Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.


Fejerverkai – saugumo technika ir taisyklės

2006-12-21 18:18   Peržiūros : 1364   Spausdinti
 | Reuters/Scanpix


Fejerverkų tipai

Antžeminiai fejerverkai

Antžeminiais vadinami tie, kurių aukštis neviršija 7 metrų. Jiems priskiriami ugniniai užrašai, fontanai, statinės arba dinaminės pirotechninės figūros: ugniniai ratai, suktukai, malūnėliai, kriokliai ir pan. Antžeminiai fejerverkai leidžiami ir didelėse, ir mažose aikštelėse.

Patalpose naudojami išskiriantys mažai dūmų fontanai. Ugnies stulpo aukštis nuo 50 iki 200 cm, degimo laikas – 20–40 sekundžių. Ne patalpose naudojami fontanai gali turėti papildomų efektų. Jie dega nuo 20 sekundžių iki 1 minutės, aukštis – iki 7 metrų.

Ugniniai suktukai būna skirtingų variantų. Įspūdingo grožio ir galios malūnai sukuria ugninio skirtingų spalvų žarstančio kibirkštis apskritimo vaizdą.

Ugninės krioklių srovės liejasi iš 3–30 metrų aukščio. Degimo laikas – nuo 40 sek. iki 2 min.

Apatinis lygis

Apatinio lygio saliuto aukštis siekia 30–40 metrų. Naudojami 10, 20, 30 ir 50 mm kalibro gaminiai. Jiems priskiriamos romėniškos žvakės ir saliutų baterijos.

Vidutinis lygis

Vidutinio lygio saliutų aukštis siekia 70 metrų. Naudojami profesionalūs fejerverkai, kurių kalibras siekia 50, 60 ir 75 mm.

Viršutinis lygis

Viršutinio lygio saliutų aukštis siekia nuo 70 iki 350 metrų. Naudojami profesionalūs fejerverkai, kurių kalibras siekia 100, 125, 150, 195, 310 mm.

Dieniniai fejerverkai

Dieninis fejerverkas leidžiamas dieną. Jį sudaro spalvoti dūmai, garsiniai efektai ir saliutas su parašiutu. Jį galima papildyti antžeminiais fejerverkais.

Pavojai, kylantys leidžiant fejerverkus

Liepsna arba karšta degimo produktų srovė

Ši savybė būdinga fontanams ir fejerverkams, kurie juda dėl reaktyvinės traukos: raketos, saulutės ir pan. Kyla pavojus, kad gali užsidegti šalia fejerverko esantys lengvai užsiliepsnojantys daiktai.

Degantys gaminio elementai

Šis pavojus atsiranda degant romėniškoms žvakėms, saliutams ir kitiems gaminiams, kurių efektas pasiekiamas aukštai virš galvų išbarstant įvairiaspalves žvaigždutes. Žvaigždučių degimo laikas parenkamas taip, kad jos spėtų sudegti prieš nukrisdamos ant žemės, tačiau, jei saliutas ar romėniška žvakė bus pastatyta ne vertikaliai, o kampu, žvaigždutės gali nespėti sudegti.

Kai leidžiami aukštai šaunantys saliutai, žvaigždutės taip pat gali nukristi nesudegusios. Paprastai taip atsitinka dėl paleidimo stovo konstrukcijos trūkumų arba dėl netaisyklingo arba per ilgo gaminio saugojimo pasikeitusių pirotechninių savybių.

Nuo nekokybiškų bengalinių ugnelių kartais atskyla karšti šlakai. Namuose tai labai pavojinga, todėl, jei abejojate ugnelių kokybe, išmėginkite jas atviroje vietoje lauke.

Yra specialių fejerverkų, kurie kibirkštis ir karštas žvaigždutes išmėto palei žemės paviršių į visas puses, tačiau jie turėtų būti naudojami tik ant vandens.

Gaminiai arba jų elementai, judantys dėl pradinio išstūmimo greičio arba veikiami reaktyvinės jėgos

Kyla pavojus, kad susidūrus su gaminiu arba jo elementu, gali būti sužeista žmonių arba patirta materialinių nuostolių.

Siekiant užtikrinti saugų fejerverkų – raketų, rutulių ir pan., – paleidimą juos reikia leisti tik vertikaliai ir atokiau nuo pastatų. Fejerverko konstrukcija neturi turėti aštrių šonų ar kampų, turi turėti apsauginius gaubtelius ir antgalius.

Visų fejerverkų korpusai gaminami iš popieriaus arba lengvų ir lengvai irstančių plastmasių. Tokios detalės greitai praranda greitį ir net krisdamos iš didelio aukščio neturėtų pridaryti nuostolių.

Stambesnės raketos pavojingesnės tuo, kad joms krentant krenta ir medinė lentelė – stabilizatorius. Tokias raketas galima naudoti tik atokiau nuo žiūrovų.

Degimo produktų sudėtis

Pirotechniniai mišiniai yra sudaryti iš daugelio komponentų, kurie degdami gali sukurti didelį kiekį sveikatai pavojingų medžiagų. Taigi daugelį fejerverkų naudoti galima tik lauke.

Garso banga

Labai garsiai sprogstantis fejerverkas gali daugeliui žiūrovų sukelti nemalonių pojūčių arba net traumuoti klausos aparatą. Padidinus atstumą garsas sumažėja. Už pavojingos zonos ribų garsas neturi viršyti leistinos 140 decibelų normos. Garso ribojimas aktualus petardoms ir kitiems sprogstantiems gaminiams. Esant arti paleidžiamo didelio fejerverko, garso banga gali traumuoti neapsaugotus ausų būgnelius.

Pavojingos zonos

Išvardyti faktoriai lemia, kokios yra vieno ar kito fejerverko pavojingos zonos ribos, tai yra, kokio dydžio yra plotas, kuriame iškyla traumų arba materialinės žalos padarymo pavojus. Pavojingos zonos turi būti nurodytos naudojimo instrukcijose arba techninėje dokumentacijoje.

Pagal potencialų pavojų visi pirotechniniai gaminiai padalyti į keturias kategorijas:

1 kategorija: fejerverkai, kurie kelia labai nedidelį pavojų ir turi nedidelį garsinį poveikį, yra skirti vartotojams naudoti mažose uždarose teritorijose, įskaitant gyvenamosiose arba viešosiose patalpose, taip pat stebint žiūrovams naudoti skirtus fejerverkus.

2 kategorija: fejerverkai, kurie kelia nedidelį pavojų, turi mažą garsinį poveikį ir yra skirti vartotojams naudoti didelėse uždarose lauko teritorijose, taip pat stebint žiūrovams;

3 kategorija: pirotechnikos gaminiai, kurie kelia nedidelį pavojų ir yra skirti naudoti specialių žinių turintiems asmenims tik didelėse atvirose lauko teritorijose, nedideliu atstumu stebint žiūrovams;

4 kategorija: fejerverkai, kurie kelia didelį pavojų ir yra skirti naudoti tik specialių žinių turintiems asmenims, plačiai žinomi pavadinimu „fejerverkai profesiniam naudojimui“.

Fejerverkas – saugumo technika ir taisyklės

Norint, kad švenčių puošmena – fejerverkas – netaptų nelaimės priežastimi, reikia laikytis kelių paprastų taisyklių:

Pirkite tik iš legaliai, atvirai prekiaujančių ir prireikus galinčių parodyti leidimus pardavėjų. Išsirinkę fejerverkus įsitinkite, kad yra nurodyta naudojimo instrukcija, galiojimo laikas, gamintojo arba tiekėjo pavadinimas ir adresas.

Visada laikykitės ant gaminio esančios eksploatacijos instrukcijos. Ją skaitykite įdėmiai, kad tiksliai žinotumėte, kaip elgtis.

Laikykite fejerverkus toliau nuo vaikų. Vaikai stebėti fejerverką turėtų tik prižiūrimi suaugusiųjų. Pagal statistiką daugiausiai nukenčia būtent vaikai, dažniausiai tada, kai jų neprižiūri. Nepamirškite, kad tai nėra žaisliukas ir niekada neturi patekti į vaikų rankas, nepaisant to, kokie saugūs fejerverkai atrodytų. Vaikų rankose net bengalinės ugnelės gali būti pavojingos.

Žiūrovams parinkite vietą per saugų atstumą, nurodytą ant fejerverko pakuotės. Tai reikalinga tam, kad, jei fejerverkas nukristų arba suveiktų ne taip, kaip turėtų, užtaisai ir žiežirbos nesužeistų žiūrovų.

Fejerverką rekomenduotina uždegti bengaline ugnele ar kitu ugnies šaltiniu, kuris leistų šią procedūrą atlikti nesiartinant prie fejerverko. Degtukai ir žiebtuvėliai nėra patikimi, ypač pučiant stipriam vėjui.

Saugoti reikia sausoje, bet vėsioje patalpoje, nes per didelė drėgmė gali pakenkti, o karštis – tapti gaisro priežastimi. Prieš naudojimą arba naudojant nereikalingi fejerverkai turėtų būti medinėje arba kartoninėje dėžėje 15 metrų nuo paleidimo vietos, kur jie bus apsaugoti nuo kibirkščių.

Naudoti reiktų tik atvirose vietose – būtinai lauke, ne mažiau kaip 100 metrų nuo pastatų, sausos žolės ar kitų lengvai užsidegančių medžiagų.

Niekada nedekite fejerverko pasilenkę virš jo, nes, fejerverkui netikėtai užsidegus, veido ir rankų nudegimai neišvengiami. Degdami prisėskite ir dekite dagtį per ištiestos rankos atstumą.

Didelį būtinai apkraukite plytomis, akmenimis, žeme arba sniegu, kad veikdamas jis netyčia neapvirstų. Labai pavojinga, kai pasvyra ir salvė pradeda lėkti į žiūrovus.

Naktį naudokitės žibintuvėliu. Pasišviečiant žibintuvėliu ieškoti fejerverko dagties yra daug lengviau ir saugiau, negu pasišvietimui naudoti atvirą liepsną. Žibintuvėliu galima apšviesti ir patį gaminį, įsitikinant, kad pasiruošimo metu jis nenuvirto.

Gyvūnus reiktų palikti namuose, nes fejerverko gali išsigąsti net pats didžiausias šuo ar katė. Norėdami apsaugoti nuo streso šventės metu, išveskite juos į tolimiausią kambarį, langus užtraukite užuolaidomis ir įjunkite televizorių arba muziką, kurie sumažins fejerverkų keliamą triukšmą. Jeigu jūs pats leidžiate kažkur toliau, pasirūpinkite gyvūnais, nes fejerverkų gali turėti ir kaimynai.

Jei negalite rasti fejerverko dagties, jokiu būdu nenaudokite jo.

Nelaikykite degančio fejerverko rankose ir jokiu būdu nemeskite jo į žmones. Nemažai traumų patiria laikantieji fejerverkus rankose arba tada, kai degantis fejerverkas paleidžiamas į žmones. Kartais dagtis dega trumpiau, negu tikimasi, ir fejerverkas gali sprogti rankose.

Jokiu būdu neardykite ir nemėginkite uždegti panaudoto. Fejerverkų perdarymas – garantuoti nemalonumai. Neardykite jų. Kai kurie naudojami chemikalai yra nuodingi. Jei dagtis sudegė, o fejerverkas nesuveikė, palaukite 10 minučių ir įmeskite jį į vandenį. Kartais dagtis gali ne degti, o smilkti (šis defektas dažnai pasitaiko), o vėliau vėl staiga įsidegti, tad prie nesuveikusio fejerverko 10 minučių bet kokiu atveju artintis nereikėtų.

Leisdami fejerverkus būtinai šalia turėkite vandens ir būkite pasirengę užgesinti netikėtą ugnies šaltinį ar smilkstančius likučius. Dar geriau būtų nedidelis automobilinis gesintuvas. Juo galima gesinti per atstumą ir nesunku nešiotis.

Panaudotą fejerverką taip pat reiktų pamerkti į vandenį. Tai ne tik suskaidys likusius chemikalus, bet ir užgesins visus smilkstančius nuodėgulius, kurie galėtų sukelti gaisrą.

Niekada nedėkite fejerverko į stiklinį ar metalinį indą. Jei toks indas sprogs, pasklidusios skeveldros gali sužeisti ne vieną netoliese esantį žmogų. Vienintelė saugi išimtis – raketos stabilizatorių įstatyti į vamzdį arba butelį.

Jokiu būdu nesinešiokite kišenėse. Kai kurios sudėtinės dalys gali sprogti nuo smūgio, trynimo arba įkaitimo.

Nenaudokite tų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs. Saugomas sausoje ir vėsioje patalpoje ilgai gali atrodyti kaip naujas, tačiau bet koks pajudinimas per šį laiką gali tapti parako išbyrėjimo priežastimi, dėl kurios susidaro oro tarpų, veikiančių kaip mažytės degimo kameros ir galinčių tapti netikėto sprogimo priežastimi.

Baigę leisti fejerverkus, sutvarkykite leidimo vietą. Nepalikite šiukšlių. Likučiai gali būti pavojingi mažiems vaikams ir gyvūnams. Grįžę namo būtinai nusiplaukite rankas.


Fejerverkus galite užsisakyti UAB"Nomeika ir partneriai"

Gerų ir ramių švenčių.


Kategorijos: Pramogos, renginių organizavimas, Medžioklė, ginklai ir šaudmenys
1 2 3 4 5 ... 22
Straipsnio temą atitinkantys produktai
Lašišų žvejyba Baltijos jūroje
Lašišų velkiavimas Baltijos jūroje

Lašišų žvejyba Baltijos jūroje, lašišų velkiavimas Baltij...

Laivų nuoma Rusnėje
Laivų nuoma Rusnėje

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai
Laivo nuoma Dreverna

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

1 2 3 4 5 ... 22
Vestuvių žaidimai

Vestuvių žaidimai

Vestuvių žaidimų idėjos, vestuvių žaidimų scenarijus, linksmi, juokingi, seksualūs vestuviniai žaidimai 

valentino diena 2013

Šv. Valentino diena: kad turėtumėte ką prisiminti

Idėjos vakarėliui, kai švenčiate dviese arba su draugais. 

Velykiniai sveikinimai

Sveikinimai Šv. Velykų proga

Solidūs velykiniai sveikinimai. Juokingi sveikinimai Velykų proga. Originalūs sveikinimai su Šv. Velykomis. 

valentino diena 2013

Beprotiškiausios idėjos Šv. Valentino dienai

Valentino diena: idėjos kaip nustebinti 

Kaip nugalėti depresiją po švenčių

Slogi nuotaika, liudesys, tingulys, depresija... Patarimai, kaip laimingiems grįžti prie rutinos. 

teminiai vakareliai

Teminiai vakarėliai Naujiesiems

Įdomiausių idėjų TOP 12: "žaliasis", kokteilių, Antikos vakarėliai ir daugiau... 

Ėriuko mėsa, kepta ant grilio

Kaip iškepti jautienos kepsnį ant grilio

Tobulo jautienos kepsnio iškepimas ant anglių 

uzgavenes 2013

Užgavėnių blynai

Užgavėnės: šventė, senovės papročiai, tradiciniai valgiai ir blynų receptai. 

Virtualios realybės kambarys Vilniuje

Virtualios realybės kambarys

Virtualios realybės klubas yra puiki vieta švęsti gimtadienį, ypač paaugliams. 

Bobslėjus

Darome minibobslėjaus trasą

Kaip suplanuoti ledo trasą: išsamūs patarimai ir nuotraukos. Pasiruoškite smagiam savaitgaliui! 

Konferencijos organizavimas

Kaip surengti konferenciją Palangoje

Patarimai organizuojantiems konferenciją Palangoje 

© Jack Hollingsworth/Corbis

Šv. Valentinas: vakarienė prie žvakių šviesos

Idėjos, patarimai ir receptai, kaip paruošti nepamirštamą vakarą tiek JAI, tiek JAM. 

Įmonės vakarėlių idėjos

Scenarijus įmonės šventei - netikėtos idėjos. Kaip suorganizuoti imonės vakarelį, imones rengnio idejos, imones renginio organizavimas, imones sventes scenarijus, kolektyvo vakarėlis, švenčių scenarijus, įmonės renginio scenarijus, įmonės šventės idėjos, teminiai vakarėliai idėjos, kalėdinis darbo vakarėlis, kolektyvo šventės idėjos. 

Geriausia vieta vaikų gimtadieniams Vilniuje

Geriausios vietos vaiko gimtadieniui Vilniuje

Kavinės, restoranai ir vietos Vilniuje vaikų gimtadieniui, kaip pravesti vaikų gimtadienį 

Organizuojame nepamirštamas Velykas

Pamėginkite įdomiai bei savaip pritaikyti lietuviškąsias Šv. Velykų tradicijas savo namų pavasario šventei. 

Komandos formavimo žaidimai

Komandinių ryšių formavimas

Komandos formavimo (angl. team-building) žaidimai, komandinių užsiėmimų idėjos 

Mergvakario idėjos: tikri gyvenimiški iššūkiai jaunajai

Galvosūkių ir pabėgimo kambariai, kokteilių degustacija 

Kas yra furšetas?

Kaip tinkamai pravesti furšetą, pasveikinti ir pagerbti kolegas, įmonės klientus ar mylimus artimuosius.  

Pabėgimo kambariai: ištrūk, jei gali

Galima drąsiai pripažinti, kad pabėgimo kambariai yra tikrai kokybiška pramoga tiek šeimai, tiek draugų kompanijai, tiek kolektyvo ryšių stiprinimui  

Snaiperio ginklas imituoja graižtvinį šautuvą. Efektyvaus „šūvio“ nuotolis taip pat panašus.

Laser tag žaidimas įdomiam renginiui

Vaikų gimtadienis, įmonės renginys, bernvakaris ar mergvakaris taps nepamirštamas žaidžiant naują karinį žaidimą 

Piknikas - pigus ir smagus laisvalaikio praleidimas

Kaip greitai pasiruošti piknikui su šeima ar draugais. Patarimai, kur rengti pikniką, ką pasiimti ir pasigaminti. 

Jonines 2014

Kaip švęsti Jonines: keletas patarimų linksmai šventei

Nepakartojamam Joninių savaitgaliui ruoškimės iš anksto! 

Įmonės gimtadienis - pramogos ir poilsis kaimo turizmo sodyboje

Surengti gerą įmonės vakarėlį, kuris atitiktų visų lūkesčius, nėra taip jau paprasta. Dalinamės idėjomis ir patirtimi. 

Konferencija Vilniuje

Organizuojame konferenciją Vilniuje: ką parodyti svečiams

Konferencija Vilniuje ir idėjos jos kultūrinei programai 

mergvakaris

Organizuojame mergvakarius: patarimai

Taisyklės, kurios padės surengti nepamirštamą mergvakarį! 

kaip sutikti 2015 metus

Kaip sutikti 2015-uosius?

Kaip sutikti žaliosios medinės ožkos metus, kad jie būtų sėkmingi? 

Prezentacinis vakaras klientams

Kaip surengti prezentacinį vakarą 

vestuves žiema

Vestuvės žiemą

Vestuvių žiemą trūkumai ir privalumai: drąsus, pavojingai originalus sumanymas, tačiau kartu ir nepakartojamų įspūdžių ir pojūčių derinys.  

Kostiumu vakarelis

Kalėdinio įmonės vakarėlio idėjos

Kaip surengti įdomų kalėdinį vakarėlį įmonės darbuotojams 

žaidimai įmonės vakarėliui

Įmonės vakarėlis kaimo turizmo sodyboje

Įmonės vakarėlio organizavimas – kaip smagiai atšvęsti kaimo turizmo sodyboje, daug įmonės vakarėlio pramogų įdėjų 

plaukų šukuosenos Helovinui

Pasidaryk pati: įspūdingiausios Helovino šukuosenos

Šiurpiausia metų naktis artėja. Nori būti pastebėta? - Susikurk šukuoseną pati! 

imones jubiliejaus scenarijus

Įmonės šventės – nuo ko pradėti ir kaip užbaigti

Įmonės jubiliejaus ir gimtadienio scenarijai 

vestuves

Kaip švęsti vestuves: scenarijų ciklas

Surenkite tradicinę vestuvių šventę, primenančią mūsų senolių papročius ir juos pritaikykite šiuolaikiniame kontekste. 

Sanitarai

Stintų žvejyba

Stintų žvejyba ant Kuršių marių: kaip žvejoti stintas, stintų gaudymo įranga, kur apsistoti, išsiruošus žvejoti stintas. 

zvejyba ziema

Žvejyba žiemą

Įranga, jaukas, eketės, apšvietimas, žuvų elgesys ir daugiau. 

išsinuomojome senovinį autobusiuką

Mergvakaris „Išlikimo diena Nuotakai“

Atgal į sovietinius laikus  

Mergvakario idėja "Į kelionę"

Mergvakaris atšvęstas keliaujant 

Mergaitiškas mergvakaris

Mergaitiškas mergvakaris

Nauja mergvakario idėja - mergaitiškos pramogos ir pasiplepėjimai  

Maršrutas automobiliu Panemune į Rusnę

Kelionės maršrutas palei Nemuną į Rusnę: Panemunės pilys, piliakalniai, skaniausios rūkytos žuvys, nuostabi sodyba ir daugiau! 

sterkas su burokėlių karpačio

Restoranas ŽUVINĖ - puiki galimybė paragauti šviežios žuvies

Jūrinių kurortų skonį jau galima pajusti ir Vilniuje! 

Mergvakaris pagal visų norus

Mergvakaris pagal visų norus

Kai reikia daug idėjų sudėti į vieną puikų mergvakario vakarą... 

Ekstremalus mergvakaris

Ekstremalus mergvakaris

Ekstremalios mergvakario pramogos ir tikrų tikriausia staigmena! 

Mergvakaris gamtoje

Mergvakaris gamtoje

Konkursas "Mergvakario idėjos". Ramus mergvakaris gamtoje: pramogos ir žaidimai 

Šratasvydis - smagi pramoga gamtoje

Prisiminti smagų vaikystės žaidimą - karą galima naudojantis tikrų ginklų kopijomis. 

Noriu pradėti ŠOKTI! Kaip išsirinkti tinkamą šokių stilių?

Pataria „Vilniaus Šokio akademijos“ trenerės Aurelija Griciūtė ir Milana Jašinskytė-Pankevičienė 

Kaip sutikti gimdyvę

Gimdymo namai: kaip pasveikinti gimdyvę?

Kaip gimdymo namuose pasveikinti mamytę? Ką reikia žinoti tik ką pagimdžiusiai moteriai? 

Pypkė

Savaitgalis su kolektyvu Žalvario parke

Anonsas.lt kolektyvo reportažas iš aktyvaus poilsinio savaitgalio Žalvario parke.  

Vaikų gimtadienio žaidimai: piratų vakarėlis

Čia yra laivas, kuriame gausybė piratiškų žaidimų, receptų ir patarimų mažiesiems piratams.  

Vaikų gimtadieniai: pasakos šventė

Kai vaikai tampa riteriais ir princesėmis!  

Skrydis oro balionu virš Vilniaus

Vilnius iš paukščio skrydžio nuostabus. Tuo teko įsitikinti ir šio straipsnio autoriui. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Lietuva


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31

Perkūnkiemio g. 19A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2343999, El. paštas: info@balionai.lt

Švitrigailos g. 8/14, Vilnius
Mobilus: +370-685-44466, El. paštas: info@balticevents.eu

Taikos g. 84-17, Vilnius
Mobilus: +370-685-01000, +370-699-27797, El. paštas: vilnius@barta.lt

Jasinskio g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-52496600 , El. paštas: info@boulingoklubas.lt

S. Žukausko g. 32-43, Vilnius
Mobilus: +370-683-80672, +370-683-80672, El. paštas: ignas@bubblehouse.lt

Pelesos g. 1/2, Vilnius
Mobilus: +370-651-44010, +370-607-00197, El. paštas: info@paint-ball.lt

Pylimo g. 55, Vilnius
Mobilus: +370-640-31514, El. paštas: nuoma@dejavuparty.lt

D. Poškos g. 38-2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2705943, Mobilus: +370-688-78051, El. paštas: zana@jaga.lt
Europos parkas, muziejus, parkas, lankytina vieta, pramogų parkas
Joneikiškių k., Vilnius
Telefonas: +370-5-2377077, El. paštas: hq@europosparkas.lt

Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-655-57666, +370-655-59991, El. paštas: info@superfly.lt
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31
1 2 3 4 5 ... 7
Kompanijų produkcija
Lašišų žvejyba Baltijos jūroje
Lašišų velkiavimas Baltijos jūroje

Lašišų žvejyba Baltijos jūroje, lašišų velkiavimas Baltij...

Laivų nuoma Rusnėje
Laivų nuoma Rusnėje

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai
Laivo nuoma Dreverna

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

Pramoginio laivo nuoma Nidoje
Laivo nuoma Nidoje

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

Vestuvės laive Venus
Laivo nuoma vestuvėms

Vestuvės laive. Laivų nuoma vestuvėms Klaipėda. Vestuvių ...

Menkių gaudymas jūroje
Menkių žvejyba Baltijos jūroje

Laivo nuoma menkių žvejybai. Pramoginė žvejyba, menkių žu...

Įmonių renginių organizavimas Klaipėdoje

Įmonės renginio idėjos Klaipėdoje ir Klaipėdos apylinkėse...

Salė įmonės renginiui Vilniuje
Įmonės renginio organizavimas Vilniuje

Įmonės, verslo renginių organizavimas Vilniaus mieste. Sa...

Laivo nuoma Mingeje
Laivų nuoma Mingėje

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

NERF mūšiai Vilniuje, puiki idėja vaikų gimtadieniui.

Aktyvi pramoga gimtadieniams, kitoms šventėms

1 2 3 4 5 ... 7
Bronchito gydymas Bronchito gydymas

Kaip gydyti bronchitą, vaistai nuo bronchito

Katastrofų filmai Geriausi katastrofų filmai

Populiariausi visų laikų katastrofų filmai apie nelaimes - nuo ateivių ir žemės drebėjimų iki gaisrų ir potvynių.

Karosų žvejyba Karosų žvejyba

Kaip žvejoti karosus, pašarai ir masalai karosams.

Siauralapis gaurometis Siauralapis gaurometis

Gauromečio arbata, gauromečio arbatos fermentavimas, gauromečio arbatos nauda

Marinuoti agurkai Marinuoti agurkai

Agurkų marinavimas, agurkų marinavimo receptas, kaip marinuoti agurkus, agurkų marinavimo pažingsninė instrukcija

Vaistažolės nuo cholesterolio Vaistažolės nuo cholesterolio

Kaip sumažinti cholesterolio kiekį organizme, prieskoniniai, vaistiniai augalai, daržovės ir vaisiai nuo cholesterolio

Morkų ir pomidorų mišrainė Morkų ir pomidorų mišrainė

Mišrainės iš morkų su pomidorais žiemai receptas, morkų ir pomidorų mišrainės receptas, mišrainė su morkomis ir pomidorais.

Marinuoti agurkai ir pomidorai Marinuoti agurkai ir pomidorai

Marinuotų agurkų ir pomidorų žiemai receptas, agurkų ir pomidorų marinavimas, kaip marinuoti agurkus su pomidorais.

Cukinijų mišrainė žiemai (yra kitame puslapyje) Cukinijų mišrainė žiemai

Cukinijos su morkomis, svogūnais, paprikomis ir pomidorais, cukinijų mišrainė žiemai receptas, cukinijų mišrainė su morkomis ir paprikomis, cukinijų, morkų, svogūnų ir pomidorų mišrainė.

Burokėlių mišrainė su grybais žiemai Burokėlių mišrainė su grybais žiemai

Burokėlių mišrainė su pomidorais, paprika ir česnakais, burokelių mišrainės su grybais žiemai receptas, burokėliai su grybais, burokėlių mišrainės receptas.

1 2 3 4 5 ... 7
Kompanijų produkcija
Lašišų žvejyba Baltijos jūroje
Lašišų velkiavimas Baltijos jūroje

Lašišų žvejyba Baltijos jūroje, lašišų velkiavimas Baltij...

Laivų nuoma Rusnėje
Laivų nuoma Rusnėje

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai
Laivo nuoma Dreverna

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

Pramoginio laivo nuoma Nidoje
Laivo nuoma Nidoje

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

Vestuvės laive Venus
Laivo nuoma vestuvėms

Vestuvės laive. Laivų nuoma vestuvėms Klaipėda. Vestuvių ...

Menkių gaudymas jūroje
Menkių žvejyba Baltijos jūroje

Laivo nuoma menkių žvejybai. Pramoginė žvejyba, menkių žu...

Įmonių renginių organizavimas Klaipėdoje

Įmonės renginio idėjos Klaipėdoje ir Klaipėdos apylinkėse...

Salė įmonės renginiui Vilniuje
Įmonės renginio organizavimas Vilniuje

Įmonės, verslo renginių organizavimas Vilniaus mieste. Sa...

Laivo nuoma Mingeje
Laivų nuoma Mingėje

Laivų nuoma, vakarėliai laive, įmonės vakarėliai, gimtadi...

NERF mūšiai Vilniuje, puiki idėja vaikų gimtadieniui.

Aktyvi pramoga gimtadieniams, kitoms šventėms

1 2 3 4 5 ... 7
Vestuvių žaidimai Vestuvių žaidimai

Vestuvių žaidimų idėjos, vestuvių žaidimų scenarijus, linksmi, juokingi, seksualūs vestuviniai žaidimai

daugiau
valentino diena 2013 Šv. Valentino diena: kad turėtumėte ką prisiminti

Idėjos vakarėliui, kai švenčiate dviese arba su draugais.

daugiau
Velykiniai sveikinimai Sveikinimai Šv. Velykų proga

Solidūs velykiniai sveikinimai. Juokingi sveikinimai Velykų proga. Originalūs sveikinimai su Šv. Velykomis.

daugiau
valentino diena 2013 Beprotiškiausios idėjos Šv. Valentino dienai

Valentino diena: idėjos kaip nustebinti

daugiau
Kaip nugalėti depresiją po švenčių

Slogi nuotaika, liudesys, tingulys, depresija... Patarimai, kaip laimingiems grįžti prie rutinos.

daugiau
teminiai vakareliai Teminiai vakarėliai Naujiesiems

Įdomiausių idėjų TOP 12: "žaliasis", kokteilių, Antikos vakarėliai ir daugiau...

daugiau
Ėriuko mėsa, kepta ant grilio Kaip iškepti jautienos kepsnį ant grilio

Tobulo jautienos kepsnio iškepimas ant anglių

daugiau
uzgavenes 2013 Užgavėnių blynai

Užgavėnės: šventė, senovės papročiai, tradiciniai valgiai ir blynų receptai.

daugiau
Virtualios realybės kambarys Vilniuje Virtualios realybės kambarys

Virtualios realybės klubas yra puiki vieta švęsti gimtadienį, ypač paaugliams.

daugiau
Bobslėjus Darome minibobslėjaus trasą

Kaip suplanuoti ledo trasą: išsamūs patarimai ir nuotraukos. Pasiruoškite smagiam savaitgaliui!

daugiau
Konferencijos organizavimas Kaip surengti konferenciją Palangoje

Patarimai organizuojantiems konferenciją Palangoje

daugiau
© Jack Hollingsworth/Corbis Šv. Valentinas: vakarienė prie žvakių šviesos

Idėjos, patarimai ir receptai, kaip paruošti nepamirštamą vakarą tiek JAI, tiek JAM.

daugiau
Kolektyvo renginys laive Įmonės šventė - kolektyvo renginio organizavimas laive

Įmonės renginio idėja Klaipėdoje, vieta įmonės šventei

daugiau
Helovino vakarėlio idėjos

Helovino šventė: Helovino apranga, drabužiai, patiekalai, šiurpūs pokštai.

daugiau
Įmonės vakarėlių idėjos

Scenarijus įmonės šventei - netikėtos idėjos. Kaip suorganizuoti imonės vakarelį, imones rengnio idejos, imones renginio organizavimas, imones sventes scenarijus, kolektyvo vakarėlis, švenčių scenarijus, įmonės renginio scenarijus, įmonės šventės idėjos, teminiai vakarėliai idėjos, kalėdinis darbo vakarėlis, kolektyvo šventės idėjos.

daugiau
Geriausia vieta vaikų gimtadieniams Vilniuje Geriausios vietos vaiko gimtadieniui Vilniuje

Kavinės, restoranai ir vietos Vilniuje vaikų gimtadieniui, kaip pravesti vaikų gimtadienį

daugiau
Organizuojame nepamirštamas Velykas

Pamėginkite įdomiai bei savaip pritaikyti lietuviškąsias Šv. Velykų tradicijas savo namų pavasario šventei.

daugiau
Komandos formavimo žaidimai Komandinių ryšių formavimas

Komandos formavimo (angl. team-building) žaidimai, komandinių užsiėmimų idėjos

daugiau
Mergvakario idėjos: tikri gyvenimiški iššūkiai jaunajai

Galvosūkių ir pabėgimo kambariai, kokteilių degustacija

daugiau
Kas yra furšetas?

Kaip tinkamai pravesti furšetą, pasveikinti ir pagerbti kolegas, įmonės klientus ar mylimus artimuosius.

daugiau
Pabėgimo kambariai: ištrūk, jei gali

Galima drąsiai pripažinti, kad pabėgimo kambariai yra tikrai kokybiška pramoga tiek šeimai, tiek draugų kompanijai, tiek kolektyvo ryšių stiprinimui

daugiau
Snaiperio ginklas imituoja graižtvinį šautuvą. Efektyvaus „šūvio“ nuotolis taip pat panašus. Laser tag žaidimas įdomiam renginiui

Vaikų gimtadienis, įmonės renginys, bernvakaris ar mergvakaris taps nepamirštamas žaidžiant naują karinį žaidimą

daugiau
Barselonos  salėje, kuri yra rūsyje, telpa apie 20-30 žmonių grupė Kokteilių ruošimo pamokos

Kokteilių ruošimo taisyklės, įdomių kokteilių receptai, įdėja kokteilių vakarėliui

daugiau
Vakarų Afrikos būgnai – išskirtinė dvasia, energija ir patirtis

Grojimas būgnu teikia nepaprastai daug naudos asmeniniam tobulėjimui ir atveria neribotas galimybes daugelyje sričių.

daugiau
uogienės festivalis Savaitgalio renginys - uogienių festivalis

Kaip surengti surengti draugams ar įmonės darbuotojams uogienių gamybos ir ragavimo festivalį.

daugiau
Joninių šventė sanatorijoje „Eglė“

Joninių šventė sanatorijoje „Eglė“

daugiau
Piknikas - pigus ir smagus laisvalaikio praleidimas

Kaip greitai pasiruošti piknikui su šeima ar draugais. Patarimai, kur rengti pikniką, ką pasiimti ir pasigaminti.

daugiau
Jonines 2014 Kaip švęsti Jonines: keletas patarimų linksmai šventei

Nepakartojamam Joninių savaitgaliui ruoškimės iš anksto!

daugiau
Sushi gaminimo pamokėlė

Kaip pagaminti suši, gaminimo pamokėlė ir japoniško maisto ragavimo renginio idėja

daugiau
Įmonės gimtadienis - pramogos ir poilsis kaimo turizmo sodyboje

Surengti gerą įmonės vakarėlį, kuris atitiktų visų lūkesčius, nėra taip jau paprasta. Dalinamės idėjomis ir patirtimi.

daugiau
Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.