Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.


Agronomo profesija

2021-05-05 16:40   Peržiūros : 1678   Spausdinti


Profesionalus agronomas atlieka gana didelę užduočių apimtį, todėl yra vienas pagrindinių žemės ūkio įmonės specialistų. Agronomas turi išmanyti ne tik žemės įstatymų pagrindus, bet ir žemės ūkio gamybos technologiją, kad savo žinių dėka galėtų profesionaliai, geriau nei kiti įvertinti dirvožemio būklę, suprasti, ar augalai gerai vystosi, ar neserga, ar nepuola, kartais net plika akimi nematomi kenkėjai ir kaip su jais elgtis, bei daugybę kitų dalykų, susijusių su augalininkyste.

Agronomo profesija yra gana įvairialypė ir reikalauja daug chemijos, biologijos ir botanikos, klimato sąlygų ir šiuolaikinių technologijų žinių, todėl geras šios srities specialistas turimų žinių pagrindu tyrinėja žemės ūkio augalų savybes bei augimo sąlygas ir randa būdus bei priemones, kaip jas pagerinti savo ūkyje.

Agronomo darbas yra nenutrūkstamas ir didžiąja dalimi priklausantis nuo oro sąlygų. Nuo pat ankstyvo pavasario šis specialistas ruošia dirvą pasėliams, o jo darbo rezultatas yra matomas tik nuimant derlių. Bet tuo agronomo darbas nesibaigia. Tik ką nuėmus derlių turi būti ruošiama dirva kitų metų derliui. O kur nuimto derliaus išsaugojimas ir laikymas, logistikos pagrindai.

Agronomui yra pavaldūs žemės ūkio technikos operatoriai ir kiti darbininkai, jis organizuoja jų darbą, mokymus bei suteikia  savalaikę pagalbą iškilus bet kokiems sunkumams. Tik nuo turimų žinių ir savalaikių organizacinių sugebėjimų priklauso ne tik darbo našumas žemės ūkio įmonėje, bet ir jos pelningumas.

 

Agronomo profesijos istorija

Agronomo profesijos užuomazgos atsirado dar tais laikais, kai žmonės buvo tik pradėję kultūrinti laukinius augalus. Reikėjo maitintis, todėl būtina buvo ne tik išsirinkti nekenksmingus augalus, bet ir išsiaiškinti, kurie iš jų efektyviausiai numalšina alkį, kada ir kaip geriau juos sodinti bei nuimti derlių, kaip jais rūpintis ir t.t. Būtent agronomo profesija prieš tūkstantmečius ir leido žmonijai padaryti kokybinį šuolį apsirūpinant augaliniais maisto produktais, o gyvulininkystę aprūpinti pašarais.

Lietuvoje agronomijos mokslo pradžia yra laikomi 1819-1832 metai, kai Vilniaus universitete pradėjo veikti Žemės ūkio mokslų katedra. Agronomams rengti buvo steigiamos specialios žemesniosios žemės ūkio mokyklos: Rietavo mokykla (1859-1863), Joniškėlio žemės ūkio mokykla (1899-1915), Dotnuvoje (1911-1915) veikė Kauno gubernijos vidurinė žemės ūkio mokykla.

XX a. pradžioje, kai stiprėjo Lietuvos nepriklausomybės idėja, prestižinėmis buvo laikomos ne tik kunigo, bet ir agronomo specialybės. Su pagarba ir pavydu buvo žiūrima ne tik į tas šeimas, kurios sugebėjo išleisti sūnų į kunigus ar daktarus, bet ir į agronomus. 1918 metais, paskelbus nepriklausomybę, agronomai susibūrė į agronomų sąjungą ir pirmajame Lietuvos agronomų suvažiavime, įvykusiame 1919 m., dalyvavo 27 agronomai kartu su to meto žemės ūkio ir valstybės turtų ministru, vėliau prezidentu A. Stulginskiu. Agronomo profesija nuo seniausių laikų buvo ir yra laikoma viena geriausių ir prasmingiausių profesijų.

 

Agronomo pareigos

Pabandysiu nors trumpai apibūdinti, kas gi įeina į agronomo pareigas. Šiuolaikinis agronomas - tai diplomuotas žemės ūkio specialistas, turintis platų įgūdžių ir žinių spektrą. Jis pagal esamus žemės plotus studijuoja ir pritaiko pažangius pasėlių ir kitų kultūrų auginimo metodus, kuria priemones, skirtas dirvožemio derlingumui ir žemės ūkio augalų derliui didinti. Be to, kuria ir įgyvendina kovos su kenkėjais, augalų ligomis ir piktžolėmis priemones bei technologijas.

Į profesines agronomo pareigas taip pat įeina pasėlių rūšių ir kiekių planų rengimas, sėklų, daigų, trąšų, augalų apsaugos produktų pirkimo sutarčių projektų rengimas. Jis organizuoja aukštos kokybės sėklų ir sodinamosios medžiagos auginimo darbus, kuria sėklų fondus, organizuoja dirvos paruošimo sėjai ir sėjos ar sodinimui darbus, numato  trąšų paruošimo ir įterpimo į dirvą priemones. Prižiūri sėklų ir sodinamosios medžiagos paruošimą, rengia pasėlių priežiūros planus.

Žemės ūkis Lietuvoje yra viena iš pagrindinių valstybės ekonomikos šakų, todėl agronomo profesijos prestižas labai aukštas. Agronomas organizuoja žemės ūkio augalų mėginių priėmimą ir registravimą, analizuoja mėginius, kad nustatytų sėklų sėjos savybes, užpildo darbo korteles ir žurnalus, užtikrina darbų saugumą. Apdoroja ir įformina analizės rezultatus, vykdo veislių pasėlių aprobavimą, teikia rekomendacijas dėl žemės ūkio augalų pasėlių veislių atnaujinimo. Nustato poreikį ir parengia paraišką materialinėms ir techninėms priemonėms įsigyti.

Šiandien žemės ūkio ateitis - tai šiuolaikinės išmaniosios skaitmeninės technologijos, todėl į rytdienos agronomo pareigas įeis programinė įranga, kurios pagalba bus prižiūrimi pasėliai. Išmaniosios technologijos, kaip šviesos, temperatūros ar dirvožemio drėgmės jutikliai, o jų sudaromi vietovės 3D žemėlapiai padės įveikti kai kurias aktualiausias problemas, susijusias su trąšų ar cheminių augalų apsaugos priemonių pertekliniu švaistymu, neduodančiu didesnio derliaus.

Ateities agronomas savo pareigas atliks neišeidamas iš kabineto, tai yra, programinės įrangos pagalba sugebės valdyti bepiločius orlaivius, kurie sudarytuose išsamiuose vietovės 3D žemėlapiuose ne tik stebės pasėlius, bet ir įvertins jų būklę, reikalui esant purkš skystas trąšas ar chemines apsaugos priemones precedento neturinčiu tikslumu.

 

Kokį išsilavinimą reikia turėti norint būti agronomu

Agronomas  turi viską žinoti apie dirvožemį, augalų tipus ir veisles, suprasti, ar augalai vystosi teisingai, ar dirva tinkama, ko neužtenka normaliam augimui bei derliaus padidinimui. Turi žinoti dirvožemio derlingumo vertinimo, formavimo, racionalaus žemės naudojimo principus ir suvokti ūkinės veiklos poveikį aplinkai, turi sugebėti įvertinti sistemų atitikimą teisės aktams bei rinkos poreikiams. Turi turėti išugdytas agronomines ir žemės ūkio verslo organizavimo kompetencijas.

Agronomui keliami aukšti kvalifikacijos reikalavimai,  kad jis sugebėtų sukurti didesnės pridedamosios vertės produktus ir nebūtų orientuotas tik į žaliavos eksportą. Tai reikalavimai aukštąjį išsilavinimą turinčiam specialistui, kuriuos šiuo metu Lietuvoje rengia Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos agronomijos fakultetas. Žemės ūkio srities studijas galite pasirinkti ir užsienio universitetuose, kuriuose taip pat gausite visą informaciją apie augalų auginimą ir išsaugojimą, mokslinius tyrimus ir jų plėtrą.

Agronomijos studijos - tai studijos, kaip išsaugoti žemę kovoje su „tirpstančia" planeta, kaip padaryti ją našią ir pelningą, ir kaip išmaitinti jau badaujantį pasaulį. Studijų metu būsimieji specialistai įgyja dirvotyros, agrochemijos, agrometeorologijos, žemdirbystės, augalininkystės, augalų apsaugos, sėklininkystės, daržininkystės, sodininkystės ir bitininkystės teorinių ir praktinių žinių mokslinius pagrindus.

Įgiję agronomo profesiją specialistai integruojasi į darbo rinką žemės ūkio ir su juo susijusiose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, konsultavimo tarnybose ar imasi savo agroverslo. Be to, jie gali užimti pareigas ne tik žemės ūkio gamybos organizavime, bet vadovauti technologiniam procesui žemės ūkio produkcijos perdirbime, ar mokyti būsimus žemės ūkio darbuotojus, atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

 

Skaitmeninės technologijos žemės ūkyje

Ateities žemės ūkyje jau pakloti pamatai skaitmeninėms technologijoms. Verslo žurnale "Forbes" buvo publikuotas straipsnis, kaip be tiesioginio fizinio žmogaus darbo jau keli metai yra sėkmingai užauginamas ir nuimamas derlius. Ši informacija parodo, kad skaitmenizacijos procesai pasaulinėje žemės produkcijos rinkoje jau prasidėję ir kad aukštos kvalifikacijos agronomas ateityje turės dar didesnę paklausą darbo rinkoje.

Šių technologijų pagalba iki minimumo bus sumažintas rizikos veiksnys ūkininkaujant, tai yra sumažintos išlaidos ir padidintas bendras pasėlių derlingumas. Ne viena žemės ūkio įmonė ar ūkininkų ūkiai jau dabar diegia skaitmenines technologijas, kurių pagalba ūkiai taps  konkurencingesni. Efektyvios skaitmeninės sistemos bei kitos  novatoriškos technologijos jiems padės trumpinti operacijų vykdymo laiką, garantuos aukštesnę  produkcijos kokybę, pritrauks daugiau vartotojų, padės greičiau pasiekti naujas rinkas.

Pasaulinė šalių, turinčių išsivysčiusį žemės ūkio sektorių, patirtis rodo, kad įdiegus skaitmenines technologijas planuotas išlaidas galima sumažinti iki 30% ar net daugiau. Optimaliam sprendimų priėmimui naudojant novatorišką programinę įrangą viename lange bus sujungti duomenų masyvai, gauti iš skaitmeninės įrangos jutiklių, bepiločių orlaivių, palydovų ir kitos išorinės įrangos. Šie duomenys leis kontroliuoti, planuoti, modeliuoti, sudaryti pasėlių technologinius  žemėlapius, analizuoti ir apibrėžti įmonės valdymą. Be to, kiekvieno lauko duomenys ir sudaryti pasėlių technologiniai žemėlapiai kaip istorija bus saugomi duomenų bazėje.

Naujos technologijos leidžia atsekti visą produkto kelią nuo lauko iki vartotojo, kas garantuos informacijos tikslumą dėl produktų kilmės, maistinių medžiagų kiekio ir kokybės. Be to, informacinės technologijos ir skaitmenizacijos procesai padės spręsti žemės ūkiui aktualias aplinkosaugos problemas bei švelninti klimato kaitos pasekmes.

Skaitmenizavimo technologijos atveria naujas žemės ūkio verslo valdymo galimybes visuose žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinės etapuose: žemės ūkio procesų automatizavimas leidžia tiksliai sureguliuoti naudojamų žaliavų ir medžiagų kiekius, sumažinti rankinio darbo poreikį. Palydoviniai duomenys ir jutikliai pagerina pasėlių augimo ir žemės bei vandens kokybės stebėjimo tikslumą, o visa tai sumažina sąnaudas. Produktų kilmės atsekamumo technologijos ir skaitmeninės logistikos paslaugos suteikia galimybę supaprastinti žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandines, kartu teikdamos patikimą informaciją vartotojams ir padidindamos šias technologijas taikančių ūkininkų konkurencines galimybes.

 

Agronomijos profesijos sritys

Gana dažnai agronomai specializuojasi kokioje nors srityje. Daržininkystėje, sodininkystėje, javų auginime. Specializuojantis geriau perprantama pasirinktos srities specifika, suprantamos menkiausios smulkmenos.

 

Sodininkystės agronomas. Dar besimokant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros sodininko specialybės antrame kurse aš jau turėjau darbdavį, - sako dabar sodininkystės ūkyje agronomu dirbantis Petras. Iš jo kurso po baigimo "laisvi" buvo tik trys busimieji sodininkai. Pritaikydamas įgytas teorines ir praktines žinias Petras šiandien moka įveisti ir prižiūrėti verslinį sodą, kurti žaliąsias erdves, prižiūrėti ir dauginti kiekvieną vaismedžių, gėlių  ir daržovių grupę, kurią mūsų sąlygomis galima auginti.

Sodininkystės agronomas

Įgytų žinių ir profesionalumo dėka sodininkystės agronomas gali paversti prižiūrimą teritoriją žaliąja ir žydinčia oaze, rūpintis žydinčiais augalais, formuoti vainikus krūmams ir medžiams. Be to, sodininkas žino, kaip padidinti dirvos derlingumą bei auginti ekologiškus vaisius ir daržoves, moka saugiai kovoti su piktžolėmis, kenkėjais ir ligomis.

Sodininko profesija

Sodininkystės agronomas atsakingas ne tik už augalų auginimą ir priežiūrą, tačiau ir už aplinkos apsaugos įstatymų, darbo apsaugos ir priešgaisrinės saugos normų ir taisyklių laikymąsi. Jis vykdo sodo tvarkymo darbus ūkyje, užtikrina produktyvų žemės naudojimą, pažangių sodininkystės technologijų, naujų vaisinių kultūrų veislių, aukštųjų žemės ūkio technologijų diegimą. Vykdo kovos su sodininkų kultūrų kenkėjais ir ligomis priemones.

 

Augalų apsaugos agronomas. 32 metai - tai vidutinis specialistų amžius Agrokoncerno grupei priklausančioje žemės ūkio bendrovėje, kurioje augalų apsaugos agronomu dirba Vygantas. Jis atvyko čia po baigtų agronomijos magistro studijų.  Agronomija mums yra šeimos verslas, mama ir tėtis yra agronomai, - sako pašnekovas. Nors mokantis tuometiniame A. Stulginskio universitete tik trečiame kurse jis įsitikino savo pasirinkimo teisingumu. Tai stabili specialybė, suteikianti galimybę tobulėti ir pakankamai užsidirbti pragyvenimui. Vygantas iki šiol prisimena savo pirmąją darbo dieną: buvo liepos  9-oji. 1,5 tūkst. ha ūkyje buvo tik vyriausiasis agronomas, kuris iškart išsiuntė jaunąjį specialistą į kukurūzų lauką gydyti pasėlių nuo dryžligės. Fungicido normą Vygantas skaičiavo ir matavo 10 kartų, jaudindamasis, kad nesuklystų, o juokingiausia, kad po purškimo keletą dienų lakstė iki šio lauko su baime, ar kukurūzai nepradėjo vysti. Labai sunku buvo įveikti šį barjerą pereinant iš studento į atsakingo specialisto bei vadovo pareigas.

Augalų apsaugos agronomas
Tik prižiūrimi kviečiai auga mūru

Bendrovėje  plačiai diegiamos skaimeninės technologijos. Ypač susijusias su dirvožemio analize, navigacija pasėlių priežiūros technologijose. Nors, pašnekovo nuomone, šios technologijos  dar nėra pakankamai patikimos, nes ne vienas jutiklis, bet visa operacinė sistema analizuoja ir padaro tinkamą išvadą konkrečioje situacijoje, konkrečioje srityje, kaip tai daro ir jaučia profesionalus specialistas.

Agronomo profesija yra gana kūrybinga. Ji apima nuolatinę naujų būdų, kaip išspręsti darbo metu kylančias problemas, paiešką. Nuolat stebint augalų augimo sąlygas, dirvožemio kokybės rodiklių pokyčius, yra nustatomas optimalios sąlygos, reikiamas trąšų kiekis ir įgyvendinamos technologijos, kurios prisideda prie efektyvaus piktžolių bei kenkėjų naikinimo.

Todėl tiems, kurie ruošiasi tapti agronomais, Vygantas pataria besimokant gerai įvaldyti pagrindines žinia - dirvožemio mokslą, biologiją, augalų fiziologiją, nes jie nesikeitė tūkstantmečiais. Augalų mityba ir augalų apsauga taip pat yra svarbūs, tačiau jie tobulėja, keičiasi, todėl šie mokslai, gali būti ir antroje vietoje.

 

Bioenergetinių augalų agronomas. Man agronomo profesija yra kūryba, - sako Vytautas, kuris po agronomijos bakalauro mokslų baigimo dirba uždaroje akcinėje bendrovėje, auginančioje bioenergetinius augalus. Jis myli savo darbą ir žavisi tuo, kad gali teigiamai paveikti bendrovės pelningumo rodiklį. Po studijų baigimo įsidarbino šioje bendrovėje, kuri be savo pagrindinės veiklos specializuojasi tokių augalų auginime.

Viena iš bioenergetinių kultūrų miskantai - tai žoliniai augalai, kurie  komerciniais tiksliais auginami Anglijoje, Danijoje. Be to, dėl savo aukščio šie augalai dar vadinami drambliažolėmis ir natūraliai auga Afrikos ir Pietų Azijos subtropikuose ir tropikuose, taip pat Rytų Azijos vidutinio klimato juostoje, nuo Ramiojo vandenyno salynų iki Japonijos kalnynų ir Himalajų.

Bioenergetiniu augalu agronomas. Miskantai
Miskantų laukas rudenį

Vytautas džiaugiasi ir mano, kad jam labai pasisekė, kad miskantai šioje bendrovėje dar nebuvo auginami. Jis, kaip augalininkystės specialistas, jau gali pasakyti, kad jam pavyko ne tik susidraugauti su šiais augalais, kartu išgyventi pirmąsias žiemas, bet ir parodyti pakankamai gerus derliaus rezultatus. Šie augalai per sezoną užaugina ne mažiau kaip 30 t/ha sausų medžiagų derlių ir be atsodinimo vienoje vietoje auga daugiau negu 20 metų. Miskantai pasaulyje naudojami palyginti plačiai - nuo deginimo šilumos gamybos granulių, briketų, bioetanolio gamybos iki statybinės medžiagos. Be to, miskantai taip pat turi puikias pluošto savybes popieriui gaminti.

Šių augalų auginimas - tai visa technologija. Miskantai yra sterilūs augalai, jie nesubrandina sėklų, todėl dauginami tik vegetatyviniu būdu, tai yra dauginami šakniastiebiais. Dauginti rankomis, labai ilgas ir sudėtingas darbas, todėl teko įsigyti šaknų iškasimo, sodinamosios medžiagos ruošimo ir sodinimo mašiną. Tik įsigijus šią mašiną darbai labai paspartėjo, todėl šiuo metu bendrovė yra pajėgi šakniastiebiais aprūpinti ne vieną ūkį, kuris domisi šių augalų auginimu.

Išdžiūvę miskantų stiebai turi pakankamą kiekį lignino (natūralių klijų). Naudojant šiaudų smulkinimo ir granuliavimo įrangą yra gaminamos kuro granulės, skirtos šilumai gaminti didelėse katilinėse,  kogeneracinėse jėgainėse, katiluose ir židiniuose privačiam šildymui. Granulių gamybai nenaudojami jokie papildomi rišikliai, tačiau šios granulės yra 10 kartų didesnio kaloringumo negu smulkinti miskantų stiebai.

Po studijų baigimo Vytautas šioje įmonėje dirba jau šeštus metus. Pasidžiaugti yra kuo,- sako pašnekovas. Miskantų auginimas - tai ne tik augalai, bet ir logistika, tinkamas požiūris į išaugintos produkcijos reklamą, saugojimą, bet ir jos pristatymas pirkėjui reikiamu kiekiu, tinkama konfigūracija bei tinkamu laiku. Tai atsakomybė už padėtį ne tik kompetencijos srityje, bet ir viso technologinio proceso palaikymas, optimizuojant išlaidas. Taigi, nors mes mokame užauginti šiuos augalus, bet šiuo metu esame atsakingi už su visų medžiagų, trąšų, apsaugos priemonių, kitų komponentų ir kitų išteklių pirkimą, jų gabenimą, sandėliavimą, apskaitą ir valdymą.

Vytautas nemėgsta šablonų, todėl pasirinktoje profesijoje jis gali ne tik kurti, eksperimentuoti, bet ir daryti savo veikla įtaką bendrovės pelningumui. Jaunasis agronomas įsitikinęs, kad Lietuvos  žemės ūkio laukia šlovinga ateitis. Jeigu prieš 20 - 30 metų į žemės ūkio specialistų profesijos pasirinkimą buvo žvelgiama skeptiškai, tai dabar - su gerbtinu pavydu. Be jokių skambių frazių ar apibrėžimų yra aišku, kad tas, kas augina duoną, yra garantuotas dėl savo ateities, todėl pasirinkus agronomo profesiją tikrai turėsite, ką veikti.

 

Daržininkystės agronomas. Kita mano pašnekovė Vitalija, dirbanti daržininkystės ūkyje Kėdainių rajone, nuo vaikystės svajojo būti gydytoja, jokiu būdu ne agronome. Tačiau jos vaikystės svajonė neišsipildė dėl nepakankamų finansinių galimybių studijuoti medicinos universitete. Bet pradėjusi agronomijos studijas ir jau dabar bedirbant agronome ji niekada nepasigailėjo savo pasirinkimo. Vitalija dabar įsitikinusi, kad tai ne mažiau nei gydytojo atsakinga, idomi ir svarbi profesija.

Daržininkystės srities agronomo veikla yra darbas su įgytų žinių pritaikymu augalų biologijos ir fiziologijos srityje, pagrindinių daržovių pasėlių ypatybėmis, sąlygų rinkiniu, turinčiu įtakos augimui ir vystymuisi. Mūsų veiklos rezultatai priklauso nuo oro ir dirvožemio temperatūros, apšvietimo, vandens tiekimo, maistinių medžiagų, taip pat nuo mikrobiologinių procesų dirvožemyje, piktžolių, kenkėjų ir augalų ligų, - sako Vitalija.

Dar besimokydama agronomus ruošiančioje mokymo įstagoje ji suprato, kad agronomija tikrai yra jos pašaukimas. Agronomo profesija skiriasi nuo kitų tuo, kad nėra nusistovėjusių  modelių: kiekvienam laukui, kiekvienai augalų grupei reikia individualaus požiūrio. Kiekviena agronomo diena yra skirtinga, atnešanti naujus iššūkius. Tačiau džiugesys sulaukus derliaus rezultatų, nusveria visus patirtus rūpesčius. Jei mokymo įstaigos dėstytojai studentams perdavė tam tikrą teorinį derlių iš knygų, tai realiame darbe savo rezultatą agronomai mato kiekvieną dieną.

Norint suprasti, kuo užsiima daržininkystės agronomas, Vitalija sako, kad visų pirma jis užsiima moksliniais tyrimais. Todėl jis yra įpareigotas studijuoti pažangius metodus ir juos įgyvendinti daržininkystės ūkyje. Šios srities specialistas įpareigotas stebėti ir analizuoti, kaip ruošiamos sėklos prieš sėją, parengti daržovių priežiūros tvarkaraščius. Jis organizuoja daržovių auginimą, nustato racionalią sėjamų plotų struktūrą, sudaro moksliškai pagrįstus daržovių   auginimo žemėlapius ir darbo planus atskiriems žemės ūkio darbų laikotarpiams bei užtikrina jų įgyvendinimą. Agronomo atsakomybė apima piktžolių ir kenkėjų valdymo metodų kūrimą. Jis užsiima dirvožemio derlingumo didinimu, kuria derliaus lygio didinimo priemones, kuria planus, kokius pasėlius ir kiek reikia sodinti. Užsiima sėklų, trąšų ir kitų priemonių pirkimo sutarčių sudarymu. Daržininkystės agronomo darbo efektyvumą parodo derlingumo rodikliai, todėl jo darbo rezultatas matomas tik nuėmus derlių.

Daržininkystės agronome Vitalija dirba jau aštuonerius metus, todėl šiandien drąsiai gali pasakyti, kad agronomas tiesiog privalo būti iniciatyvus, turėti kūrybišką požiūrį į darbą, pastabus ir gebantis priimti skubius ir nestandartinius sprendimus. Emocinis stabilumas, valia, išsiugdytas atsakomybės už priimtus sprendimus jausmas - tai savybės, būtinos agronomui.

 

Agronomija susijusi su meile gamtai, nes tik mylėdamas gamtą gali ją suprasti, susidraugauti su ja, o pats darbas tampa miela širdžiai kūryba.

 

Algis Mačiukas


Kategorijos: Studijos, mokslai, studentų renginiai, Kolegijos
1 2 3 4 5 ... 11
Straipsnio temą atitinkantys produktai
Specialybė – fotografas

Fotografas – mokymo programa. Fotografo specialybė.

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – kompiuterinio projektavimo operatorius

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybė.

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – vizualinės reklamos gamintojas

Vizualinės reklamos gamintojas – mokymo programa. Vizuali...

1 2 3 4 5 ... 11
Lila žaidimas

Lila gyvenimo žaidimas

Lila gyvenimo žaidimas tai lyg gyvenimo spektaklio repeticija, kai nuoširdžiai padirbėjus, per pasirodymą realiame gyvenime viskas vyksta sklandžiai ir be klaidų. Lila tai transformuojantis, keičiantis gyvenimą žaidimas. Lila žaidimas Kaune. Lila žaidimas internete. Lila žaidimas Vilniuje. 

Geriausios profesijos 2023

Geriausios profesijos 2023

Kur studijuoti 2023, kokią profesiją rinktis, populiariausios profesijos 

Juvelyro profesija

Juvelyro profesija

Juvelyro studijos, juvelyro darbas ir perspektyvos, juvelyro atlyginimas 

programuotojo profesija

Programuotojo profesija

Programuotojo darbas, kur mokytis programavimo, programuotojo darbo perspektyvos 

Kosmetologo studijos Lietuvoje

Kosmetologo profesija

Kosmetologo profesija ir studijos, kaip tapti paklausiu kosmetologu, kosmetologo darbo perspektyvos. 

Nekilnojamo turto specialistas

Nekilnojamo turto specialisto profesija

Nekilnojamo turto brokerio profesija, matininko profesija 

Dekoruotojo profesija

Dekoruotojo profesija

Dekoracijų gamintojo, dekoruotojo darbas, studijos, kur išmokti dekoruotojo profesijos, kiek uždirba dekoruotojas 

Vizualinės reklamos gamintojo profesija

Vizualinės reklamos gamintojo profesija - didelės galimybės įsidarbinti dar studijų metais

Jau nebe pirmus metus diskutuojama ne vien apie IT, bet ir apie reklamos specialistų trūkumą. Šiuo metu Lietuvoje paklausiausi ir labiausiai ieškomi specialistai yra reklamos ir rinkodaros darbuotojai. 

Auklės profesija

Auklės profesija

Kaip išsirikti auklę, kuri tiktų Jums ir, dar svarbiau, patiktų Jūsų vaikams? Į ką verta atkreipti tiems, kurie nori giliau susipažinti su auklės profesija, kuri, rodos, net ir XXI amžiuje vis dar išgyvena renesanso laikus...  

Siuvėjo profesija

Siuvėjo profesija

Siuvėjo studijos. siuvėjo darbas ir perspektyvos.  

Želdynų dizainerio profesija

Dizainerio profesija

Želdynų dizaineris, interjero dizaineris, mados dizaineris, grafikos dizaineris 

Statybininko profesija

Statybininko profesija

Statybininko profesijos perspektyvos. Kur mokytis statybininko profesijos. Kiek gali uždirbti statybininkas 

Augalų apsaugos agronomas

Agronomo profesija

Profesionalus agronomas atlieka gana didelę užduočių apimtį, todėl yra vienas pagrindinių žemės ūkio įmonės specialistų 

Sodininko profesija

Sodininko profesija

Savo žinių ir profesionalumo dėka sodininkas paverčia prižiūrimą teritoriją žaliąja ir žydinčia oaze. 

Modulinis mokymas – galimybė iš dalelių susirinkti savo būsimą profesiją

Modulinis mokymas – galimybė iš dalelių susirinkti savo būsimą profesiją

Kiekvienam iš mūsų lengviau siekti tikslo, suskirsčius kelią link jo į atskirus etapus, žingsnius, tarpinius tikslus 

Interjero apipavidalintojo karjera

Interjero apipavidalintojas - pirmas žingsnis į dizainerio profesiją

Kaip tampama interjero apipavidalintoju ir kaip kylama karjeros laiptais  

Baldžiaus profesija

Baldžiaus specialybė – tobulėjanti ir kūrybiškumo nestokojanti sritis. 

Geraiusios aukštosios mokyklos

Geriausios aukštosios mokyklos

Geriausių aukštųjų mokyklų pasirinkimo kriterijai ir perspektyviausios studijų programos 2019 m. 

Kosmetologo studijos Lietuvoje

Geriausios paslaugų verslo studijos

Kur studijuoti paslaugų verslą, geriausios paslaugų srities mokymo įstaigos. 

Kodėl verta rinktis kosmetiko - vizažisto profesiją?

Augant grožio industrijai, auga ir kosmetikų bei vizažistų poreikis. Kosmetikų-vizažistų kursai - patikimas būdas pradėti karjerą grožio srityje.  

Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų.  

Elektroninės prekybos agentai – specialistai, kurių poreikis vis auga

Elektroninė prekyba - puiki galimybė visiems, nenorintiems palikti gimtojo miesto, tačiau nerandantiems juos dominančio darbo 

Kirpėjo profesija

Patraukliosios ir sunkumų keliančios kirpėjo darbo pusės.Kaip tapti kirpėju ir siekti sėkmingos karjeros? 

Motyvacija mokytis

Motyvacija mokytis: kaip ją sustiprinti?

Motyvuoti save mokytis nesunku, bet naudinga! 

„Erasmus“ studentę Kretoje sužavėjo galybė laimingų žmonių

„Erasmus“ studentę Kretoje sužavėjo galybė laimingų žmonių 

Išleistuvių suknelės, makiažas ir šukuosena

Stilingai abiturientei: išleistuvių šukuosena, manikiūras, makiažas ir kiti patarimai! 

kaip greitai ismokti anglu kalbos

Kaip greitai išmokti anglų kalbos?

Atsako kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ mokymo programų vadovė Inga Paužuolienė 

Kaip sėkmingai išlaikyti IELTS?

Atsako kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ mokymo programų vadovė Inga Paužuolienė  

Statybos inžinieriaus profesija

Statybos inžinieriaus profesija

Statybos inžinieriaus profesiniai mokslai, specializacijos, darbai, kuriuos gali dirbti statybos inžinierius, ir profesinės perspektyvos 

reklamos pardavimo vadybininkas

Reklamos pardavimo vadybininko darbas Lietuvoje

Reklamos pardavimo vadybininko profesija ir jos specifika 

Verslumo konkursai

Entrepreneurship Competition Vilnius 2014

Verslumo konkursas Entrepreneurship Competition Vilnius 2014 kviečia dalyvauti! 

isleistuviu sukneles

Išleistuvių suknelės

Suknelės išleistuvėms: kokią pasirinkti? 

Studentų himne įamžinta vienybė ir nuolatinis žinių alkis

Studentų himne įamžinta vienybė ir nuolatinis žinių alkis 

kaip rasyti cv

Profesijos pasirinkimas - kodėl tai svabu?

Profesijos pasirinkimas svarbus ne tik mokantis, bet ir ieškant darbo 

Moksleiviu verslumas

Moksleivių verslumo dvasia - atradimas mokytoms ir verslininkams

Mokyklos suole besimokantys moksleiviai gali verslininkams pasiūlyti vertingas idėjas 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 11
Dailės mokykla Vilniuje ir filialas Naujojoje Vilnioje
S. Konarskio g. 37, Vilnius
Telefonas: +370-5-2332550, El. paštas: info@vienozinskis.lt
Įvairios menų profesijos: interjero apipavidalintojas, fotografas, dailiųjų metalų dirbinių gamintojas, elektroninės leidybos maketuotojas, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, tekstilės dirbinių gamintojas, baldžiaus ir kt.
V. Krėvės pr. 112, Kaunas
Telefonas: +370-37-312061, El. paštas: administratorius@ktdm.lt
Kirpėjų kursai, kosmetikės kursai, visažistės kursai, manikiūro - pedikiūro kursai Vilniuje ir Klaipėdoje.
Žalgirio g. 88a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2603761, El. paštas: elizagrozis@gmail.com
Tapybos užsiėmimai Vilniuje, tapyba suaugusiems, tapyba vaikams, molbertinė tapyba ant drobės Vilniuje. Tapybos vakarai, tapybos popietės šeimai, individualios tapybos pamokos Vilniuje. Tapybos pamokos suaugusiems, studentams, vaikams. Grupiniai tapybos užsiėmimai Vilnius.
Jakšto g. 9, Vilnius
Telefonas: +370-625-09258, Mobilus: +370-625-09258, El. paštas: luvarova5@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 11
1 2 3 4
Kompanijų produkcija
Užsiėmimai suaugusiems
Dailės, tapybos, ir kitų menų užsiėmimai vaikams, moksleiviams, suaugusiems Vilniuje

Dailės, kitų menų užsiėmimai vaikams, moksleiviams, suaugusiems Vilniuje

Specialybė – fotografas

Fotografas – mokymo programa. Fotografo specialybė.

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – kompiuterinio projektavimo operatorius

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybė.

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – vizualinės reklamos gamintojas

Vizualinės reklamos gamintojas – mokymo programa. Vizuali...

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – elektroninės gamybos maketuotojas

Elektroninės gamybos maketuotojas – mokymo programa. Elek...

Dailė ir technologijos - studijos J. Vienožinskio dailės mokykloje Vilniuje

Dailė ir technologijos-fotografijos, dizaino ir animacijo...

Dailės užsiėmimai vaikams (5-9 metų vaikams)
Dailės užsiėmimai vaikams (5-9 metų vaikams) Vilniuje

Individualios dailės pamokos vaikams

Kosmetologo studijos
Kosmetologo studijos Vilniuje

Kosmetologo studijos Vilniuje, kurs studijuoti kosmetolog...

1 2 3 4
Šuns paklusnumo ugdymas Šuns paklusnumo ugdymas

Šuns paklusnumas, šuns drausmės ugdymas, kaip tapti vedliu šuniui

Valgomasis briedžiukas Valgomasis briedžiukas

Valgomojo briedžiuko patiekalai, kaip atpažinti briedžiuką, patiekalai su briedžiuku, geriausi briedžiukų receptai, padažas iš briedžiuko su grietinėle.

Madingas plaukų dažymas 2024 Madingas plaukų dažymas 2024

Madingas plaukų dažymas 2024, populiariausi plaukų dažymai 2024, madingos plaukų dažymo technikos, madingos plaukų spalvos 2024, plaukų dažymai, įvairios plaukų dažymo idėjos

Kepenėlių tortas Kepenėlių tortas

Tortas iš vištienos ar jautienos kepenėlių perteptas majonezu ir morkų - svogūnų mišiniu.

Silkė su džiovintais pomidorais ir moliūgų sėklomis Silkė su džiovintais pomidorais ir moliūgų sėklomis

Silkės su džiovintais pomidorais receptas, moliūgų sėklomis receptas, silkė su džiovintais pomidorais, šventinės silkės receptas, silkė su garnyru.

Šventinis silkės receptas ,,Kalėdinis vainikas'' Šventinis silkės receptas ,,Kalėdinis vainikas''

Silkė su avokadais, šventinės silkės receptas, nuostabus šventinis silkės patiekalas.

Vištiena su moliūgu pupelėse Vištiena su moliūgu pupelėse

Orkaitėje keptos vištos su moliūgais ir pupelėmis receptas

Moliūgų rauginimas Moliūgų rauginimas

Rauginto moliūgo receptas, kaip rauginti moliūgą, raugintas moliūgas, moliūgų rauginimo receptas.

Raudonųjų serbentų uogienė Raudonųjų serbentų uogienė

Raudonųjų serbentų uogienės receptas, tiršta serbentų uogienė, raudonųjų serbentų uogienės gaminimas, kaip pagaminti serbentų uogienę.

Pomidorai savo sultyse Pomidorai savo sultyse

Savo sultyse marinuoti naminiai pomidorai be odelių, pomidorų savo sultyse receptas, marinuotų pomidorų receptas, kaip marinuoti pomidorus,

Geriausios profesijos 2023 Geriausios profesijos 2023

Kur studijuoti 2023, kokią profesiją rinktis, populiariausios profesijos

daugiau
Juvelyro profesija Juvelyro profesija

Juvelyro studijos, juvelyro darbas ir perspektyvos, juvelyro atlyginimas

daugiau
programuotojo profesija Programuotojo profesija

Programuotojo darbas, kur mokytis programavimo, programuotojo darbo perspektyvos

daugiau
Kosmetologo studijos Lietuvoje Kosmetologo profesija

Kosmetologo profesija ir studijos, kaip tapti paklausiu kosmetologu, kosmetologo darbo perspektyvos.

daugiau
Nekilnojamo turto specialistas Nekilnojamo turto specialisto profesija

Nekilnojamo turto brokerio profesija, matininko profesija

daugiau
Dekoruotojo profesija Dekoruotojo profesija

Dekoracijų gamintojo, dekoruotojo darbas, studijos, kur išmokti dekoruotojo profesijos, kiek uždirba dekoruotojas

daugiau
Vizualinės reklamos gamintojo profesija Vizualinės reklamos gamintojo profesija - didelės galimybės įsidarbinti dar studijų metais

Jau nebe pirmus metus diskutuojama ne vien apie IT, bet ir apie reklamos specialistų trūkumą. Šiuo metu Lietuvoje paklausiausi ir labiausiai ieškomi specialistai yra reklamos ir rinkodaros darbuotojai.

daugiau
Auklės profesija Auklės profesija

Kaip išsirikti auklę, kuri tiktų Jums ir, dar svarbiau, patiktų Jūsų vaikams? Į ką verta atkreipti tiems, kurie nori giliau susipažinti su auklės profesija, kuri, rodos, net ir XXI amžiuje vis dar išgyvena renesanso laikus...

daugiau
Siuvėjo profesija Siuvėjo profesija

Siuvėjo studijos. siuvėjo darbas ir perspektyvos.

daugiau
Želdynų dizainerio profesija Dizainerio profesija

Želdynų dizaineris, interjero dizaineris, mados dizaineris, grafikos dizaineris

daugiau
Statybininko profesija Statybininko profesija

Statybininko profesijos perspektyvos. Kur mokytis statybininko profesijos. Kiek gali uždirbti statybininkas

daugiau
Augalų apsaugos agronomas Agronomo profesija

Profesionalus agronomas atlieka gana didelę užduočių apimtį, todėl yra vienas pagrindinių žemės ūkio įmonės specialistų

daugiau
Sodininko profesija Sodininko profesija

Savo žinių ir profesionalumo dėka sodininkas paverčia prižiūrimą teritoriją žaliąja ir žydinčia oaze.

daugiau
Modulinis mokymas – galimybė iš dalelių susirinkti savo būsimą profesiją Modulinis mokymas – galimybė iš dalelių susirinkti savo būsimą profesiją

Kiekvienam iš mūsų lengviau siekti tikslo, suskirsčius kelią link jo į atskirus etapus, žingsnius, tarpinius tikslus

daugiau
Interjero apipavidalintojo karjera Interjero apipavidalintojas - pirmas žingsnis į dizainerio profesiją

Kaip tampama interjero apipavidalintoju ir kaip kylama karjeros laiptais

daugiau
Baldžiaus profesija

Baldžiaus specialybė – tobulėjanti ir kūrybiškumo nestokojanti sritis.

daugiau
Geraiusios aukštosios mokyklos Geriausios aukštosios mokyklos

Geriausių aukštųjų mokyklų pasirinkimo kriterijai ir perspektyviausios studijų programos 2019 m.

daugiau
Kosmetologo studijos Lietuvoje Geriausios paslaugų verslo studijos

Kur studijuoti paslaugų verslą, geriausios paslaugų srities mokymo įstaigos.

daugiau
Kodėl verta rinktis kosmetiko - vizažisto profesiją?

Augant grožio industrijai, auga ir kosmetikų bei vizažistų poreikis. Kosmetikų-vizažistų kursai - patikimas būdas pradėti karjerą grožio srityje.

daugiau
Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų.

daugiau
Elektroninės prekybos agentai – specialistai, kurių poreikis vis auga

Elektroninė prekyba - puiki galimybė visiems, nenorintiems palikti gimtojo miesto, tačiau nerandantiems juos dominančio darbo

daugiau
Kirpėjo profesija

Patraukliosios ir sunkumų keliančios kirpėjo darbo pusės.Kaip tapti kirpėju ir siekti sėkmingos karjeros?

daugiau
Buhalterio profesija

Kaip atrodo buhalterio darbas? Už ką jis yra atsakingas įmonėje? Kokios perspektyvos dirbant šį darbą?

daugiau
pasiruosimas egzaminams Kaip pasiruošti egzaminams?

Egzaminai jau visai arti ir pasiruošimas jiems yra stiprus galvos skausmas...

daugiau
Anglų kalbos kursai: mitai ir teisybė

Anglų kalbos kursai: mitai ir teisybė

daugiau
Motyvacija mokytis Motyvacija mokytis: kaip ją sustiprinti?

Motyvuoti save mokytis nesunku, bet naudinga!

daugiau
„Erasmus“ studentę Kretoje sužavėjo galybė laimingų žmonių

„Erasmus“ studentę Kretoje sužavėjo galybė laimingų žmonių

daugiau
Išleistuvių suknelės, makiažas ir šukuosena

Stilingai abiturientei: išleistuvių šukuosena, manikiūras, makiažas ir kiti patarimai!

daugiau
Statybos inžinieriaus profesija Statybos inžinieriaus profesija

Statybos inžinieriaus profesiniai mokslai, specializacijos, darbai, kuriuos gali dirbti statybos inžinierius, ir profesinės perspektyvos

daugiau
reklamos pardavimo vadybininkas Reklamos pardavimo vadybininko darbas Lietuvoje

Reklamos pardavimo vadybininko profesija ir jos specifika

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produkcija
Užsiėmimai suaugusiems
Dailės, tapybos, ir kitų menų užsiėmimai vaikams, moksleiviams, suaugusiems Vilniuje

Dailės, kitų menų užsiėmimai vaikams, moksleiviams, suaugusiems Vilniuje

Specialybė – fotografas

Fotografas – mokymo programa. Fotografo specialybė.

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – kompiuterinio projektavimo operatorius

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybė.

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – vizualinės reklamos gamintojas

Vizualinės reklamos gamintojas – mokymo programa. Vizuali...

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – elektroninės gamybos maketuotojas

Elektroninės gamybos maketuotojas – mokymo programa. Elek...

Dailė ir technologijos - studijos J. Vienožinskio dailės mokykloje Vilniuje

Dailė ir technologijos-fotografijos, dizaino ir animacijo...

Dailės užsiėmimai vaikams (5-9 metų vaikams)
Dailės užsiėmimai vaikams (5-9 metų vaikams) Vilniuje

Individualios dailės pamokos vaikams

Kosmetologo studijos
Kosmetologo studijos Vilniuje

Kosmetologo studijos Vilniuje, kurs studijuoti kosmetolog...

1 2 3 4
Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.