Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.


Pakeisti šeimos modelį – misija (ne)įmanoma?

2015-02-24 13:21   Peržiūros : 1077   Spausdinti


Saulė Gradaitė

Iš tėvų perimtą šeimos modelį nesąmoningai kartojame ir savo sukurtose šeimose. Vis dėlto išsigąsti neverta - nors jo įtaka mūsų elgesiui didžiulė, ją pakoreguoti tikrai galima.

 

Lietuviška šeima - kovos laukas?


Šeimos gyvenimo archetipai susiformavo gilioje senovėje. Jų virsmus ir metamorfozes lėmė ne tik socialiniai veiksniai: karai, revoliucijos, gamtos stichija, bet ir skirtingos, vienam ar kitam žemynui, regionui būdingos religinės tradicijos. Pirmykštės bendruomenės patriarchališkumas per Antikos ir Atgimimo epochas virto katalikiškoje Europoje labiausiai paplitusiu šeimos modeliu - tėvas yra šeimos galva, jis dominuoja, tačiau moters nuomonė yra svarbi, su ja tariamasi. Vaikai turi paklusti tėvui ir motinai, tačiau jų „balsas" taip pat girdimas. Šūkių apie lyčių lygybę nestokojusi Amerika - tarsi protestantiškoji opozicija. Tėvas ir motina šiame šeimos modelyje yra lygūs, gali pavaduoti vienas kitą visose gyvenimo srityse. Žeminantis požiūris į moterį yra smerkiamas. Todėl nei vyras, nei moteris neužima dominuojančios pozicijos, o vaikų teisės prilygsta tėvų teisėms. Musulmonai taip pat vertina moterį - tačiau jos „vertė" šiame religiniame diskurse įgyja tiesioginę reikšmę ir labai materialią išraišką. Moteris gausiai apipilama dovanomis, tačiau jos įtaka apima tik mažą interesų sritį: šeima, vaikai, drabužiai, maistas, papuošalai. Didelis autoritetas tokiame šeimos modelyje tenka tėvams - jie palaiko, guodžia, pamoko. Žydų šeimose ryškiai dominuoja moteris. Motinos autoritetas itin reikšmingas, tai rodo ir tai, kad vaiko tautybę lemia ne tėvo, bet mamos tautybė. Tradicinį lietuvių šeimos modelį psichologai lygina su kovos lauku. Paveikti įvairių šalių kultūrų, mes turime galimybę paveldėti ir patriarchališkesnį šeimos modelį, tačiau gausu augusių ir demokratijos pagrindais sukurtose šeimose, todėl neretai moterys nenori paklusti vyro valiai, kovoja dėl lygiateisiškumo ar net siekia dominuoti šeimoje. Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių šeimoje taip pat skirtingi - despotiškesnėse šeimose vaikų teisių ir nuomonės paisoma mažiau, jiems liepiama paklusti tėvų autoritetui. Laisvesnėse šeimose, kur tėvai tariasi, priimdami sprendimus, dalijasi atsakomybe ir įtakos sferomis, vaikų nuomonės paisoma labiau. Pasak psichologų, vis dažniau pasitaiko „atvirkščių" šeimų - tėvo vaidmuo tokiose šeimose gerokai nublankęs, jo figūra mažai reikšminga. Šeimos karietos vadeles tokioje šeimoje tvirtai laiko moteris, ji tvarko finansus, daugiau uždirba arba valdo kone visus vyro uždirbamus pinigus, ji kontroliuoja vaikus. Gali būti, kad vyrų infantilumą šiuo atveju lėmė anksčiau siautėję karai, pasiglemžę didžiąją vyrijos dalį ir sukūrę „šeimos be vyro" modelį.

 

Imituojame tėvus

„Viskas gana paprasta, - pasakoja Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro psichiatras Dainius Stasiūnas. - Gimstame su dideliu gebėjimu ir noru pamėgdžioti. Natūralu, kad mėgdžiojame tuos, kuriuos matome dažniausiai - savo tėvus. Tarsi slaptas katalizatorius čia veikia ir mūsų paveldėti genai. Diena po dienos, žingsnis po žingsnio - per kelis pirmuosius gyvenimo dešimtmečius išmokstame tai, kas vėliau tampa šeimos modeliu: ką veikia tėtis, ką mama, už ką atsakingas vyras, už ką moteris, kiek svarbūs jausmai (savo ir kito žmogaus), ką sprendžia visa šeima, ką nurodo šeimos galva (jei toks yra), koks požiūris į vaikus, kas jais rūpinasi, ar su jais tariamasi ir t. t." Visa tai virsta vientisa įpročių ir stereotipų sistema, įsitvirtinančia mūsų sąmonėje ir pasąmonėje. Taip tvirtai, kad imame manyti, jog tai mūsų pačių išmąstytas, sukurtas šeimos modelis, kad elgiamės unikaliai ir taip, kaip norime patys. Štai čia ir prasideda intriguojanti dalis - asmuo su susiformavusiu šeimos modeliu išeina į platųjį pasaulį ir... sutinka kitą asmenį: žavų, patrauklų, viliojantį. Pora mėgaujasi jausmais ir santykiais, kol vieną dieną pasijunta tarsi dvi kojos batų parduotuvėje - gerai, jei pėdų ilgis ir plotis sutampa, tuomet nesunku išsirinkti derančią batų porą. Kur kas blogiau, kai paaiškėja, kad „kojos" visiškai skirtingos, t. y. vyro šeimos modelis, tarkime, patriarchalinis, o moteris, priešingai, augo lygiateisiškumo principus puoselėjusioje šeimoje. Meilė yra, sutarimo - ne.

 

„Populiariausi" modeliai

Kokie gi psichologiniai šeimos modeliai dažniausi? Psichiatras Dainius Stasiūnas pasakoja, kad Lietuvoje dažniausiai susiduria vyro ir moters dominantės. Šeimos modelių neatitikimo galima tikėtis ir tuo atveju, jei kartu gyventi nusprendžia visiškai skirtingų kultūrų atstovai - tokiu atveju pravartu pasidomėti, kas priima sprendimus būsimojo ar būsimosios šeimoje, kaip čia dalijamasi atsakomybe. Skirstyti šeimos modelius galima ir kitaip - pavyzdžiui, modelis „aš + aš" reiškia, kad taip mąstantis žmogus norės visiškai valdyti partnerį ir vaikus. Tokį modelį paveldėjęs žmogus bus linkęs į despotizmą, tikėtina, kad sieks kitų šeimos narių paklusimo, norės spręsti, ką šeima valgys pietums ir kur atostogaus. Kur kas laisvesnis šeimos modelis „aš + mes" - toks žmogus gal ir norės, kad į jo interesus būtų atsižvelgiama, tačiau bus sukalbamas, linkęs pasidalyti atsakomybe, ieškoti bendro sutarimo, kai sprendžiami šeimai svarbūs klausimai. „Mes + mes" - gali susidaryti iliuzija, kad tokį šeimos modelį propaguojantis žmogus itin šeimyniškas. Tačiau gali būti, kad jis bus linkęs per daug susitapatinti su šeima, atsisakyti savojo „aš". Tokį modelį psichologai mini, kaip būdingesnį infantilioms, priklausomoms asmenybėms.

Šeimos modeliai skiriasi ir pagal elgesį. Nors jų yra begalė, pažvelkim į kelis būdingiausius.

„Jei taip, aš išeinu..." - tokio šeimos modelio žmogus linkęs grasinti skyrybomis, trankiai „išeiti" po kiekvieno didesnio barnio. Jis dažnai keičia darbą, draugus ar net gyvenamas šalis. Jį nuolat kažkur traukia. Įdomu tai, kad šis modelis paveldimas ne tiesiogiai, t. y. tokio žmogaus tėvas ar motina gali būti linkę „išeiti" į alkoholio liūną, o jų vaikai gali visiškai negerti, tačiau „išeiti" tapdami darboholikais ar nuolat įsiveldami į meilės nuotykius už šeimos ribų. Jei tokio žmogaus maldaujama sugrįžti, nieko gero nepasiekiama. Veiksmingiausia priemonė - išeiti taip pat, kaip išeina jis. Atsidūręs paliktojo vietoje visada paliekantis žmogus gali rimtai susimąstyti. Toks „smūgis" gali tapti priežastimi keistis arba... pastūmėti į kitą kraštutinumą.

„Viskas prarasta" - šis šeimos modelis būdingesnis moterims. Tokie nuolat nelaimingi žmonės kaltina kitus dėl savo nelaimių ir savotiškai jomis mėgaujasi - juk karti patirtis neva suteikia teisę mokyti aplinkinius (ypač vyrą ar žmoną), kaip reikia gyventi. Dažnai šios „aukos" pačios daro viską, kad būtų paliktos, nuskriaustos, taip tarsi vėl patvirtindamos anksčiau susidarytą pasaulio ir santykių vaizdinį. Modelio „viskas prarasta" atstovai neretai tuokiasi su modelio „jei taip, aš išeinu" atstovais - gauname puikų rinkinį: vienas palieka, kitas siekia būti paliktas. Įdomu tai, kad šio modelio atstovų šeimoje paliktųjų yra ištisos kartos. Nors šis elgesio modelis, pasak psichologų, itin nekonstruktyvus, tačiau labai paplitęs - simpatiški ir išsilavinę, gražūs ir daug pasiekę, tačiau paveldėję šį modelį asmenys linkę susirasti despotiškus tironus, kompleksuotus ir nuo priklausomybių kenčiančius partnerius.

„Man nieko nereikia!" - šis šeimos modelis susiformuoja, kai tėvai labai sumenkina vaiką, neskiria jam pakankamai meilės ir dėmesio. Jis užauga menkos savivertės. Tokie žmonės dažnai teigia nenorį vaikų, šeimos, o sutikę jausmus sukeliantį partnerį, linkę jį mesti. Jei ir tuokiasi, tai stengiasi pasirinkti partnerį, kuriam nieko ypatinga nejaučia. Tokio žmogaus sieloje gyvena vaikas, kuriam sykį kažkas tarė: „Na, kas tu toks, juk tu nieko vertas, tu nenusipelnei to ar ano!" Bandydami įrodyti, kad vis dėlto kažko nusipelnė, tokie žmonės neretai pasiekia svaiginančių karjeros aukštumų, maudosi prabangoje. Tačiau retai leidžia būti sau iš tiesų laimingiems, o kartu neleidžia tokiems jaustis ir gyvenantiems šalia.

 

Kurį modelį perimsime?


Pasak psichiatro D. Stasiūno, vienos formulės nėra, tačiau tikėtina, kad tėvus ir jų santykius stebėjęs vaikas perims vieno ar kito iš tėvų elgesio modelį. Žinoma, gali būti radikaliai priešingai - visą gyvenimą girtavimą šeimoje stebėjęs jaunuolis ar mergina atmes bet kokius santykius, jei juose atsiras alkoholizmo ar kitos priklausomybės šešėlis. Tačiau dažniau despotiškos šeimos užaugina valdingą šeimos modelį turinčius vaikus, o demokratiškai reikalus sprendę, taręsi vienas su kitu ir su vaikais tėvai išugdo dialogui pasiruošusią, tačiau nuolankiai nurodymų priimti neketinančią asmenybę. Neįmanoma išaugti be šeimos modelio. Tad vienokį ar kitokį jį „atsinešame" į savo santykius, ir prasideda „šlifavimo darbai". Čia ir kyla esminis klausimas - ar paveldėtą ir išmoktą šeimos modelį apskritai įmanoma pakeisti? Psichiatrų bei psichologų nuomonė čia sutampa - iš esmės pakeisti būtų labai sunku, tačiau pakoreguoti tikrai įmanoma! Kiek šeimos modelis, kitaip tariant - susiklostęs mąstymas, yra paslankus, priklauso nuo daugelio aspektų: kiek stipriai tėvas ar mama dominavo vaikystės šeimoje, kiek pagarbos (o svarbiausia - meilės) yra santykiuose su partneriu. „Beje, būtent meilė yra pagrindinis variklis, ta stebuklingoji lazdelė, galinti nugalėti per dešimtmečius susiformavusius stereotipus", - teigia D. Stasiūnas. Mat jei kitą myliu ir gerbiu, negaliu nesidomėti, kaip jis jaučiasi, kai elgiuosi vienaip ar kitaip. Negaliu leisti, kad tas žmogus jaustų diskomfortą dėl mano veiksmų, todėl imu mąstyti, ką galėčiau pakeisti. Sutinku pasislinkti, nusileisti, kad mano mylimam būtų geriau. Auksinė taisyklė - pakeisti šeimos modelį galima tuo atveju, jei jį keisti žmogus apsisprendžia pats. Prievarta čia nieko nepasieksi.


Geriausi vaistai - nuoširdus ir atviras pokalbis

Nuo to, ar mokėsite išsakyti vienas kitam savo jausmus ir lūkesčius, nuo to, ar gebėsite išgirsti, ką sako jūsų partneris, priklausys jūsų šeimos modelis ir ateitis. Kaip kalbėti? Svarbiausia, pasistenkite nekaltinti, kalbėkite kuo ramesniu balsu ir būkite nuoširdus. Aliuzijos į jo ar jos šeimą („Matai, kaip tavo tėvai elgėsi, tu irgi taip elgiesi, ir mums taip nutiks..." ir t. t.) neturi jokios vertės. Tai, pasak psichiatro D. Stasiūno, arba privers partnerį gintis, arba sukels jam gėdos jausmą. Abiem atvejais vietoj pokalbio kils barnis arba stos spengianti tyla. Despotiškesniam partneriui reikia išdrįsti pasipriešinti. Jei į jūsų norus, pavyzdžiui, kad ir dėl atostogų, neatsižvelgiama, nereikia tylėti. Galima ramiai, bet tvirtai pasakyti „Ne, šįkart mes neskirsime visų atostogų tavo žvejybai (vaikščiojimui po parduotuves). Šiemet dalį atostogų praleisime ten, kur noriu aš. Pamatysi, mums visiems ten bus tikrai smagu, todėl pamėginkim. O žiemos atostogų vietą parinksi tu." Kita vertus, jei šeimą sukuria du dominuoti mėgstantys žmonės, jie dažnai nepastebi, kad pykstasi dėl visiškų smulkmenų - ne iš tos pusės spaudžiamos dantų pastos tūtelės, ar ne vietoje padėto rankšluosčio. Tokiu atveju šeimos modelio kaltinti nereikėtų, o štai pasijuokti iš savęs ir neleisti sau kartinti gyvenimo dėl tokių niekų būtų pravartu.

www.psichologijatau.lt


Kategorijos: Santykiai, meilė ir aistros, Smegenų, nervų sistemos, psichinės ligos
1 2 3 4 5 ... 7
Straipsnio temą atitinkantys produktai
SedaCalm tabletės N20

Maisto papil...

Upsarin C šnypščiosios tabletės N20

Malšina skausmą, mažina karščiavimą ir uždeg...

Acetilsalicilo rūgštis L 500mg tabletės N50

Rūgštis vartojama galvos, dantų, gerklės, menstruacinio, raumenų ir sąnarių, skausmui malšinti, peršalimo ligų ar gripo sukeltam skausmui ir karščiavimui mažin...

1 2 3 4 5 ... 7

Kaip nugalėti depresiją po švenčių

Slogi nuotaika, liudesys, tingulys, depresija... Patarimai, kaip laimingiems grįžti prie rutinos. 

Depresijos pozymiai

Ar mano vaikui depresija?

Kas tai yra? Ar depresija tai vaiko "ožiai", nuolatinė nuotaikų kaita? 

pirmasis vaikas

Pirmasis vaikas šeimoje: kaip jis pakeičia poros santykius?

Kaip auginant vaiką išlaikyti darnius santykius poroje 

7 didžiausios nuovargio priežastys

Nuovargis. Nuovargio priežastys. Nuovargio gydymas be vaistų. 

Pilates pratimai

Pilates pratimai ir treniruotės, mankštos patarimai ir reportažas 

Parkinsono liga

Parkinsono liga

Parkinsono ligos gydymas, ligos simptomai, priežastys 

Saulės ir šilumos smūgis, apsisaugokime ir padėkime nukentėjusiam

Saulės ir šilumos smūgio profilaktika, simptomai, pirmoji pagalba nukentėjusiam nuo saulės ar šiluminio smugio 

Pakeisti šeimos modelį – misija (ne)įmanoma?

Iš tėvų perimtą šeimos modelį nesąmoningai kartojame ir savo sukurtose šeimose. O jei norime būti kitokie? 

motyvacija

Motyvacija: kaip ją atrasti?

Motyvacijos prigimtis, veiksniai ir savimotyvacija 

nuovargis

Nuovargis: kaip jį įveikti?

Nuovargis, silpnumas, mieguistumas - įprasti šaltojo sezono pojūčiai. Kodėl jie atsiranda ir kaip juos įveikti? 

Kaip daryti įtaką žmonėms?

Sužinokite bendravimo principus, kurie padės daryti įtaką žmonėms ir susirasti draugų 

perdegimas darbe

Perdegimas darbe

Perdegimo darbe priežastys ir kaip jų išvengti 

Šokio ir judesio terapija

Šokio ir judesio terapija

Pažinkite save per judesius. 

Holistine medicina

Visi atsakymai - kūne

Apie kūno psichoterapiją kalbamės su Vilniaus holistinės terapijos centro vadove Liudmila Tamašauskiene 

Motyvavimas

Testas: kas jus motyvuoja?

Motyvacija svarbi visiems, sužinokite, kas yra jūsų varomoji jėga! 

migrena

Migrena: kaip nugalėti galvos skausmą natūraliomis priemonėmis

Rudenį daugeliui paūmėja galvos skausmas. 30 dienų ir migreną kontroliuosite! 

meningokokas

Meningokokinė infekcija: plitimas, ligos simptomai, gydymas

Kaip atpažinti meningokokinę infekciją ir kaip nuo jos apsisaugoti, atsako ULAC Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja D. Razmuvienė.  

nemigos gydymas

Miego sutrikimai

Miego sutrikimai, jų priežastys ir gydymo būdai 

Vyriška neištikimybė: bausti negalima atleisti... (kablelį dėkite pačios)

Iškilusi į viešumą neištikimybė gali tapti santykių pabaiga, arba ne. 

Smurtas šeimoje

Vaiko auklėjimas šeimoje: be smurto

Smurtas šeimoje - sergančios visuomenės ženklas... 

 Apie komentarus internete

Apie komentarus internete

Ar pikti komentarai įžeidžia ir kaip į juos reaguoti? 

Ar meile trunka trejus metus

Ar meilė trunka trejus metus?

Į klausimą atsako psichologė Jolanta Skrebienė 

Dan Brulė

Sąmoningas kvėpavimas – ir kūnui, ir sielai

Formuojant kvėpavimo procesą sąmoningai galima padėti ne tik sau, bet ir kitiems 

pasitikejimas savimi

Auginame pasitikėjimą savimi

Pasitikėjimas savimi: kaip jį valdyti? 

Saulės ir šilumos smūgis

Saulės ir šilumos smūgio simptomai. Ką daryti, jei ištiko saulės arba šilumos smūgis. Šiluminis (saulės) smūgis vaikams. 

kaip issaugoti santykius

Kaip išlikti įsimylėjėliams auginant vaikus?

Gimus vaikui poros tarpusavio santykiai negrįžtamai pasikeičia. Kaip juos išsaugoti aistą ir meilę? 

Skyrybos - ne pasaulio pabaiga!

Kaip susitaikyti su skyrybomis, išsikelti tikslus ir atrasti savo naująjį „aš". 

santykiai

TOP 10 mitų apie vyro ir moters santykius

Pusė santuokų baigiasi skyrybomis? Pirmojo vaiko gimimas griauna santuoką? Prieš santuoką reikia drauge pagyventi? Ką apie tai sako psichologai. 

Corbis nuotr.

Vidinė ramybė – veiksmingiausia priemonė nuo streso

Streso šiandien pakanka visiems: kodėl mes jį patiriame ir kaip su tuo kovoti? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Vilniaus r.


1 2 3
Kompanijų produkcija
Kūno psichoterapija

streso valdymas, efektyvesnis psichoterapijos metodas

SedaCalm tabletės N20

Maisto papil...

Upsarin C šnypščiosios tabletės N20

Malšina skausmą, mažina karščiavimą ir uždeg...

Acetilsalicilo rūgštis L 500mg tabletės N50

Rūgštis vartojama galvos, dantų, gerklės, menstruacinio, raumenų ir sąnarių, skausmui malšinti, peršalimo ligų ar gripo sukeltam skausmui ir karščiavimui mažin...

Citramonas L tabletės N50

Malšina dėl įvairių priežasčių pasireiškusį silpną ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, menstruacinį ir kt. skau...

Sukatžolių tinktūra VALENTIS geriamieji lašai 25ml

Skirtas nervinės įtampos simptomams malši...

RAMEVAL geriamieji lašai, tirpalas 50ml

Vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemo...

Nicorette Freshmint 2mg vaistinė kramtomoji guma N30

Kramtomoji guma vartojama priklausomybei nuo tabako gyd...

Valeradix tabletės N20

Vartojamas kai yra per didelės nervinės įtampos sukelta nemiga, per didelis psichikos jautrum...

1 2 3
ka padovanoti vaikinui Ką padovanoti vyrui? 40 įdomių idėjų!

Dovanų idėjos draugui, vaikinui, sutuoktiniui, tėčiui.

Vokiškas keksas Top 10 geriausi Kalėdiniai pyragai

Rinktiniai pyragų receptai Kalėdoms

taro kortos Ką Taro kortos Jums žada 2020 gruodžio mėnesį?

Taro kortų prognozė pagal gimimo datos vibruojantį skaičių.

Pomidorų mišrainė su baravykais žiemai Pomidorų mišrainė su baravykais žiemai

Baravykų ir pomidorų mišrainės receptas.

Pomidorai savo sultyse Pomidorai savo sultyse

Savo sultyse marinuoti naminiai pomidorai be odelių

Morkų mišrainė su pomidorais žiemaii Morkų ir pomidorų mišrainė

Mišrainės iš morkų su pomidorais žiemai receptas

Burokėlių mišrainė su grybais žiemai Burokėlių mišrainė su grybais žiemai

Burokėlių mišrainė su pomidorais, paprika ir česnakais.

Geriausi voveraitės receptai Geriausias voveraičių receptas

Geriausi voveraičių receptai, patiekalai, gaminimas

melyniu, avieciu, tresniu serbentu uogiene Mėlynių, aviečių, juodųjų serbentų uogienė

Miško ir sodo uogų sezoninė asorti uogienė žiemai

Marinuoti agurkai su pomidorais Marinuoti agurkai ir pomidorai

Marinuotų agurkų ir pomidorų žiemai receptas

1 2 3
Kompanijų produkcija
Kūno psichoterapija

streso valdymas, efektyvesnis psichoterapijos metodas

SedaCalm tabletės N20

Maisto papil...

Upsarin C šnypščiosios tabletės N20

Malšina skausmą, mažina karščiavimą ir uždeg...

Acetilsalicilo rūgštis L 500mg tabletės N50

Rūgštis vartojama galvos, dantų, gerklės, menstruacinio, raumenų ir sąnarių, skausmui malšinti, peršalimo ligų ar gripo sukeltam skausmui ir karščiavimui mažin...

Citramonas L tabletės N50

Malšina dėl įvairių priežasčių pasireiškusį silpną ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, menstruacinį ir kt. skau...

Sukatžolių tinktūra VALENTIS geriamieji lašai 25ml

Skirtas nervinės įtampos simptomams malši...

RAMEVAL geriamieji lašai, tirpalas 50ml

Vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemo...

Nicorette Freshmint 2mg vaistinė kramtomoji guma N30

Kramtomoji guma vartojama priklausomybei nuo tabako gyd...

Valeradix tabletės N20

Vartojamas kai yra per didelės nervinės įtampos sukelta nemiga, per didelis psichikos jautrum...

1 2 3
Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.