Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.


Dešimt auksinių būdų dorovinės patirties ugdymui

2013-03-14 11:41   Peržiūros : 1895   Spausdinti


Gamtoje gyvūnų jauniklių išlikimą sąlygoja refleksai ir instinktai, kuriuos per milijonus metų išsiugdė tos rūšies atstovai. Aišku, papildomai padeda ir tikslingo elgesio patirtis, pasisavinta arba iš kitų rūšių, arba įgyta rizikingu išbandymų savo kailiu bei klaidų keliu.

Žmogaus atžalos elgesį seniai nulemia ne tiek prigimtis, kiek nenatūrali žmogaus gyvenimo aplinka - kultūra, visuomenė. Žinojimas, kaip elgtis „žmoniškai" - didžiulė informacijos jūra. O kiekvienas vaikas, vos išlipęs iš lopšio, neišvengiamai atsiduria ant kranto. Kaip jis pasisavina tą neaprėpiamą informaciją? Ir kaip jam padedame mes? Siūlau dešimt šios pagalbos būdų.

Pirmas būdas. Mėgdžiojimas.

Mėgdžiojimas yra genetiškai paveldėtas mechanizmas, padedantis išsiugdyti išlikimui būtiną patirtį ne paveldėjimo keliu, o bendravimu.

Pedagogų užduotis yra rodyti vaikui kokybiškus veiksmų ir elgsenos pavyzdžius, sudaryti sąlygas jo paties veiksmams, išmokyti vertinti jį supančius žmones, suvokti savąją vertę, pažadinti norą analogiškai pakartoti suaugusiųjų poelgius.

Negalvokite, kad jis mėgdžios tik geriausius jūsų poelgius! Metodo, kaip ir viso šeimyninio auklėjimo, sudėtingumas tas, kad vaikas pasisavina ne specialiai jam sukurtą pavyzdį (rodomą mokykloje), o dažniausiai krintantį į akis, kažkodėl patraukliausią arba duodantį greitesnį ir akivaizdesnį efektą. Vadinasi, reikia pasistengti, kad tas pavyzdys jūsų vaikui būtų kur kas naudingesnis nei kiti sektini pavyzdžiai.

Kalbame apie tą laikotarpiui, kai vaikai dar nesugeba kritiškai vertinti įgytos patirties ir suaugusieji jiems yra neginčijamas autoritetas. Įgydamas daugiau patirties ir sąmonėdamas, vaikas mėgdžioja išrankiau („kaip tėtis..."), pagrįsčiau („nes..."), sąmoningiau („pagalvojau, kad..."), kritiškiau („kaip didelis...", „geriau nei..."). Ir jeigu mažam vaikui savarbiausia pats šeimos pavyzdys, tai jam augant vis didesnį vaidmenį vaidina pavyzdžio kokybė. Ne veltui sakoma, kad vaikas - padidinamasis tėvų ydų stiklas. Atsižvelgiant į tai, šeima turi atsikratyti visų blogybių, jeigu nenori, kad vaikas jas pasisavintų. Šia prasme vaikai sėkmingai perauklėja suaugusiuosius. Kaip išmintingai pastebėta: „Kiaušinis moko vištą".

Antras būdas. Pratimai.

Elgsena gana talpi savoka. Pavyzdžiui, „Pedagogikos enciklopedija", į kurią tėvams kartkartėmis vis tik rekomenduojama žvilgtelėti, apibūdina elgesį kaip reakciją ir veiksmus, atspindinčius vaiko požiūrį į supančią aplinką. Taigi galiausiai žmogus ima suvokti realybę ir sąmoningai bei tikslingai ją keisti. Supratama, kad realybę keisti gali tik subrendęs žmogus. O štai apie jūsų vaiko veiksmus reikia pakalbėti jau dabar. Veikti galima tada, kai išmoksti ko nors, ką gali pritaikyti tam tikrai progai. O geriausias mokymasis - pratimai.

Bet kokio pratimo esmė - kartoti fizines bei psichines pastangas, veiksmus ar poelgius. Jie būtini, norint pasiekti tam tikrą tikslą. Reikia palaipsniui juos tobulinti, kol galiausiai jie bus automatiški.

Dažnai ir sėkmingai kartojami pratimai tampa lengvesni, mielesni, jau nebereikalauja tiek psichinių bei fizinių patangų. Galiausiai pasiekiamas vadinamasis dinaminis stereotipas (individo sąlyginių ar įgytų refleksų tam tikra išmokta reiškimosi tvarka, kitaip tariant nuoseklumas, pvz., žmogaus darbo įgūdžiai, įpročiai) - psichologiškai ekonomiškiausias būdas. Dabar to įsisavinto ir todėl lengvo veiksmo pagrindu galima mokytis sudėtingesnių dalykų.

Trečias būdas. Reikalavimai.

Išorinis stimulas ir būdas valdyti vaiko elgesį yra mūsų reikalavimai. Tai vienas paprasčiausių ir todėl vienas pagrindinių šeimyninio auklėjimo metodų. Mes kone be perstojo ir kone mėgaudamiesi suaugusiųjų teise, ko nors reikalaujame iš vaiko. Nurodinėjame jam, primygtinai prašome, verčiame ir panašiai. Visgi tų reikalavimų auklėjamasis poveikis veiksmingesnis, kai išpildomos tam tikros sąlygos.

Visų pirma vaikas turi suprasti reikalavimo esmę. „Nebelsk!" aiškiau nei „Elkis padoriai!" Reikalavimai turi būti nuolatiniai, o ne keistis pagal tėvų nuotaiką ar aplinkybes. Reikalavimai turi būti tokie, kad juos būtų įmanoma išpildyti. Reikalavimo „Sėdėk ramiai!" vaikas išpildyti negali, nes sėdėjimas jam nėra poilsis, kaip suaugusiems. Todėl jis reikalauja daugiau pastangų nei judėjimas.

Didelę reikšmę turi suaugusiųjų reikalavimą lydinčios emocijos. Kartais vaikas pripratinamas reaguoti ne į reikalavimų esmę, o į jį lydinčias emocijas ar į jų garsumą. Galiausiai į sakinį „Eik namo", pasakytą ramiu balsu, vaikas gali reguoti kaip į reikalavimą ir tiek. Ir tik piktu kreipimusi: „Kam pasakiau?! Tučtuojau marš namo, nes..." (jį gali lydėti didelė nervinė įtampa, kurios esmė susierzinimas, o ne žodžiai) tėvai pasiekia norimos užsižaidusio kieme vaiko reakcijos.

Ypač reikia pabrėžti emocijų, kurias reikalavimas sukelia pačiam vaikui, svarbą. Atsižvelgiant į tai, visus reikalavimus galima suskirstyti į tris charakteringas grupes:

1. Reikalavimus, keliančias vaikams nemalonias emocijas. Šiai grupei priklauso grasinimas, rėkimas, susierzinimas, pamokslavimas, priekaištai, pasišaipymas, nepasitikėjimas, smerkimas ir panašiai.

Deja, šeimyninio auklėjimo praktikoje neretai vyrauja jie. Psichologiškai tai galima paaiškinti tuo, kad jie lengviausi, kartu suteikia tėvams progą „išsikrauti", išlieti kartu su susierzinimu savyje sukauptą įtampą, sukeltą vaiko elgesio ar ko kito. Tą akimirką tai gana veiksmingas būdas, tačiau jį nuolat kartojant, vaikai prie jo pripranta. Tada tėvams tenka „didinti efektą" - labiau grasinti, stipriau barti, garsiau šaukti arba netgi pasitelkti fizinę jėgą.

Pagrindinė sąlyga keliant reikalavimą - vaikas turi įvertinti jo esmę, o ne jį lydinčias neigiamas emocijas, kurios dažniausiai gniuždo jį.

2. Reikalavimas, nesukeliantis neigiamų (o ir teigiamų!) emocijų. Kaip antai įsakymas, paliepimas, ramus bei dalykinis priminimas, paraginimas ir panašiai. Vėlgi, jeigu jį lydės nevaldomos tėvų emocijos, tai jos, savaime suprantama, sukels vaiko pasipriešinimą.

3. Reikalavimas, skatinatis vaiką susitelkti, pagrįsti savo norus, veiksmus, elgesį, veiklą, pademonstruoti savosios vertės suvokimą. Tai gali būti prašymas, reikalavimas, reiškiant pasitikėjimą („Tu įstengsi"), žavėjimąsi, tikėjimą sėkme, reikalvimas žaidimo forma ir panašiai. Tokie reikalavimai kur kas veiksmingesni. Juos lydi visa eilė teigiamų pasekmių, kurios užtikrina malonesnį vaiko ir tėvų bendravimą, vaikas tampa savarankiškesnis bei protingesnis.

Nuolat save kontroliuodami, tėvai nesunkiai įpranta tik prie antros ir trečios grupės reikalavimų.

Daugeliu atvejų reikalavimai gali būti raštiški, suprantami kaip taisyklės, „gyvenimo dėsniai", elgesio normos ir panašiai. Ypač pageidautina, kad tokius reikalavimus formuotų pats augantis vaikas.

4 būdas. Auklėjamosios situacijos.

Modeliuodami ir praktiškai pritaikydami auklėjamąsias situacijas, rodydami, mokydami ir auklėdami, suaugusieji nori perteikti vaikui savo patirtį. Skatindami arba drausdami, jie verčia vaiką sekti jų pavyzdžiu. Visgi auklėjimo esmė - kaip ta patirtis bus pasisavinta. O tai didžia dalimi įtakoja paties vaiko nuostatos.

Idealu, kai vaikas, visiškai pasitiki auklėjamaisiais metodais ir auklėtojais, didžia dalimi pats suinteresuotas pasisavinti tą patirtį (informaciją), nori įgyti ją pats, be didelės auklėtojų įtakos. Kaip sakoma: „Jūsų pedagoginės ausys neturi kyšoti iš po jūsų pedagoginės skrybėlės!"

Pats vaikas daug geriau pasisavina patirtį, tačiau tai ilgas, brangiai atsienančių eksperimentų ir klaidų kelias. Auklėtojas gali modeliuoti specialias situacijas, padedančias įgyti tam tikros patirties.

Tipiškos auklėjamosios situacijos yra specialiai sumodeliuotos, koreguojančios vaiko elgesio stereotipus ar jo būdo savybes. Sakykime, skandalai keliant rytais penktoką į mokyklą gali liautis, jeigu psichologinį pabudimo mechanizmą nukreipsite nuo išorinių faktorių (tėvai) į vidinius (baimė pavėluoti į mokyklą, atsakomybė). Tam tėvai turi pabandyti išeiti į darbą pusvalandžiu anksčiau. Bus išspręstas ne tik kėlimosi klausimas, bet ir kur kas svarbesnis - savikontrolė, saviruoša.

Specialiai modeliuojant situacijas galima koreguoti bailumą, per aukštą ar per žemą savosios vertės suvokimą, kitus asmenybės bruožus. Jas modeliuoti reikia taip, kad vaikui atrodytų kuo natūralesnės. Ir, žinoma, reikia nepražiopsoti natūraliai pasitaikiusios situacijos ir laiku į ją įtraukti vaiką.

Psichologinis bet kokios auklėjamosios situacijos mechanizmas paremtas tuo, kad joje jūs turėsite dalyvauti be galo atsakingai, o pasikeitus jos sąlygoms (natūraliai pasitaikiusi situacija) jūs turėsite stengtis visomis išgalėmis įtraukti į ją ir vaiką. Nepamirškite, kad suaugusieji turėtų kruopščiai apgalvoti vaiko galimybes, gebėjimą savarankiškai ir be ypatingų pastangų vienaip ar kitaip pasielgti, stengtis, kad jam nors kiek pasisektų, kadangi sėkmė dažniausiai būna verta rizikos.

5 būdas. Įpareigojimai ir pareigos.

Auklėjamieji įpareigojimai ir pareigos - mokslo ir technikos revoliucijos vaisius. Manoma, kad prieš tūkstantmečius bendras darbas ir savitarpio pagalba nepalikdavo nuošalyje ir mažųjų. Vadinasi, vaiko poreikiai tvirtai ir patikimai formavo jo asmenybę. Civilizacija keičia žmogaus gyvenimo sąlygas kur kas sparčiau nei jo organizmą, centrinę nervų sistemą ir joje vykstančius procesus. Jutiminis laikotarpis, kai vaikas įtraukiamas į šeimos rūpesčius bei darbus ir dabar yra tada, kai mažylis atkakliai kartoja: „Aš pats!" Teisingai parinkus įpareigojimus galima pabrėžti naują, aukštesnį vaiko statusą šeimoje, paakinti jo saviraišką, naujas galimybes.

Visgi būtų klaida, jei apribotumėte jį tik pareiga apsitarnauti save. Labiausiai auklėja įpareigojimas rūpintis kitais. Jis formuoja gebėjimą matyti ir jausti kitų žmonių poreikius (ugdo orientaciją), gebėjimą užjausti (empatiją), jausti malonumą dėl to, kad sugebi rūpintis kitais (altruizmą), gebėjimą pačiam pastebėti problemą ir neraginamam padėti ją spręsti (aktyvią gyvenimo poziciją).

Tėvai turi nuolat prisiminti, kad pareigos neatsiejamai susijusios su teisėmis. Tarkime, vaikas, išplovęs grindis, turi teisę reikalauti, kad kiti laikytųsi švaros. Mergaitė, rimtai besirūpinanti mažesniaisias, turi teisę išsakyti tėvams nuomonę ne tik auklėjimo, bet ir kitais šeimos klausimais. Pareigos, kaip ir kiti reikalavimai, turi būti būti pasitikėjimo išraiška.

Šeštas būdas. Veikla.

Vaiko veikla yra būdas patenkinti savo poreikius savo jėgomis. Tačiau ji negali būti priverstinė, neatitinkanti asmenybės poreikių ar norų. Vienaip ar kitaip veikla įtakoja asmenybės raidą, jos tobulėjimą arba gniuždymą. Taigi ir šiuo atveju poveikis priklauso nuo vadinamojo pedagoginio mechanizmo. Vienas iš psichologijos postulatų skelbia: „Kuo išmintingiau organizuota veikla ir bendravimas ką nors darant, tuo labiau galima tikėtis jos teigiamo poveikio asmenybės raidai".

Visgi šiame neginčijamai išmintingame postulate yra viena pažeidžiama grandis - protinga pozicija. „Vaikas - baltas popieriaus lapas, ant kurio galima parašyti bet ką" - tai viena, gerai žinoma pedagogikos istorijoje, protinga pozicija. „Vaikas iš prigimties tobulas, nedrįskite keisti prigimties!" - antra ne mažiau žinoma pozicija. „Išugdyti vaikui galima tik tai, kuo jis apdovanotas iš prigimties" - trečia pozicija. Toliau galima vardyti dešimtis ne mažiau protingų, bet, deja, viena kitą paneigiančių pozicijų. Beje, visos jos buvo tikrai vertingos keičiantis istorinėms sąlygoms ir pedagoginės minties raidai.

Ką gi mums prisitaikyti iš visos šios įvairovės? Pageidautina susitelkti ties ta postulato dalimi, kuri skirta veiklai, kaip būtinai vaiko raidos sąlygai. Jeigu veikla atsakinga ir įdomi, gebėjimas nugalėti save ir pakilti į aukštesnį lygį tobulins asmenybę. Ir atvirkščiai, perdėta tėvų globa, iš vaiko kelio pašalintos visos kliūtys, gniuždys asmenybę.

Be kita ko, netgi priverstinė veikla, kuriai vaikas priešinasi, gana dažnai formuoja jo gerąsias savybes. (Kad ir kaip atgrasu mokytis baleto pa, bet be jų baletas nebūtų toks kerintis!) O ir pačių nemaloniausių darbų kiekvieno žmogaus gyvenime pasitaiko.

Veikla ugdo įvairiausius gebėjimus - nuo gebėjimo pasiaukoti kitų labui iš idėjos iki gebėjimo paskirstyti laiką. (Veiklos pavyzdžiai vadinamojo laiko paskirstymo aspektu: lošimas kortomis važiuojant traukiniu, vakarėlis, besaikis televizoriaus žiūrėjimas).

Kuo mažesnis vaikas, tuo labiau jis įtraukiamas į veiklą pagal aplinkybes, o ne savo paties pasirinkimu. Todėl jo pasirinkimo motyvai būna primityvesni. Suaugusiųjų užduotis - pasiūlyti galimybę pasirinkti veiklos sferą, pasirūpinti, kad ji būtų turininga, padėti suformuoti visuomeniškai vertingus motyvus, nepamiršti įtraukti aplinkinių vertinimo.

Galima, o kartais ir reikia, priversti vaiką daryti tai, ko jums reikia, kaip reikia ir kada reikia. Tačiau protingiau pasiūlyti jam pasirinkti iš dviejų ar trijų darbų, leisti pačiam apsispręsti, kada ir kaip tai bus padaryta. Leisti jam suprasti, kaip juo pasitikima ir kokį malonumą jis patirs.

Vaizdžiai kalbant, bet kokią vaiko veiklą pageidautina organizuoti taip, kad ją lydėtų „Tomo Sojerio efektas" (tau patikėtas darbas bus netikėtas ir labai svarbus). Tada veikla tampa prasminga ir tikslinga.

Septintas būdas. Dienotvarkė.

Gyvenimo režimas, kitaip tariant, nuolatinis jo laikymasis formuoja sudėtingą dinamišką elgsenos stereotipą (paros, savaitės). Jis yra savotiška gyvenimo organizavimo priemonė bei reikalavimų sistema. Jis ugdo asmenybės kontrolę ir savikontrolę, organizuotumą, garantuoja energingą gyvenimo tempą ir jo visavertiškumą.

Vaiko gyvenimo režimą visų pirma diktuoja jo biologiniai poreikiai (miegas, valgymas, laikas, kai nemiega). Vėliau prisideda poreikis ką nors veikti ir bendrauti (metas judriems ir ramiems žaidimams, pasakoms, filmukų žiūrėjimui ir panašiai). Dar vėliau į jo gyvenimą ryžtingai įsiveržia ir mokyklinė veikla.

Apie bet kokio amžiaus pavyzdingą režimą galima sužinoti pasiskaičius pedagoginės literatūros, knygose apie vaikų higieną bei mokinio elgesį. Visgi tipinį režimą derėtų pritaikyti ir koreguoti kiekvienam vaikui individualiai. Koreguoti jį tėvai gali pastebėję savo vaiką. Galima, žinoma, įpratinti vaiką miegoti ir valgyti griežtai valandomis, tam tikru ritmu. Bet geriau pasekus vaiką, suvokus jo poreikius ir organizmo ypatumus, sudaryti režimą pagal jo ritmą. Galima iškart parėjusį iš mokyklos vaiką išleisti į kiemą ir tik tada liepti ruošti pamokas. Visgi bus geriau, jei pastebėsite kaip jį buvimas lauke veikia: erzina ar ramina, padidina darbingumą ar sutrikdo mokyklos ritmą. O tada kartu su vaiku sudarysite jo asmeninį režimą.

Taipogi labai svarbu pagal pastebėtus rezultatus numatyti dienos režime atsakingiausius užsiėmimus. Suderinti juos su vaiko paros natūralaus biologinio ritmo pakilimais (aktyvumo pikais). Nederėtų pamiršti, kad reikalaudami iš vaiko griežtai laikytis režimo, tėvai patys turi jo laikytis.

Pedagogų užduotis sudėtinga tuo, kad pratindami prie režimo, jie neatmestų protingo nukrypimo nuo režimo. Nereikia perlenkti lazdos.

Kitos auklėtojų klaidos - pedantiškumas, besaikiškumas, saugojimas nuo „gyvenimo įsiveržimo", teisinat tai režimu.

Aštuntas būdas. Žaidimai.

Sveikas vaikas didžiąją dienos dalį būna įnikęs į žaidimus. Susirgęs ar nuskriaustas vaikas žaidžia vangiai, nenoriai. Nežaidžiantis vaikas arba serga, arba yra dvasiškai užguitas. Žaidimas patenkina vaikui veiklos, bendravimo poreikį, ugdo įvairiausius jo asmenybės bruožus, kurių jam prireiks suaugusiųjų veiklai. Beveik visi žaidimai tai judėjimas, taisyklės, bendravimas, rizika, stresas dėl laimėjimo ar pralaimėjimo. Žaidimo esmė - „reali ugdomoji veikla tariamomis sąlygomis". Todėl visa, kas iki šiol buvo pasakyta apie pedagoginį ugdomosios veiklos organizavimą, skirta ir žaidimams.

Tereikia pridurti, kad žaidimas gali organiškai persipinti su kitokia veikla. Jis gali emociškai ją papuošti, nuo ko ji bus dar patrauklesnė. Žaidimo situacijos sąlyginumas sumažina atsakomybę už rezultatą. Emocijos stimuliuoja ir aktyvina organizmo rezervus. Todėl labai svarbu, kad vaikas žaistų turiningus žaidimus, ugdančius jį fiziškai, protiškai ir dvasiškai.

Visus žaidimus priimta skirstyti į grupes: miklumo žaidimai, siužetiniai žaidimai vaidmenimis, judrūs žaidimai, pamokomieji, pagaliau, vadinamieji azartiniai. Žaidimas ugdo ir vysto, priklausomai nuo to, koks motyvas juose dominuoja, kokios moralinės aplinkybės ir koks jų specifinis psichologinis laimėjimas. Visa tai tiesioginis tėvų ir pedagogų rūpestis.

Devintas būdas. Visuomenei naudinga veikla.

Ypatinga veiklos rūšis - vadinamoji visuomenei naudinga veikla, išeinanti už šeimos ribų, išvedanti vaiką į platesnę tarpusavio santykių ir bendravimo plotmę. Kaip antai rūpinimasis bendro naudojimo dalykais - vaikų žaidimo aikštele, veja arba parku, mokykla. Bendras rūpinimasis ligoniais ir seneliais, gyvūnais, gamta. Veikla vaikų ir kitose organizacijose. Ji sudaro naujas galimybes asmenybei vystytis, suteikia naujų motyvų, vaidmenų, gilina patirtį, tai yra, papildomai visuomenina asmenybę.

Prie tos veiklos reikia pratinti net pradinuką. Pradinio mokyklinio amžiaus vaikams ji turi užimti svarbią vietą tarp kitų jo veiklos rūšių. Paaugliui tai gali būti pagrindinė jo veikla.

Dešimtas būdas. Emocijos.

Giliausia ir labiausiai apibendrinanti žmogaus reakcija į gyvenimo aplinkybes yra emocijos. Gėda, džiaugsmas, gailestis, pavydas gana tiksliai išreiškia žmogaus būseną ir jo santykį į aplinkybes bei atspindi jų vertinimą. Vienų emocijų norisi išvengti, kitas sustiprinti. Norint tai padaryti, reikia reaguoti į aplinkybes: keisti jas arba savo padėtį ir vaidmenį jose. Kuo emocijos stipresnės, tuo veiksmingiau jos įtakoja žmogaus elgesį. Vadinasi, įtakojant žmogaus emocijas, galima įtakoti ir jo elgesį.

Emocinį atsaką įtakoja prigimtis ir žmogaus realybės suvokimas. Didžiulės gyvatės išsigąsta dauguma žmonių, o zoologus ji žavi, kadangi jie visai kitaip ją vertina. Vadinasi, formuojant vertinimą, galima susidaryti ir užtvirtinti tam tikrą emocinį požiūrį į tam tikras aplinkybes. Pasikartojus tokioms aplinkybėms, kartojasi ir emocijos, atitinkamai modeliuojančios žmogaus elgesį.

Gana svarbu suformuoti vaiko blogio ir gėrio supratimą. Supratimą, ką galima daryti ir ko negalima. Išaiškinti jam moralės normas. Dar svarbiau suteikti galimybę jo emociniams išgyvenimams, suformuoti emocines aplinkybių vertinimo reakcijas.

Kaip tai galima padaryti? Šeima formuoja ne tik emocines reakcijas, bet ir emocinio poelgio stereotipus. Jeigu mama spiegia iš baimės, pamačiusi pelę, tai spiegs ir dukra, bet ne sūnus. Šeima orientuoja jį į emocinį vyriškos reakcijos stereotipą. Jeigu mergaitei „normali" reakcija į pavojų yra išgąstis, verksmas, riksmas, tai berniukas, pamatęs pelę įsitemps, pareikš visuotinį pasipiktinimą, ims kažką daryti. Tačiau jeigu vaikystėje berniukui buvo įskiepyta patirtis į pavojų reaguoti „mergaitiškai", tai ir užaugusiam anlaogiškoje situacijoje įdiegta emocinė patirtis diktuos moteriško tipo reakciją. Pasielgti vyriškai jis irgi gali, tačiau jam tai kainuos papildomų pastangų.

Lyties suvokimas, pareigos jausmas, gėda, sąžinė, atjauta ir visi kiti žmogiški jausmai ne tik stiprina žmogui visavertiškumo jausmą, bet ir patikimai įtakoja jo elgesį. Jeigu, žinoma, jie buvo sužadinti, suformuoti ir išugdyti vaikystėje. Toks „auksinis dešimtukas" būdų, kaip tėvai iš pat mažens gali formuoti vaiko dorovinę patirtį.

Parengta pagal užsienio spaudą

Anonsas.lt


Kategorijos: Mamoms ir vaikams
1 2 3 4 5 ... 11
Straipsnio temą atitinkantys produktai
Saldžios naujienos iš Bijola meistrų! Pasiflorų tortas!

Bijola tortai. Tortai šventėms. Tortų naujienos 2019. Tor...

Vaikų gimtadienio Vilnius
Vaikų gimtadieniai Vilniuje

Vaikų gimtadieniai Vilnius, vaikų gimtadienių idejos, vai...

EQUAZEN Mumomega – žuvų taukai nėščiosioms ir maitinančioms krūtimi moterims
EQUAZEN Mumomega – žuvų taukai nėščiosioms ir maitinančioms krūtimi moterims

EQUAZEN Mumomega žuvų taukų pakuotėje yra 30 kapsulių. Va...

1 2 3 4 5 ... 11
Depresijos pozymiai

Ar mano vaikui depresija?

Kas tai yra? Ar depresija tai vaiko "ožiai", nuolatinė nuotaikų kaita? 

Kūdikio maitinimas 3-6 mėnesiai

Kūdikio maitinimas 3-6 mėnesiai

Kaip padėti kūdikiui įveikti augimo šuolį? Kaip aprūpinti kūdikį visomis reikalingomis maisto medžiagomis?  

Kūdikio mitybos režimas

Kūdikio mitybos režimas: svarbiausia – rasti aukso viduriuką

Kūdikio mitybos režimas - daug diskusijų kelianti tema. Jauniems tėveliams kyla pačių įvairiausių klausimų: kiek kartų per parą maitinti naujagimį ir kiek - kūdikį, kokie turėtų būti intervalai tarp maitinimų, ar, atėjus laikui maitinti, žaidinti kūdikį, ar maitinti jį tam tikromis valandomis ir t. t. 

Kūdikio maitinimas 9 - 12 mėnesių

Kūdikio maitinimas 9 - 12 mėnesių

Devynių mėnesių mažyliai jau noriai valgo įvairų maistą, kuris pamažu ima keisti motinos pieną ir mišinėlius bei tampa pagrindiniu kalorijų ir reikalingu medžiagų šaltiniu.  

Kūdikio kraitelis

Kūdikio kraitelis

Kaip turėtų atrodyti kūdikio kraitelis? 

Kūdikio primaitinimas

Kūdikio primaitinimas

Tėvams kyla daugybė klausimų ir baimių dėl kūdikio papildomo maitinimo. 

Pusryčiai mokyklinukams

Pusryčiai mokyklinukams

Maistas, kuris Jūsų vaikus pažadins, pradžiugins ir paruoš dienos darbams (receptai). 

Rugsėjo pirmoji – kaip prisijaukinti rudenį

Patarimai mamoms, kaip vaikams palengvinti grįžimą į mokyklą. 

Nėštumas ir figūra

Pilvas po gimdymo

Pilvas po gimdymo, pratimai ir sportas po gimdymo 

Kūdikio maitinimas

6-9 mėn. kūdikio maitinimas: svarbiausios taisyklės ir patarimai

Kūdikio primaitinimas ir pratinimas prie įprasto maisto 

naujagimio maitinimas

Kūdikio maitinimas iki 3 mėnesių

Kūdikio mityba pirmuosius tris mėnesius 

Skristi su kūdikiu

20 praktiškų patarimų, kaip elgtis, kai keliaujate lėktuvu su mažu vaiku. 

Nėštumas

Nėščiosios mityba

Nėščiosios meniu. Kaip maitintis nėštumo metu 

Vaikų žaidimai gamtoje

Vaikų žaidimai gamtoje

Įdomūs užsiėmimai vaikui sodyboje, vaikiškų žaidimų idėjos lauke ir gamtoje. 

Vaikų vasaros stovyklos

Vaikų vasaros stovyklos: kaip pasiruošti?

Vaikų vasaros stovyklos, kaip pasiruošti, pirmoji stovykla, tėvų nerimas, patarimai 

Bajorų tortas mergaitės gimtadieniui

Skaniausi tortai vaikams

Konditerijos meistrai pataria, kaip išsirinkti patį skaniausią tortą vaikų šventėms. 

Vaikų psichologija: kaip susidraugauti su kitais vaikais

Kaip tėvai turėtų padėti vaikui susirasti draugų. Patarimai tėvams ir jų mažyliams. 

Virtualios realybės kambarys Vilniuje

Virtualios realybės kambarys

Virtualios realybės klubas yra puiki vieta švęsti gimtadienį, ypač paaugliams. 

kūdikio maitinimas

Kūdikio maitinimas

Kaip maitinti kūdikį skirtingais brandos etapais, žuvų taukai kūdikiams 

Bobslėjus

Darome minibobslėjaus trasą

Kaip suplanuoti ledo trasą: išsamūs patarimai ir nuotraukos. Pasiruoškite smagiam savaitgaliui! 

Pirmieji žaislai kūdikiams (nuo gimimo iki pusės metų)

Koks turi būti pirmasis kūdikio žaislas. Kokiu atstumu nuo akių žaislą rodyti kūdikiui. Kiti svarbūs dalykai. 

kaip valyti dantis vaikui

Kaip vaikui teisingai valyti dantukus

Kaip imti šepetėlį, kokia seka ir kiek laiko valyti, kaip pasiekti neprieinamas vietas. 

Vaiko svoris

Atsakymai į klausimus, kurie dažniausiai jaudina jaunas mamas. 

pratimai nesciosioms

Pratimai nėščiosioms

Pratimai nėštumo metu, kurie padės palaikyti gerą fizinės sveikatos formą 

Užsienio kalbos vaikams

Kokio amžiaus vaikus pradėti mokyti užsienio kalbos? 

vaiko dasa

Kaip ugdyti vaiko drąsą

Jei tam tikromis situacijomis norime vaikui padėti jaustis drąsiau, siūlome perskaityti keletą patarimų, kaip tinkamai tai daryti. 

maitinimasis zindant

Maitinimasis žindymo metu

Tapusios mamomis moterys domisi, kokia turėtų būti mityba maitinant kūdikį krūtimi. 

Autizmas

Autizmas: kaip padėti ir vaikams, ir tėvams?

Šis sutrikimas gali išsivystyti tiek dėl genų įtakos, tiek dėl įvairių aplinkos veiksnių.  

Bendra veikla su vaikais: popierinė mozaika

Žiemos savaitgalį užsiimkite su vaikais popierinių mozaikų kūrimu. Smagu ir naudinga! 

Žuvies taukai vaikams

Žuvų taukai vaikams

Kas yra žuvų taukai bei kaip ir kokius žuvų taukus išsirinkti vaikams: kūdikiams nuo 1 mėnesio, darželinio ar mokyklinio amžiaus vaikams bei paaugliams. 

Maitinimasis prieš nėštumą

Maitinimasis prieš nėštumą

Nors mityba prieš nėštumą beveik niekuo nesiskiria nuo sveikos mitybos bet kuriuo kitu moters gyvenimo metu, visgi, yra keletas mitybos taisyklių į kurias reikėtų atsižvelgti prieš renkantis maistą. 

Vaiko hiperaktyvumas

Vaiko hiperaktyvumas

Vaikų nuolatinis judrumas, noras viską išbandyti ir pažinti, gali būti vienas iš vaiko aukšto intelekto ženklų. 

Vaiko maitinimas

Kūdiko maitinimas po žindymo

Nors visavertė mityba svarbi visą vaikystę, ypatingą dėmesį reikėtų skirti vaiko iki trejų metų racionui, nes būtent šiuo laikotarpiu vaiko raida ir augimas - sparčiausi.  

Kaip išsirinkti žuvų taukus

Kaip išsirinkti žuvų taukus?

Ar reikalingi žuvų taukai mūsų organizmui, žuvų taukų nauda, pagal ką rinktis žuvų taukus. 

Mityba nėštumo metu – į ką atkreipti dėmesį?

Mityba nėštumo metu – į ką atkreipti dėmesį?

Nėštumas - metas, kai gerokai keičiasi moters įpročiai: ne tik sulėtiname tempą, bet ir daugiau dėmesio skiriame sveikatai, mitybai. Jei iki tol valgydavote viską, kas papuola po ranka, atsisakydavote pusryčių ar darbe nespėdavote papietauti, besilaukiant pats metas pakoreguoti mitybos įpročius. 

Vaiko vystymasis

Sutrikęs vaiko vystymasis

Tėvai su didžiausiu džiaugsmu stebi savo atžalos raidą: kuomet mažylis ima reaguoti į suaugusių žmonių balsą, pradeda daugiau šypsotis, juokiasi kai su juo žaidžiama, ima šliaužioti, galiausiai - žengia pirmą žingsnį, ištaria pirmą žodį, – visa tai tėvams sukelia daugybę pačių geriausių, pozityvių jausmų... Kur kas liūdniau būna tuomet, kai vaiko vystymasis sutrinka ir visa tai ima kelti nerimą...  

sauna

Pirties malonumai nėščiosioms ir vaikams

Būdamos nėščios – nesibaiminkite mėgautis pirtimis, tačiau laikykitės tam tikrų taisyklių ir gimdysite lengviau! 

Keramika

Meninio ugdymo svarba vaiko auklėjime

Kurdami vaikai mokosi savarankiškai reflektuoti tikrovę, ją apmąstyti, įvertinti, individualiai joje veikti, priimti sprendimus, bet priimti tokius, kurie gali skirtis nuo visų kitų, aplinkos. 

Keletas patarimų mamoms ypatingiems atvejams

Kaip ,,išlošti" laiko nutikus ,,extra" atvejams ir ką daryti.  

Žindukai

Kaip padėti mažyliui atsisakyti čiulptuko?

Iš pažiūros nekaltas čiulptukas gali jums kainuoti keletą bemiegių naktų, isterijų, bado streikų ir panašių nesmagių akcijų... 

Rugsėjo 1-oji 2012

Kaip rugsėjo 1-ąją vaikui padaryti nuostabią šventę?

Moksleiviui rugsėjo pirmoji turi būti laukiama šventė. Patarimai ir idėjos, kaip pradžiuginti vaiką. 

Pasirengimas pirmai klasei

Vaikų psichologo komentarai. Testas, skirtas savarankiškai nustatyti vaiko pasirengimą mokyklai. 

Geriausia vieta vaikų gimtadieniams Vilniuje

Geriausios vietos vaiko gimtadieniui Vilniuje

Kavinės, restoranai ir vietos Vilniuje vaikų gimtadieniui, kaip pravesti vaikų gimtadienį 

Vaikai ir sportas

Koks sportas geriausiai tinka kiekvienam amžiaus tarpsniui?

Padėkite savo vaikui atrasti jam tinkamą sportą ir tinkamą būdą juo užsiimti  

MTB XC tipo dviratis

Kaip išsirinkti dviratį internetu?

Kaip išsirinkti ir kodėl yra patartina rinktis dviratį internetu. Patarimai bei gairės, kuriomis vadovaujantis taps lengviau išsirinkti sau tinkamiausią dviračio variantą. 

Stovyklos paaugliams

Stovyklos paaugliams

Vasaros stovykla, vasaros stovyklos paaugliams, kaip pasirinkti 

Vasaros dienos stovyklos

Dienos stovyklos

Dienos stovyklos, dienos stovyklų nauda, kaip išsirinkti tinkamiausią  

Kūrybinė vasaros stovykla

Kūrybinė vasaros stovykla

Vasaros stovyklos vaikams, norintiems lavinti kūrybinius gabumus, kaip pasirinkti 

Vasaros sporto stovykla

Vasaros sporto stovykla

Vaikų vasaros sporto stovyklos, kaip pasirinkti tinkamiausią, sporto stovyklos nauda 

Vaikų vasaros stovyklos prie jūros

Vaikų vasaros stovyklos prie jūros

Vasaros pasirinkimas- vaikų stovykla ant jūros kranto 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 17
1 2 3 4
Kompanijų produkcija
Saldžios naujienos iš Bijola meistrų! Pasiflorų tortas!

Bijola tortai. Tortai šventėms. Tortų naujienos 2019. Tor...

Vaikų gimtadienio Vilnius
Vaikų gimtadieniai Vilniuje

Vaikų gimtadieniai Vilnius, vaikų gimtadienių idejos, vai...

EQUAZEN Mumomega – žuvų taukai nėščiosioms ir maitinančioms krūtimi moterims
EQUAZEN Mumomega – žuvų taukai nėščiosioms ir maitinančioms krūtimi moterims

EQUAZEN Mumomega žuvų taukų pakuotėje yra 30 kapsulių. Va...

Piešimo pamokos vaikams ir mokiniams Vilniuje

Akademinis piešimas, tapybos pamokos. Dailės uzsiėmimai v...

Tapybos ir piešimo pamokos

Menų studija "Linksmos spalvos" kviečia moksleivius į tap...

Akinių gamyba ir taisymas Vilniuje

Skubiai gaminame ir taisome akinius

Akiniai vaikams, moksleiviams, akinių rėmeliai Vilniuje

Akiniai vaikams bei moksleiviams su praktiškais patarimai...

ELGON priemonės vaikų plaukams

BAMBINI linija be parabenų ir alergenų

Moksleivių vasaros dailės stovykla - pleneras "Vasara su daile"

2016 m. rugpjūčio 8-12 d. organizuojama išvažiuojamoji mo...

Dienos dailės stovykla "Aš kūrybiškas" 7-12m. vaikams

Dienos stovykla meniškiems vaikams, vaikų kūrybiškumo ska...

1 2 3 4
1 2 3 4
Kompanijų produkcija
Saldžios naujienos iš Bijola meistrų! Pasiflorų tortas!

Bijola tortai. Tortai šventėms. Tortų naujienos 2019. Tor...

Vaikų gimtadienio Vilnius
Vaikų gimtadieniai Vilniuje

Vaikų gimtadieniai Vilnius, vaikų gimtadienių idejos, vai...

EQUAZEN Mumomega – žuvų taukai nėščiosioms ir maitinančioms krūtimi moterims
EQUAZEN Mumomega – žuvų taukai nėščiosioms ir maitinančioms krūtimi moterims

EQUAZEN Mumomega žuvų taukų pakuotėje yra 30 kapsulių. Va...

Piešimo pamokos vaikams ir mokiniams Vilniuje

Akademinis piešimas, tapybos pamokos. Dailės uzsiėmimai v...

Tapybos ir piešimo pamokos

Menų studija "Linksmos spalvos" kviečia moksleivius į tap...

Akinių gamyba ir taisymas Vilniuje

Skubiai gaminame ir taisome akinius

Akiniai vaikams, moksleiviams, akinių rėmeliai Vilniuje

Akiniai vaikams bei moksleiviams su praktiškais patarimai...

ELGON priemonės vaikų plaukams

BAMBINI linija be parabenų ir alergenų

Moksleivių vasaros dailės stovykla - pleneras "Vasara su daile"

2016 m. rugpjūčio 8-12 d. organizuojama išvažiuojamoji mo...

Dienos dailės stovykla "Aš kūrybiškas" 7-12m. vaikams

Dienos stovykla meniškiems vaikams, vaikų kūrybiškumo ska...

1 2 3 4
Gražio kojos Gražios kojos: kaip formuoti dailias kojų linijas

Pratimai ir patarimai kaip suploninti šlaunis, blauzdų ir šlaunų raumenų treniruotė, riebalų kiekio mažinimas

Pirmas pasimatymas: 45 klausimai ir tylos kaip nebūta!

Pasitaiko situacijų, kai atėjus į pasimatymą, susikaustote, kojas pakerta kvailas drebulys, delnai drėksta, o kalba trūkčioja?

Troškinti baklažanai su grybais Troškinti baklažanai su grybais

Baklažanų ir grybų troškinys.

Įdaryti pomidorai su krabų lazdelėmis Įdaryti pomidorai

Įdaryti pomidorai su krabų lazdelėmis. Naujas konkurso „Šventiniai patiekalai su majonezu VILNIUS" receptas

Kiaušinių, porų ir graikinių riešutų salotos Kiaušinių salotos su graikiniais riešutais

Kiaušinių, porų ir graikinių riešutų salotos. Naujas konkurso „Šventiniai patiekalai su majonezu VILNIUS" receptas

Lašišos suktinukai Lašišos suktinukai

Lavašo suktinukai su lašiša. Naujas konkurso „Šventiniai patiekalai su majonezu VILNIUS" receptas

Blynai su ikrais Blynai su ikrais

Plikyti lietiniai su ikrais ir varške.

Strimėlės užkandėlė Strimėlės užkandėlė

Šventinė įdarytos strimėlės užkandėlė. Naujas konkurso „Šventiniai patiekalai su majonezu VILNIUS" receptas.

Apelsininė silkė Apelsininė silkė

Silkė apelsinų marinate. Naujas konkurso „Šventiniai patiekalai su majonezu VILNIUS" receptas

Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.