

"Viščiukai" pusryčiams

„Viščiukai“ (pusryčiams)

Toks patiekalas labai tinka ir patinka vaikams. Pradžiuginkite mažuosius „Viščiukais" ir daržovėmis, juk jau pavasaris! 

pieno kokteiliai

Rugsėjo 1-oji: saldi šventė su pieno kokteiliais ir desertais

Pirmąją mokslo metų dieną palepinkite savuosius mokinukus plaktais šaltais gėrimais, pieno kokteiliais, mini pyragaičiais ir kitais gardumynais!