Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.


Teisininko profesija

2019-04-30 14:00   Peržiūros : 1612   Spausdinti


kur studijuotiTeisininko profesija, kaip ir pačios teisės istorija, turi gilias šaknis ir tradicijas. Šiuolaikinė teisininko profesija istoriškai formavosi kartu su civilizacija, veikiama didžiųjų istorinių įvykių ir šiandien vis dar kinta priklausomai nuo pokyčių visuomeninio teisinio santykio reguliavime.

Teisininko profesija žinoma nuo seno, yra gerbiama, o šiais laikais daugelyje valstybių laikoma prestižine. Besirenkantieji studijų kryptį dažnai teisininko darbą įsivaizduoja kaip pelningą profesinę veiklą, tačiau nesusimąsto nei apie atsakomybę, nei apie funkcijas, kurias būnant teisininku reikės atlikti. Tradicinės teisinės profesijos, su kuriomis dažnai visuomenėje ir siejama teisininko profesija yra teisėjas, antstolis, notaras ir advokatas. Vis dėlto jau renkantis teisės studijas į šią specializaciją reikėtų žvelgti plačiau: teisinis išsilavinimas atveria kelius ir kitoms teisinėms profesijoms bei pareigybėms. Teisininkai yra paklausiais darbuotojais didelėse įmonėse, bankuose, nemažai jų reikia ir valstybės tarnyboje, taip pat padedant įgyvendinti valstybės perduotas funkcijas, pavyzdžiui, administruoti bankroto procedūras.

Teisinis išsilavinimas

Kai kuriose profesijose tos srities išsilavinimas nėra būtinas, tačiau pasirinkus teisininko kelią alternatyvių pasirinkimų teisės studijoms nėra. Teisės studijos prasideda nuo bendrų disciplinų studijavimo. Tam skirtos bakalauro studijos kolegijoje arba universitete. Šių studijų metu studentai analizuoja įvairius teisės ir teisės šakų aspektus. Pirmasis studijų kursas skirtas bendroms disciplinoms, tokioms kaip teisės istorija, teisės filosofija, logika, retorika, specialybės kalba ir pan. Kituose kursuose studentai nuosekliai analizuoja visas teisės šakas pradėdami nuo materialinės teisės ir palaipsniui pereidami prie procesinės bei ES ir tarptautinės teisės disciplinų. Paskaitos ir atsiskaitymai vyksta įvairiomis formomis: studentai klauso paskaitų, dalyvauja seminaruose, ruošia individualius darbus, rengia rašto darbus, laiko egzaminus. Teisės studijose daug dėmesio skiriama diskusijoms, nes sprendžiamos užduotys ar analizuojami teismo sprendimai dažnai negali būti patalpinami į vienus griežtus teisingo atsakymo rėmus - čia svarbu pasirinkti poziciją ir ją logiškai pagrįsti, įtikinti oponentą, kad ne jo pasirinkta pozicija yra teisingiausia.

Teisės studijas organizuoja tiek kolegijos, tiek universitetai. Renkantis, kur studijuoti, reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus niuansus. Kolegijose teisės studijos trunka trejus metus, o jas baigusieji įgyja profesinio bakalauro laipsnį. Šis išsilavinimas yra pakankamas norintiems dirbti įmonės teisininkais, personalo skyriaus teisininkais, užimti kai kurias pareigybes valstybės tarnyboje ir pan., tačiau nėra pakankamas klasikinėms teisinėms profesijoms (teisėjui, advokatui ir kt.). Norintieji gilinti savo žinias teisės srityje gali rinktis universitetų siūlomas išlyginamąsias teisės studijas ir po jų siekti teisės magistro laipsnio. Vis dėlto reikia pastebėti, kad koleginės teisės studijos ir išlyginamosios studijos nėra prilyginamos universtitetiniam teisės bakalauro laipsniui.

teises studijosUniversitetinės teisės studijos susideda ir teisės bakalauro ir teisės magistro studijų arba gali būti organizuojamos kaip vientisosios teisės studijos, kai studijuojant įgyjamas ir teisės bakalauro, ir teisės magistro laipsnis be atskiros stojimo procedūros.

Rinkdamiesi teisės krypties magistro studijas, studentai kartu renkasi ir specializaciją. Į pasirinktą specializaciją yra orientuotas ir visas magistro studijų kursas: studentai gilinasi tik į pasirinktos specifikacijos problematiką, o kitas teisės šakas analizuoja tik tiek, kiek jos yra susijusios su jų studijuojamu dalyku. Teisininkų specializacija pasiskirsto pagal teisės šakas, tačiau veiklos sritis gali būti detalizuojama, pavyzdžiui, pagal subjektus (ar dirbama su fiziniais, ar su juridiniais asmenimis).

Renkantis specializaciją reikėtų apgalvoti sritį, kurioje planuojama vykdyti profesinę veiklą. Nors griežtų apribojimų ir nėra (pavyzdžiui, darbo teisės magistrą turintis teisininkas gali dirbti ir administracinės teisės srityje valstybės tarnyboje), studijų metu įgytos žinios yra naudingos, nereikia skirti tiek papildomo laiko pradinei veiklos srities analizei, kiek jo reikėtų pradedant profesinę veiklą kitoje teisės šakoje, nei buvo studijuota.

Renkantis, kur studijuoti taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į galutinius atsiskaitymus. Teisės studijos kolegijose baigiamos rašant baigiamąjį darbą, kuris dažniausiai yra orientuotas į tam tikras praktines teisės problemas ar atvejo anlizę. Bakalauro studijos universitete baigiamos valstybiniais teisės egzaminais, magistro - baigiamuoju darbu, kuriame gali būti nagrinėjamos tiek praktinės, tiek teorinės problemos.

Teisės studijų specifika

Stebintieji besirenkančių kur studijuoti absolventų tendencijas, jau nebe pirmus metus pastebi, kad teisės studijos yra vienas populiariausių pasirinkimų. Daugelį vilioja plačios teisininko karjeros perspektyvos ir geri honorarai, tačiau reikia pastebėti, jog daugelis studentų, baigę studijas, nusivilia. Tiek teisės studijos, tiek teisininko karjera yra pasiekiami tik atkakliausiems ir daug dirbantiems, todėl rinktis teisės studijas reikėtų tik tvirtai apsisprendus. Priešingai nei kitose srityje, darbdaviai, ieškantys teisininkų, dažnai nurodo gerų studijų rezultatų pageidavimą, todėl jau studijų metu teks stengtis. Taip pat ir studijų metu atlikta praktika siekiant teisininko karjeros turi didelės įtakos, todėl kai kiti studentai gali sau leisti simuliuoti, studijuojantieji teisę yra priversti dirbti, nes priešingu atveju atlaikyti konkurenciją baigus teisės studijas bus be galo sunku ir sudėtinga.

Nors teisė priskiriama socialinių mokslų kategorijai, šiose studijose labai svarbus loginis mąstymas. Jis ugdomas ir teisės studijų metu, tačiau tai ne visada padeda. Stojantieji į teisės krypties studijas iš anksto turėtų būti pasiruošę tam, kad reikės greitai apdoroti didelius informacijos kiekius, daug informacijos išmokti mintinai. Teisės studijoms taip pat reikalingas taisyklingos lietuvių kalbos mokėjimas ir gebėjimas lengvai reikšti mintis tiek raštu, tiek žodžiu.

Teisės studijos užsienyje

Studijos užsienyje - viliojantis pasirinkimas, tačiau kalbant apie teisės studijas reikėtų įvertinti tam tikrus specifinius aspektus. Teisinis reguliavimas skirtingose valstybėse turi nemažai panašumų, tačiau tuo pačiu turi ir daugybę skirtumų. Be to, studijuodami būsimi teisininkai susipažįsta su pagrindiniais įstatymais ir jų taikymo sfera, todėl jau baigę bakalauro studijas turi bazinių žinių, kurios leidžia lengviau orientuotis įstatyminėje bazėje. Studijuodami užsienyje, studentai nagrinėja tos šalies teisinę aplinką, todėl kyla logiškas poreikis užsiimant teisine praktika kitoje šalyje, nei buvo studijuota, pagrįsti savo kaip teisininko žinias. Dėl šių priežasčių kai kurioms teisinėms profesijoms yra nustatyti tam tikri saugikliai (pavyzdžiui, papildomi egzaminai ir pan.).

Studijuojantiems teisę Lietuvoje, universitetai siūlo jungtines studijas, kurių metu dėsto ir universitetų partnerių dėstytojai, o studentas baigdamas universitetą Lietuvoje kartu gauna ir universiteto parnerio diplomą. Kitas variantas - tarptautiniai studentų mainai. Dalyvavimas studentų mainų programose leidžia dalį studijų laiko studijuoti užsienyje, o grįžus tereikia išsilaikyti neatitinkančius dalykus. Iš kitos pusės - studijos užsienyje nėra kliūtis dirbti įmonės teisininku, o kartais tai net laikoma dideliu privalumu: studijos užsienyje darbdaviui garantuoja, kad būsimas darbuotojas puikiai moka užsienio kalbą, lengvai orientuojasi multikultūrinėje aplinkoje, turi tarptautinės praktikos.

Teisininko karjera

Pirmasis žingsnis teisininko karjeros link, kaip jau minėta yra teisinis išsilavinimas. Turint teisinį išsilavinimą, pagal turimą kvalifikaciją ir įgytą laipsnį galima rinktis profesinę kryptį. Vienas paprasčiausių kelių - darbas privačiame sektoriuje pagal darbo sutartį. Teisininkai gali dirbti įvairia veikla užsiimančiose komercinėse įmonėse, taip pat bankuose, didelių įmonių padaliniuose.

teisininko profesijaNemažai teisininkų yra reikalinga ir valstybės tarnyboje. Čia, priklausomai nuo pareigybės, yra reikalingi įvairios specializacijos teisininkai, kuriems patikimos įvairiausios funkcijos. Valstybės tarnautojai rengia teisės aktų pataisų projektus, juos derina ir koreguoja, analizuoja santykį su jau galiojančiomis teisės normomis ir atlieka daugybę kitų funkcijų taip įnešdami savo indėlį į įstatymų leidybos procesą. Norinti įsidarbinti valstybės tarnyboje, vien tik išsilavinimo nepakanka. Viešai skelbiamuose konkursuose yra detaliai nurodomi reikalavimai, kuriuos kandidatas privalo atitikti, kad galėtų dalyvauti konkurse pareigoms užimti. Keliami reikalavimai priklauso nuo pareigybės lygio ir atliekamų funkcijų. Reikalavimai gali būti įvairūs, pavyzdžiui, atitinkamos srities išsilavinimas, tam tikras teisinio darbo stažas, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Atitinkantis reikalavimus kandidatas gali laikyti egzaminus, kuriuos sėkmingai išlaikius jis yra pakviečiamas dirbti valstybės tarnyboje.

Renkantis vieną iš klasikinių teisinių profesijų kelias į karjerą yra kiek kitoks, nei jau aptartais atvejais. Visų tradicinių teisininko profesijų (advokato, notaro ir kt.) karjera prasideda nuo praktikos. Atitinkamą išsilavinimą turintis asmuo turi susirasti praktikos vietą, kurioje dirba praktikuojančio teisininko padėjėju ir yra jo prižiūrimas bei mokinamas. Praktika trunka iki dvejų metų, po kurių, jei praktika sėkminga, kandidatas į teisininkus, įgauna teisę laikyti atitinkamus egzaminus ir juos išlaikęs įgija teisininko (pavyzdžiui, advokato) statusą. Reikia pastebėti, kad egzaminai yra gana sunkūs dėl didelės apimties, todėl ne visiems pavyksta juos išlaikyti iš pirmojo karto. Tokiu atveju teisininko padėjėjo praktika yra tęsiama ir egzaminas bandomas laikyti dar kartą. Detalesni reikalavimai atskiroms teisinėms profesijoms asmenims siekiantiems įgyti atitinkamą statusą yra numatyti įstatymuose (pavyzdžiui, Advokatūros įstatyme, Notariato įstatyme ir kt.).

sxc.hu nuotr.

Laisvalaikio gido anonsas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Studijos, mokslai, studentų renginiai, Universitetai, Kolegijos, Bakalauro studijos, Magistro studijos
1 2 3 4 5 ... 11
Straipsnio temą atitinkantys produktai
Dailė ir technologijos - studijos J. Vienožinskio dailės mokykloje Vilniuje

Dailė ir technologijos-fotografijos, dizaino ir animacijo...

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – vizualinės reklamos gamintojas

Vizualinės reklamos gamintojas – mokymo programa. Vizuali...

1 2 3 4 5 ... 11
Kosmetologo studijos Lietuvoje

Kosmetologo profesija

Kosmetologo profesija ir studijos, kaip tapti paklausiu kosmetologu, kosmetologo darbo perspektyvos. 

Geriausios profesijos 2021

Geriausios profesijos 2022

Geriausios profesijos 2021, kokią profesiją rinktis, kur studijuoti 

Nekilnojamo turto specialistas

Nekilnojamo turto specialisto profesija

Nekilnojamo turto brokerio profesija, matininko profesija 

Dekoruotojo profesija

Dekoruotojo profesija

Dekoracijų gamintojo, dekoruotojo darbas, studijos, kur išmokti dekoruotojo profesijos, kiek uždirba dekoruotojas 

Vizualinės reklamos gamintojo profesija

Vizualinės reklamos gamintojo profesija - didelės galimybės įsidarbinti dar studijų metais

Jau nebe pirmus metus diskutuojama ne vien apie IT, bet ir apie reklamos specialistų trūkumą. Šiuo metu Lietuvoje paklausiausi ir labiausiai ieškomi specialistai yra reklamos ir rinkodaros darbuotojai. 

Auklės profesija

Auklės profesija

Kaip išsirikti auklę, kuri tiktų Jums ir, dar svarbiau, patiktų Jūsų vaikams? Į ką verta atkreipti tiems, kurie nori giliau susipažinti su auklės profesija, kuri, rodos, net ir XXI amžiuje vis dar išgyvena renesanso laikus...  

Siuvėjo profesija

Siuvėjo profesija

Siuvėjo studijos. siuvėjo darbas ir perspektyvos.  

Želdynų dizainerio profesija

Dizainerio profesija

Želdynų dizaineris, interjero dizaineris, mados dizaineris, grafikos dizaineris 

Statybininko profesija

Statybininko profesija

Statybininko profesijos perspektyvos. Kur mokytis statybininko profesijos. Kiek gali uždirbti statybininkas 

Augalų apsaugos agronomas

Agronomo profesija

Profesionalus agronomas atlieka gana didelę užduočių apimtį, todėl yra vienas pagrindinių žemės ūkio įmonės specialistų 

Sodininko profesija

Sodininko profesija

Savo žinių ir profesionalumo dėka sodininkas paverčia prižiūrimą teritoriją žaliąja ir žydinčia oaze. 

Modulinis mokymas – galimybė iš dalelių susirinkti savo būsimą profesiją

Modulinis mokymas – galimybė iš dalelių susirinkti savo būsimą profesiją

Kiekvienam iš mūsų lengviau siekti tikslo, suskirsčius kelią link jo į atskirus etapus, žingsnius, tarpinius tikslus 

Interjero apipavidalintojo karjera

Interjero apipavidalintojas - pirmas žingsnis į dizainerio profesiją

Kaip tampama interjero apipavidalintoju ir kaip kylama karjeros laiptais  

Baldžiaus profesija

Baldžiaus specialybė – tobulėjanti ir kūrybiškumo nestokojanti sritis. 

Geraiusios aukštosios mokyklos

Geriausios aukštosios mokyklos

Geriausių aukštųjų mokyklų pasirinkimo kriterijai ir perspektyviausios studijų programos 2019 m. 

Juvelyro profesija

Juvelyro profesija

Juvelyro studijos. Juvelyro darbas ir perspektyvos. 

kur studijuoti

Teisininko profesija

Teisininko darbas, studijos ir galimybės 

Kosmetologo studijos Lietuvoje

Geriausios paslaugų verslo studijos

Kur studijuoti paslaugų verslą, geriausios paslaugų srities mokymo įstaigos. 

Programuotojo profesija

Programuotojo darbo perspektyvos, tinkami charakterio bruožai. 

Kodėl verta rinktis kosmetiko - vizažisto profesiją?

Augant grožio industrijai, auga ir kosmetikų bei vizažistų poreikis. Kosmetikų-vizažistų kursai - patikimas būdas pradėti karjerą grožio srityje.  

Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų.  

Elektroninės prekybos agentai – specialistai, kurių poreikis vis auga

Elektroninė prekyba - puiki galimybė visiems, nenorintiems palikti gimtojo miesto, tačiau nerandantiems juos dominančio darbo 

Kirpėjo profesija

Patraukliosios ir sunkumų keliančios kirpėjo darbo pusės.Kaip tapti kirpėju ir siekti sėkmingos karjeros? 

Kūrybinės industrijos – galimybė išreikšti save. Nuotrauka iš kūrybinių pratybų „Trends spotting“, kurias vedė viešnia iš Olandijos Els Dragt

Vizualinių komunikacijų dizaineris kūrybinėms industrijoms

Kas tas kūrybinių industrijų dizainas ir kokias galimybes jis atveria? 

Grafikos dizainerio specialybė – ir kūrybiška, ir praktiška

Grafikos dizaineris

Grafikos dizainerio specialybė - ir kūrybiška, ir praktiška  

Fotografo profesija

Fotografo darbas ir karjera, kur mokytis. Ko reikia, kad tapti sėkmingu fotografu  

Motyvacija mokytis

Motyvacija mokytis: kaip ją sustiprinti?

Motyvuoti save mokytis nesunku, bet naudinga! 

Europoje pripažintas jaunasis mokslininkas Edvinas Misiukevičius savo ateitį planuoja Lietuvoje

Europoje pripažintas jaunasis mokslininkas Edvinas Misiukevičius savo ateitį planuoja Lietuvoje 

„Erasmus“ studentę Kretoje sužavėjo galybė laimingų žmonių

„Erasmus“ studentę Kretoje sužavėjo galybė laimingų žmonių 

Išleistuvių suknelės, makiažas ir šukuosena

Stilingai abiturientei: išleistuvių šukuosena, manikiūras, makiažas ir kiti patarimai! 

Išleistuvių šukuosenos: 2014-ųjų šventinių šukuosenų mados tendencijos

Paskutinio skambučio, išleistuvių šventei siūlome pasirinkti kažką išskirtinio ir šiek tiek drąsesnio... 

kaip greitai ismokti anglu kalbos

Kaip greitai išmokti anglų kalbos?

Atsako kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ mokymo programų vadovė Inga Paužuolienė 

Kaip sėkmingai išlaikyti IELTS?

Atsako kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ mokymo programų vadovė Inga Paužuolienė  

Statybos inžinieriaus profesija

Statybos inžinieriaus profesija

Statybos inžinieriaus profesiniai mokslai, specializacijos, darbai, kuriuos gali dirbti statybos inžinierius, ir profesinės perspektyvos 

reklamos pardavimo vadybininkas

Reklamos pardavimo vadybininko darbas Lietuvoje

Reklamos pardavimo vadybininko profesija ir jos specifika 

Verslumo konkursai

Entrepreneurship Competition Vilnius 2014

Verslumo konkursas Entrepreneurship Competition Vilnius 2014 kviečia dalyvauti! 

isleistuviu sukneles

Išleistuvių suknelės

Suknelės išleistuvėms: kokią pasirinkti? 

Studentų himne įamžinta vienybė ir nuolatinis žinių alkis

Studentų himne įamžinta vienybė ir nuolatinis žinių alkis 

kaip rasyti cv

Profesijos pasirinkimas - kodėl tai svabu?

Profesijos pasirinkimas svarbus ne tik mokantis, bet ir ieškant darbo 

Moksleiviu verslumas

Moksleivių verslumo dvasia - atradimas mokytoms ir verslininkams

Mokyklos suole besimokantys moksleiviai gali verslininkams pasiūlyti vertingas idėjas 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 11
Dailės mokykla Vilniuje ir filialas Naujojoje Vilnioje
S. Konarskio g. 37, Vilnius
Telefonas: +370-5-2332550, El. paštas: info@vienozinskis.lt
Įvairios menų profesijos: interjero apipavidalintojas, fotografas, dailiųjų metalų dirbinių gamintojas,, elektroninės leidybos maketuotojas, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, tekstilės dirbinių gamintojas, baldžiaus ir kt.
V. Krėvės pr. 112, Kaunas
Telefonas: +370-37-312061, El. paštas: administratorius@ktdm.lt
Kirpėjų kursai, kosmetikės kursai, visažistės kursai, manikiūro - pedikiūro kursai Vilniuje ir Klaipėdoje.
Žalgirio g. 88a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2603761, El. paštas: elizagrozis@gmail.com

V. Krėvės pr. 84, Kaunas
Telefonas: +370-37-310519, El. paštas: mokykla@kbpvm.lt
1 2 3 4 5 ... 11
1 2 3 4
Kompanijų produkcija
Užsiėmimai suaugusiems
Dailės, tapybos, ir kitų menų užsiėmimai vaikams, moksleiviams, suaugusiems Vilniuje

Dailės, kitų menų užsiėmimai vaikams, moksleiviams, suaugusiems Vilniuje

Dailė ir technologijos - studijos J. Vienožinskio dailės mokykloje Vilniuje

Dailė ir technologijos-fotografijos, dizaino ir animacijo...

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – vizualinės reklamos gamintojas

Vizualinės reklamos gamintojas – mokymo programa. Vizuali...

Dailės užsiėmimai vaikams (5-9 metų vaikams)
Dailės užsiėmimai vaikams (5-9 metų vaikams) Vilniuje

Individualios dailės pamokos vaikams

Specialybė – fotografas

Fotografas – mokymo programa. Fotografo specialybė.

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – kompiuterinio projektavimo operatorius

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybė.

Kosmetologo studijos
Kosmetologo studijos Vilniuje

Kosmetologo studijos Vilniuje, kurs studijuoti kosmetolog...

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – elektroninės gamybos maketuotojas

Elektroninės gamybos maketuotojas – mokymo programa. Elek...

1 2 3 4
Siauralapis gaurometis Siauralapis gaurometis

Gauromečio arbata, gauromečio arbatos fermentavimas, gauromečio arbatos nauda

Marinuoti agurkai Marinuoti agurkai

Agurkų marinavimas, agurkų marinavimo receptas, kaip marinuoti agurkus, agurkų marinavimo pažingsninė instrukcija

Vaistažolės nuo cholesterolio Vaistažolės nuo cholesterolio

Kaip sumažinti cholesterolio kiekį organizme, prieskoniniai, vaistiniai augalai, daržovės ir vaisiai nuo cholesterolio

Morkų ir pomidorų mišrainė Morkų ir pomidorų mišrainė

Mišrainės iš morkų su pomidorais žiemai receptas, morkų ir pomidorų mišrainės receptas, mišrainė su morkomis ir pomidorais.

Marinuoti agurkai ir pomidorai Marinuoti agurkai ir pomidorai

Marinuotų agurkų ir pomidorų žiemai receptas, agurkų ir pomidorų marinavimas, kaip marinuoti agurkus su pomidorais.

Cukinijų mišrainė žiemai (yra kitame puslapyje) Cukinijų mišrainė žiemai

Cukinijos su morkomis, svogūnais, paprikomis ir pomidorais, cukinijų mišrainė žiemai receptas, cukinijų mišrainė su morkomis ir paprikomis, cukinijų, morkų, svogūnų ir pomidorų mišrainė.

Burokėlių mišrainė su grybais žiemai Burokėlių mišrainė su grybais žiemai

Burokėlių mišrainė su pomidorais, paprika ir česnakais, burokelių mišrainės su grybais žiemai receptas, burokėliai su grybais, burokėlių mišrainės receptas.

Originalūs kvepalai Originalūs kvepalai: patarimai, kaip atskirti originalius kvepalus nuo klastočių

Originalių kvepalų požymiai, kaip išsirinkti kokybiškus ir originalius kvepalus, požymiai, kad perkate padirbtus kvepalus, kvepalų žymėjimas

Saldūs vištų sparneliai Saldūs vištų sparneliai

Grilyje kepti vištų sparneliai.

Pomidorai savo sultyse Pomidorai savo sultyse

Savo sultyse marinuoti naminiai pomidorai be odelių, pomidorų savo sultyse receptas, marinuotų pomidorų receptas, kaip marinuoti pomidorus,

1 2 3 4
Kompanijų produkcija
Užsiėmimai suaugusiems
Dailės, tapybos, ir kitų menų užsiėmimai vaikams, moksleiviams, suaugusiems Vilniuje

Dailės, kitų menų užsiėmimai vaikams, moksleiviams, suaugusiems Vilniuje

Dailė ir technologijos - studijos J. Vienožinskio dailės mokykloje Vilniuje

Dailė ir technologijos-fotografijos, dizaino ir animacijo...

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – vizualinės reklamos gamintojas

Vizualinės reklamos gamintojas – mokymo programa. Vizuali...

Dailės užsiėmimai vaikams (5-9 metų vaikams)
Dailės užsiėmimai vaikams (5-9 metų vaikams) Vilniuje

Individualios dailės pamokos vaikams

Specialybė – fotografas

Fotografas – mokymo programa. Fotografo specialybė.

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – kompiuterinio projektavimo operatorius

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybė.

Kosmetologo studijos
Kosmetologo studijos Vilniuje

Kosmetologo studijos Vilniuje, kurs studijuoti kosmetolog...

Kauno taikomosios dailės mokykla
Specialybė – elektroninės gamybos maketuotojas

Elektroninės gamybos maketuotojas – mokymo programa. Elek...

1 2 3 4
Kosmetologo studijos Lietuvoje Kosmetologo profesija

Kosmetologo profesija ir studijos, kaip tapti paklausiu kosmetologu, kosmetologo darbo perspektyvos.

daugiau
Geriausios profesijos 2021 Geriausios profesijos 2022

Geriausios profesijos 2021, kokią profesiją rinktis, kur studijuoti

daugiau
Nekilnojamo turto specialistas Nekilnojamo turto specialisto profesija

Nekilnojamo turto brokerio profesija, matininko profesija

daugiau
Dekoruotojo profesija Dekoruotojo profesija

Dekoracijų gamintojo, dekoruotojo darbas, studijos, kur išmokti dekoruotojo profesijos, kiek uždirba dekoruotojas

daugiau
Vizualinės reklamos gamintojo profesija Vizualinės reklamos gamintojo profesija - didelės galimybės įsidarbinti dar studijų metais

Jau nebe pirmus metus diskutuojama ne vien apie IT, bet ir apie reklamos specialistų trūkumą. Šiuo metu Lietuvoje paklausiausi ir labiausiai ieškomi specialistai yra reklamos ir rinkodaros darbuotojai.

daugiau
Auklės profesija Auklės profesija

Kaip išsirikti auklę, kuri tiktų Jums ir, dar svarbiau, patiktų Jūsų vaikams? Į ką verta atkreipti tiems, kurie nori giliau susipažinti su auklės profesija, kuri, rodos, net ir XXI amžiuje vis dar išgyvena renesanso laikus...

daugiau
Siuvėjo profesija Siuvėjo profesija

Siuvėjo studijos. siuvėjo darbas ir perspektyvos.

daugiau
Želdynų dizainerio profesija Dizainerio profesija

Želdynų dizaineris, interjero dizaineris, mados dizaineris, grafikos dizaineris

daugiau
Statybininko profesija Statybininko profesija

Statybininko profesijos perspektyvos. Kur mokytis statybininko profesijos. Kiek gali uždirbti statybininkas

daugiau
Augalų apsaugos agronomas Agronomo profesija

Profesionalus agronomas atlieka gana didelę užduočių apimtį, todėl yra vienas pagrindinių žemės ūkio įmonės specialistų

daugiau
Sodininko profesija Sodininko profesija

Savo žinių ir profesionalumo dėka sodininkas paverčia prižiūrimą teritoriją žaliąja ir žydinčia oaze.

daugiau
Modulinis mokymas – galimybė iš dalelių susirinkti savo būsimą profesiją Modulinis mokymas – galimybė iš dalelių susirinkti savo būsimą profesiją

Kiekvienam iš mūsų lengviau siekti tikslo, suskirsčius kelią link jo į atskirus etapus, žingsnius, tarpinius tikslus

daugiau
Interjero apipavidalintojo karjera Interjero apipavidalintojas - pirmas žingsnis į dizainerio profesiją

Kaip tampama interjero apipavidalintoju ir kaip kylama karjeros laiptais

daugiau
Baldžiaus profesija

Baldžiaus specialybė – tobulėjanti ir kūrybiškumo nestokojanti sritis.

daugiau
Studijos Danijoje: kaip, kada ir kodėl?

Studijų Danijoje specifika, stojimui reikalingi dokumentai, finanasai ir patarimai.

daugiau
Geraiusios aukštosios mokyklos Geriausios aukštosios mokyklos

Geriausių aukštųjų mokyklų pasirinkimo kriterijai ir perspektyviausios studijų programos 2019 m.

daugiau
Juvelyro profesija Juvelyro profesija

Juvelyro studijos. Juvelyro darbas ir perspektyvos.

daugiau
kur studijuoti Teisininko profesija

Teisininko darbas, studijos ir galimybės

daugiau
Kosmetologo studijos Lietuvoje Geriausios paslaugų verslo studijos

Kur studijuoti paslaugų verslą, geriausios paslaugų srities mokymo įstaigos.

daugiau
Programuotojo profesija

Programuotojo darbo perspektyvos, tinkami charakterio bruožai.

daugiau
Kodėl verta rinktis kosmetiko - vizažisto profesiją?

Augant grožio industrijai, auga ir kosmetikų bei vizažistų poreikis. Kosmetikų-vizažistų kursai - patikimas būdas pradėti karjerą grožio srityje.

daugiau
Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų.

daugiau
Elektroninės prekybos agentai – specialistai, kurių poreikis vis auga

Elektroninė prekyba - puiki galimybė visiems, nenorintiems palikti gimtojo miesto, tačiau nerandantiems juos dominančio darbo

daugiau
Vilnos vėlimo kursai

Kol žiema vis dar nesitraukia iš kiemo, kviečiame susipažinti su vilnos vėlimo technika ir išmokti velti įvairius gaminius.

daugiau
Užgavėnės. Personažai ir kaukės mūsų kultūroje

Užgavėnės puiki šventė parodyti savo gebėjimą dibti ir daryti kaukes. Dėl to mes susirinksim ir parodysim ,kad mes mokam daryti kaukes.

daugiau
Tolimųjų reisų vairuotojo profesija Tolimųjų reisų vairuotojo profesija

Apie tolimųjų reisų vairuotojo darbą galima išgirsti daug atsiliepimų: vieni gąsdina, kad darbas sunkus ir varginantis, kiti užtikrintai teigia, kad tai yra profesija, kurios jie nekeistų į jokią kitą. O kaip yra iš tiesų?

daugiau
Kirpėjo profesija

Patraukliosios ir sunkumų keliančios kirpėjo darbo pusės.Kaip tapti kirpėju ir siekti sėkmingos karjeros?

daugiau
Buhalterio profesija

Kaip atrodo buhalterio darbas? Už ką jis yra atsakingas įmonėje? Kokios perspektyvos dirbant šį darbą?

daugiau
Interjero dizaineris

Kuo patraukli interjero dizainerio profesija?

daugiau
„Injekcijos“ finalininkė Jurgita Žaromskytė Mados dizaineris

Kodėl mados dizainerio specialybė yra tokia patraukli ir ko reikia norint pasiekti karjeros aukštumų?

daugiau
Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.